De kracht van het collectief

 

Voor u als mondhygiënist

Samen met uw collega's in de mondzorg ontwikkelden we specifieke producten en diensten. Ze voldoen aan de hoge kwaliteits­standaarden die u vanuit uw beroep gewend bent. Doordat wij dit samen regelen bent u altijd zeker van de beste dienstverlening. Ook dat is de kracht van het collectief.

Direct een afspraak maken

Mondhygiënist

Hulp bij verzekeringen

Specifiek voor u als zelfstandig mondhygiënist

Aan­sprake­lijk­heids­verzeke­ring voor mond­hygiënisten

Een fout waarvoor u aan­sprakelijk wordt gesteld kan leiden tot een forse claim. Een beroeps­aan­sprake­lijk­heids­verzekering afgestemd op de risico’s in uw dage­lijkse ­praktijk als mondhygiënist is daarom onmis­baar.

Arbeids­ongeschikt­heids­verzekering

Een ongeval of ziekte kan iedereen overkomen. Wat als het u gebeurt? Wij adviseren u deskundig over uw inkomen bij arbeids­ongeschikt­heid. Ook kijken we welke verzekering bij u past als mondhygiënist.

Rechts­bijstand­verzekering voor uw beroep

Met de beroeps­rechts­bijstand­verzekering bent u als zelf­standig mondhygiënist uitstekend verzekerd. U kunt vertrouwen op juridische onder­steuning door juristen en advocaten die volledig op de hoogte zijn van uw dagelijkse praktijk.


NVM-ledenvoordeel bij VvAA

Bij VvAA ontvangt u een aantrekkelijke NVM-ledenkorting op diverse producten en diensten. Bijvoorbeeld voor uw beroepsaansprakelijkheids- en beroepsrechtsbijstandverzekering. Mede dankzij de samenwerking met de NVM stemmen we het aanbod af op wat u nodig hebt in uw praktijk.


Bekijk uw NVM-ledenvoordeel

Waarmee kunnen wij u nog meer helpen?

Het werk naast uw echte werk

Wij ontzorgen wij u met relevante informatie, diensten, producten, hulp en advies, zodat u zich met een gerust hart kunt richten op de zorg voor uw patiënten.

Zoek uw adviseur in de buurt

Wij helpen u graag

Hebt u een vraag of wilt u direct advies? Belt u dan op werkdagen met VvAA ledenservice. 

Praktijkvoering

Een eigen praktijk runnen is een baan naast uw échte werk. Daarin zijn wij specialist en helpen u graag. Bijvoor­beeld met uw personeels­zaken, admini­stratie en onder­hande­lingen met zorg­verzekeraars. Zo kunt u een­voudiger uw zorg­focus behouden.

Juridische kwesties

Een juridisch conflict wilt u het liefst voorkomen. Soms is het onvermijdelijk. In beide gevallen wilt u vertrouwen op advies van juristen en advocaten van VvAA juridisch advies en rechtsbijstand die weten wat er speelt. In de gezondheidszorg én in uw praktijk.

Financiële administratie

Grip op uw financiën is belangrijk voor de continuïteit van uw praktijk. Dat begint bij inzicht als solide basis om de juiste beslissingen voor de toekomst van uw praktijk te nemen. Daarom helpen wij u graag met het verzorgen van uw boekhouding en belastingaangifte.

Incidenten

Via het VIM Platform meldt u gemakkelijk en veilig online uw (bijna) inci­denten. U ontvangt ieder kwar­taal trends, casuïstiek en preventie­advies van onze preventie­specialisten. Zo voldoet u aan de Wkkgz-verplichting en profiteert u van de ervaringen van alle deel­nemers.

Werkgeverszaken

Op allerlei belangrijke onder­werpen helpen wij u met uw perso­neel en werk­gevers­zaken. Bij­voor­beeld met het regelen van uw salaris­administratie, het door­geven van uw mutaties, het doen van ziek- en herstel­meldingen en het opstellen van arbeids­overeen­komsten.

Opleidingen en team­coaching

De niet-medische kant van uw vak verdient ook aandacht. Verrijk daarom uw kennis met de praktijkgerichte opleidingen en trainingen van VvAA. U kunt kiezen uit een ruim aanbod dat volledig aansluit op de actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

De marktplaats voor mondzorg

Bent u op zoek naar een praktijk, wilt u uw eigen praktijk verkopen, bent u op zoek naar een nieuwe baan of wilt u een vacature plaatsen? Ga dan naar mondzorgplaats.vvaa.nl, de plek waar vraag en aanbod van mondzorg samenkomen.

Naar mondzorgplaats.vvaa.nl
Mondzorgplaats.nl VvAA

Nieuws en artikelen