Praktijkoptimalisatie Plan

Waar laat u geld liggen in uw praktijk?

De best mogelijke zorg, daar haalt u als dierenarts energie uit. Tegelijkertijd zetten hoge kosten en dalende opbrengsten het praktijkrendement onder zware druk. We zien dat circa 18% van de praktijken inteert op het eigen vermogen. Dit is met name bij de kleinere, startende gezelschapsdierenpraktijken het geval. Een efficiƫnte bedrijfsvoering is meer dan ooit essentieel. Aanmelden of meer informatie

Samen met de Club van 100 hebben we het Praktijkoptimalisatie Plan ontwikkeld om u in uw bedrijfsvoering te ondersteunen.

Zo werkt het Praktijkoptimalisatie Plan

Uit de analyse en inventarisatie van uw praktijk komt uw bespaarpotentieel naar voren. Dit zijn directe besparingen in euro’s, maar ook indirecte besparingen, bijvoorbeeld door uw tariefstelling kostendekkend te maken. Met het praktische stappenplan dat u ontvangt, weet u hoe u de beoogde besparingen daadwerkelijk kunt realiseren. U kunt direct aan de slag met de verbeterpunten:

1. Check op 100 punten

Het plan start met een inventarisatie van uw praktijk. De optimalisatie-experts van Eiffel beoordelen de bedrijfsvoering van uw praktijk op 100 punten. Zij brengen zaken als verhoging van declarabiliteit, achterstallige debiteuren, voorraadbeheer, baliewerkzaamheden, beoordeling personeelscyclus en communicatie-activiteiten, volledig voor u in kaart. Ook inventariseren zij uw financiële situatie op grond van uw jaarrekeningen. Daarnaast bekijken de medewerkers van Eiffel op locatie hoe uw praktijk dagelijks functioneert, aangevuld met enkele interviews. Dit duurt - afhankelijk van de praktijkgrootte - 2 à 3 uur.

2. Rapportage

Na analyse en verwerking ontvangt u een praktische rapportage met daarin:
  • te verlagen kosten/ besparingen;
  • te verhogen opbrengsten/ ondernemerschap;
  • resultaten van uw praktijk/ rendement.

 3. Implementatie

De adviseur van VvAA neemt het stappenplan met u door, zodat u de verbeteringen structureel kunt implementeren én kunt borgen.

Resultaat: uw praktijk op orde

De verbeteringen zijn stapsgewijs doorgevoerd in uw praktijk. Uw financiële positie, voorraadbeheer, inzet van personeel, declarabiliteit, baliewerkzaamheden en ondernemerschap zijn geoptimaliseerd. U weet dat u de juiste keuzes maakt voor uw praktijk en verzekert hiermee het behoud van kwaliteit van zorg naar uw klanten. Ook in de toekomst.

Voor het Praktijkoptimalisatie Plan werken KNMvD en VvAA samen met Eiffel.

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Brigitte Cornelissen of bel onze ledenservice.