Verzekeringen

Afgestemd op uw situatie

Een dekking die aansluit op de actuele bedrijfssituatie van uw apotheek en uw persoonlijke situatie. Een heeft een goed overzicht van uw verzekeringen en misschien zelfs een aanzienlijke kostenbesparing.

Vraag een adviesgesprek aan

Gebouwenverzekering

Met een opstalverzekering hoeft u zich geen zorgen te maken over de hoge kosten bij schade door brand, blikseminslag, ontploffing, storm, neerslag of inbraak. De kosten die gemaakt worden bij het herstel of de herbouw van het pand zijn gedekt. We berekenen de premie van de opstalverzekering op basis van de herbouwwaarde.

Huurdersbelangverzekering

Huurt u een apotheekpand? Mogelijk heeft u op eigen kosten fors geïnvesteerd in bijvoorbeeld vloerafwerking, herindeling van het pand met nieuwe muren en plafonds, airconditioning en de installatie van een nieuwe keuken. Maar wist u dat deze investeringen niet verzekerd zijn in de opstalverzekering van de eigenaar van het gebouw? De huurdersbelangverzekering van VvAA dekt wel de schade aan deze wijzigingen en verbeteringen.

Inventaris- en goederenverzekering

Met de inventaris- en goederenverzekering verzekert u uw bedrijfsinventaris en aanwezige voorraad. Een brand, diefstal of waterschade: het risico dat uw inventaris en goederen beschadigd raken is altijd aanwezig. U verzekert uw inventaris tegen de nieuwwaarde. Uw goederenvoorraad is tegen inkoopwaarde verzekerd.

Extra dekkingen op de inventaris- en goederenverzekering:

 • aanvullende dekking (bedrijfsschade)
 • koelschade
 • inductie
Vanwege de aanwezigheid van geneesmiddelen met opiaten moet uw beveiliging volgens de richtlijnen van het CCV voldoen aan risicoklasse 3. Maar door specifieke afspraken heeft u de mogelijkheid om met een beveiligingspreventie op basis van risicoklasse 2 toch uw inventaris en goederen goed te verzekeren. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om zonder beveiligingseisen een inventaris- en goederenverzekering af te sluiten.

Computerverzekering

De computerverzekering dekt uw apparatuur tegen schade dat van buiten komt, zoals brand of blikseminslag, maar ook als de oorzaak van de schade in het apparaat zelf ligt kunt u de kosten hiervan meeverzekeren. U hoeft de verzekerde apparatuur niet te specificeren.

Glasverzekering

De glasverzekering vergoedt breuk van ruiten door bijna alle oorzaken. De verzekering dekt ook plaatsingskosten en eventuele noodvoorzieningen. Verder valt schade aan glazen vitrines en toonbanken onder de dekking. De hoogte van premie hangt af van het aantal ruiten in uw apotheek.

Bedrijfsautoverzekering

Heeft u een bezorgservice en beschikt u over één of meerdere bedrijfsauto’s? Bij VvAA verzekert u deze voertuigen met de bedrijfsautoverzekering. Naast de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering, kunt u ook het casco verzekeren. U kunt kiezen uit de beperkte cascodekking of de volledige cascodekking. Voor bestelauto's geldt veelal geen alarm eis.

Rechtsbijstandverzekering

Als apotheker sluit u overeenkomsten met verschillende partijen. Bijvoorbeeld met een zorgverzekeraar, een groothandel en medewerkers. Helaas kan een conflict met een partij altijd ontstaan. Dan is het prettig als u kunt rekenen op juridische bijstand. Met de rechtsbijstandverzekering van VvAA krijgt u deskundig advies. Tegen een aantrekkelijke premie verzekert u uw privérechtsbijstand mee.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Ook in uw apotheek. Als apotheker loopt u het risico dat derden schade lijden door een beroepsfout van u of van een van uw medewerkers. Bijvoorbeeld als per ongeluk een verkeerd medicijn wordt afgegeven. U bent dan aansprakelijk. Dat bent u ook als bijvoorbeeld een vitrinekast in uw apotheek omvalt en letsel veroorzaakt bij een klant. Bij VvAA kunt u zich met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekeren tegen de financiële gevolgen van een beroepsfout. Naast uzelf verzekert u ook uw werknemers mee, zoals assistenten, bezorgers en stagiaires.

Het welzijn van uw personeel is ook uw verantwoordelijkheid. U moet veel voor hen regelen. VvAA biedt op dit gebied een uitgebalanceerd pakket verzekeringen.


Collectieve ziektekostenverzekering

VvAA heeft met een gerenommeerde ziektekostenverzekeraar een arrangement voor u en uw medewerkers, tegen scherpe premies en voorwaarden.


Schadeverzekering voor bestuurders/werknemers (SVB)

Rijden uw werknemers geregeld voor hun werk in een auto? De schadeverzekering bestuurders/werknemers biedt dekking als uw werknemer persoonlijke schade lijdt bij een verkeersongeval terwijl hij in uw opdracht achter het stuur zit. Werknemers kunnen u voor deze schade aansprakelijk stellen, ook als zij zelf het ongeluk veroorzaakten.

Verzuimverzekering

Werkgevers zijn wettelijk verplicht twee jaar lang het loon van zieke werknemers door te betalen. Voor u brengt dit veel kosten met zich mee. De verzuimverzekering van VvAA  vergoedt het loon dat u als werkgever de eerste twee jaar doorbetaalt aan zieke werknemers. De hoogte van uw premie is onder meer afhankelijk van het ziekteverzuim binnen uw apotheek. Hoe minder ziektegevallen, hoe lager de premie.

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA - Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Deze schrijft voor dat u als werkgever tien jaar lang financieel verantwoordelijk bent voor de WGA-uitkeringen voor werknemers die op of na 1 januari 2005 ziek zijn geworden en uiteindelijk in de WGA terechtkomen. U betaalt hiervoor als werkgever aan het UWV een behoorlijke premie. Als werkgever hebt u twee keer per jaar de kans om 'eigenrisicodrager' voor de WGA te worden. U kiest er dan voor het financiële risico van de WGA-uitkeringen van (ex) werknemers voor eigen rekening te nemen. U kunt deze uitkeringen zelf betalen of het risico verzekeren bij een verzekeraar. In veel gevallen (behalve als u langdurig zieke werknemers in dienst hebt of had) is dit gunstiger dan verzekeren via het UWV.

 • Hoe wordt u eigenrisicodrager?

U hebt tweemaal per jaar, op 1 januari en 1 juli, de mogelijkheid eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Houd er rekening mee dat u uiterlijk 13 weken vóór die datum de aanvraag op moet sturen, dus op 1 april, of op 1 oktober. U moet binnen vijf weken daarna ook nog een garantieverklaring aanleveren.

 • Welke verzekeraar kiest u?
De dekking van de verschillende WGA verzekeringen in de markt is in grote lijnen gelijk. Welke verzekeraar u het beste kunt kiezen, is vooral afhankelijk van de premie. Wanneer u een verzuimverzekering hebt, biedt uw verzuimverzekeraar veelal een korting op de premie voor uw WGA verzekering. Hebt u geen verzuimverzekering, dan hangt het van uw beroep en eventueel van het lidmaatschap van uw branchevereniging af welke verzekeraar u de voordeligste premie biedt. Neem voor het actuele premie aanbod contact op met VvAA.

 • VvAA afdeling apothekers helpt
VvAA ondersteunt u als werkgever graag bij een optimale keuze voor uw verzekering van het WGA risico. Daarom regelen wij het complete aanvraagproces en de afhandeling met de verzekeraar voor u. U hebt daar verder geen omkijken naar.
De vlam in de pan, inbrekers die waardevolle bezittingen stelen, schade aan uw dak door een storm. Een tegenslag is nooit te voorzien en hopelijk wordt u er nooit mee geconfronteerd. Wat als het u en uw gezin toch overkomt? Dan is het een hele geruststelling wanneer uw eigendommen goed verzekerd zijn. VvAA biedt verzekeringen voor uw woonhuis en inboedel maar bijvoorbeeld ook voor wijzigingen die u in uw huurwoning hebt aangebracht.

Woonhuisverzekering

Uw huis is een van uw meest kostbare eigendommen. Voor een prima woonhuisverzekering kunt u terecht bij VvAA. Daarmee verzekert u uw woning tegen schade als gevolg van onder meer brand, blikseminslag, inbraak, vandalisme, neerslag, aanrijdingsschade, ontploffing en waterschade. Ook garages, schuurtjes en bergingen op hetzelfde adres zijn meeverzekerd. De grondslag voor de verzekering is de herbouwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is om uw huis op dezelfde plaats, met dezelfde grootte en bestemming opnieuw te bouwen.  

Huurders- of eigenaarsbelang  

Bent u huurder of eigenaar van een appartement? En hebt u op eigen kosten een keuken geplaatst, een parketvloer gelegd of een muurtje gebouwd? Als u deze kosten van de aanpassing van de woning wilt verzekeren tegen schade, sluit dan de huurders- of eigenarenbelang-verzekering af. Deze schade is namelijk niet verzekerd op de opstalverzekering van de verhuurder of op de polis van de Vereniging van Eigenaren.  De huurders- of eigenarenbelang-verzekering is qua dekking te vergelijken met een opstalverzekering.

Verzekering voor inboedel

Uw inboedel verzekert u via VvAA tegen de gevolgen van bijvoorbeeld brand, storm, inbraak en water.

Nieuwe meubels, een duurder tv-toestel, een extra laptop: de totale waarde van uw bezittingen kan in de loop der jaren groeien. De verzekering geschiedt naar nieuwwaarde van uw inboedel. Zorg ervoor dat uw inboedelverzekering gelijke tred houdt met de waarde van uw inboedel. Wij adviseren u gebruik te maken van een inboedelwaardemeter welke een garantie biedt tegen onderverzekering gedurende 5 jaar.

Uw kostbare inboedel zoals antiek, kunst en schilderijen kunnen worden meeverzekerd op de inboedelverzekering. In dat geval adviseren wij u deze goederen te laten taxeren zodat bij schade de waarde bekend is.

Kostbaarheden

In sommige gevallen biedt de inboedelverzekering onvoldoende dekking voor uw kostbaarheden. Dit kan zijn omdat er een maximum bedrag is, of omdat de kostbaarheden ook buiten de woning komen, zoals bijvoorbeeld sieraden. Ook hiervoor kunnen wij voor u op zoek naar passende verzekering(en).
Tijdens een reis of een uitstapje wilt u zich zo min mogelijk zorgen maken. Daar is het tenslotte vakantie voor. VvAA biedt diverse verzekeringen voor de momenten waarop u zich eens lekker ontspant. Neem contact met ons op en wij informeren u over de voordelen van onze verzekeringen.

Reisverzekering

Ga met een goed gevoel op vakantie met een reisverzekering. Gaat u meerdere keren per jaar op reis of regelmatig een weekendje weg, dan is de doorlopende reisverzekering ideaal voor u. Zowel lange reizen als korte trips in binnen- en buitenland zijn verzekerd. Binnen Nederland moet er sprake zijn van een geboekte overnachting. U bent bijvoorbeeld verzekerd voor diefstal van bagage, medische ingrepen en repatriëring.

Ook kunt u de annuleringsdekking op uw doorlopende reispolis meeverzekeren. Dit is goedkoper dan bij de boeking van de reis, geldt voor meerdere reizen per jaar en voorkomt dat u vergeet de annuleringsverzekering af te sluiten.

Pleziervaartuigverzekering

Als eigenaar van een pleziervaartuig weet u hoe druk het kan zijn op het water. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Eén onhandige manoeuvre en u heeft schade aan uw boot en aan die van een ander. De pleziervaartuigverzekering dekt de schade die u toebrengt aan anderen. Ook de schade aan uw eigen boot kunt u verzekeren. Verder bent u verzekerd tegen kosten voor hulp en berging, lichting en opruimings- en transportkosten.

Golfuitrusting

Staat u regelmatig op de golfbaan? Dan bent u geregeld met kostbare spullen op pad. Het is jammer als uw golfclub, tas en andere golfattributen beschadigd raken of gestolen worden. Met een golfverzekering is uw golfuitrusting verzekerd tegen alle risico’s, waar ter wereld u zich ook bevindt. Bovendien bent u verzekerd als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade die u als golfer anderen berokkent.

Overige recreatieverzekeringen

Ook voor de andere recreatieverzekeringen, zoals de caravanverzekering, bent u bij
VvAA aan het goede adres.

Autoverzekering

Hebt u een nieuwe auto gekocht? Bij VvAA sluit u eenvoudig een goede verzekering voor uw privéauto af. U heeft de keuze uit verschillende dekkingen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is in Nederland verplicht. Deze verzekering biedt dekking tegen schade waarvoor u als automobilist aansprakelijk gesteld kunt worden door derden. U kunt de verzekering uitbreiden met de beperkt cascoverzekering of de volledig cascoverzekering. Welke verzekering voor u het meest geschikt is, hangt onder meer af van de waarde en de leeftijd van uw auto. Met de beperkt cascoverzekering is uw auto verzekerd tegen risico's zoals brand-, diefstal-, storm-, of ruitschade. De volledig cascoverzekering biedt daarnaast ook dekking voor schade door eigen schuld of onbekende derden. 

Wij adviseren u graag welke verzekering het meest geschikt is voor u. Neem contact met ons op als u een nieuwe of tweede privéauto wilt verzekeren. 

Ook voor uw motor- of kampeerverzekering kunt u bij ons terecht.

Aanvullend pensioen opbouwen

Als apotheker bouwt u naast AOW meestal ook pensioen op bij SPOA of soms ook bij PFZW. Als u zeker wilt zijn van een onbezorgde oude dag, hebt u waarschijnlijk een aanvulling nodig op dit pensioen. Een lijfrenterekening is een aantrekkelijke optie als u zelf uw oudedagsvoorziening wilt aanvullen. Het geld dat u inlegt, is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar (box 1) en kan zo een belastingvoordeel opleveren van maximaal 52 procent. Voorwaarde is wel dat u kunt aantonen dat u een pensioentekort hebt.

U spaart op een geblokkeerde bankrekening. Over het bedrag op deze rekening betaalt u tijdens de looptijd geen belasting. U bepaalt zelf wanneer u spaart voor uw lijfrente. U kunt elke maand, elk kwartaal, elk halfjaar of elk jaar geld storten op de lijfrenterekening. Maar u kunt ook een bedrag storten wanneer het u financieel het beste uitkomt, op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met de fiscale voorwaarden. Er zijn na opening geen verplichte stortingen. En wilt u stoppen met inleggen? Dan blijft het opgebouwde bedrag geblokkeerd staan totdat u een lijfrente-uitkering aankoopt.

U kunt kiezen voor een variabele of vaste rente. De variabele rente kan dagelijks veranderen. Kiest u voor een deposito met een vaste rente? Dan verandert de rente niet tijdens de looptijd. Zo weet u vooraf exact wat uw rendement is. De vaste rente die u ontvangt is afhankelijk van de gekozen looptijd.

Aan het einde van de looptijd, maar uiterlijk in het kalenderjaar waarin u vijf jaar ouder bent dan de AOW-leeftijd, zet u uw opgebouwd spaarsaldo om in een periodieke lijfrente-uitkering. Met deze uitkering vult u uw pensioen aan. U betaalt vanaf dat moment inkomstenbelasting (box 1) over de uitkeringen.

Vrijkomende lijfrente

Wanneer uw lijfrentekapitaal vrijkomt, staat u voor een aantal keuzes. Wilt u uw lijfrente verder opbouwen, omdat u het geld nog niet nodig hebt? Of wilt u uw lijfrente laten uitkeren, en zo ja, op welke wijze wilt u dat? U bent overigens niet verplicht een periodieke lijfrente-uitkering bij dezelfde verzekeraar of bank onder te brengen. Graag helpen wij u bij het maken van de juiste keuzes.

Overlijdensrisicoverzekering

Als u of uw partner overlijdt, moet er van alles geregeld worden. Een inkomen valt weg, terwijl de vaste lasten doorlopen of in sommige gevallen zelfs toenemen. Nabestaanden krijgen (naast de uitvaartkosten) te maken met bijvoorbeeld kosten voor extra kinderopvang of een niet afgeloste hypotheek. De overheid heeft enkele voorzieningen, maar deze zijn vaak niet toereikend.

Wanneer is het verstandig een overlijdensrisicoverzekering te overwegen?

 • bij het kopen van een huis in verband met het afdekken van de hypotheek
 • bij de aankoop van een apotheek in verband met het afdekken van zakelijke financieringen
 • bij gezinsuitbreiding om zorg te dragen voor voldoende nabestaandeninkomsten
 • bij samenwerking binnen de apotheek, vanwege het risico van overlijden van uw compagnon
 • indien er (tijdelijk) onvoldoende geld beschikbaar is om de uitvaartkosten van te kunnen betalen

Wat betekent VvAA voor u?

Voor uw keuze is meestal een uitgebreid advies nodig dat sterk afhankelijk is van uw persoonlijke omstandigheden. Wij kunnen u daarbij helpen:

 • Wij informeren u tijdig over uw vrijkomende lijfrente. Ook als deze nu ergens anders loopt, kunnen wij u begeleiden.
 • Wij inventariseren uw persoonlijke situatie, wensen en behoeften.
 • Wij bespreken de verschillende mogelijkheden met u en de daarbij behorende fiscale consequenties.
 • Wij maken een vergelijking voor u tussen verschillende aanbieders (maatschappijen of banken).
 • Wij verzorgen na uw keuze de verdere afhandeling voor u, zoals het aanvraagproces, de voortgang en de controle van de afgegeven stukken.  

Welk product voor u het meest geschikt is, kunt u bespreken met een van onze adviseurs.

Is iemand uit uw gezin aansprakelijk voor een schade? Als u een goede verzekering heeft afgesloten, hoeft dat geen ingrijpende financiële gevolgen voor u te hebben. Bij een conflict kan rechtsbijstand uitkomst bieden.

Aansprakelijkheid

Brengt u, uw kind of uw huisdier een ander letsel of schade toe, dan kunnen de financiële gevolgen enorm zijn. Daarom is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering een verstandig besluit. Deze verzekering vergoedt kosten indien u aansprakelijk wordt gesteld voor letsel of schade die u of een van uw gezinsleden per ongeluk aan een ander toebrengt.

Rechtsbijstand

Op allerlei manieren kunt u in een juridisch conflict terechtkomen. Het inschakelen van een advocaat is een kostbare zaak. Ook bij het voorkomen van een geschil bewijst de verzekering zijn waarde. Met het schrijven van bijvoorbeeld een stevige brief of een bemiddelingsvoorstel, kunnen de juridische specialisten eventuele procedures voorkomen.

Met een rechtsbijstandsverzekering bespaart u zich juridische, administratieve en financiële rompslomp.

Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer over de dekking en kosten van deze verzekeringen.