Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Goed verzekerd door het leven

Mocht u door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raken, dan krijgt u te maken met een onverwachte terugval in inkomen. Als zelfstandige hebt u bij ziekte alleen recht op een bijstandsuitkering. Werkt u in loondienst? Dan valt in de meeste gevallen ook een groot deel van uw inkomen weg.

Vraag een AOV adviesgesprek aan

VvAA beheert en onderhoudt uw AOV

VvAA biedt u een volledige dienstverlening rondom uw arbeidsongeschiktheidverzekering (AOV). U kunt niet alleen via VvAA een AOV afsluiten bij een gespecialiseerde AOV-verzekeraar, maar wij geven u ook advies over uw AOV. Dat doen we tegen vaste, lage tarieven. Daarnaast ondersteunen wij u met het beheer van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat betekent bijvoorbeeld dat we regelmatig kijken of de verzekering nog past bij uw huidige situatie. We houden u op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in uw verzekering. Hiervoor bieden wij een onderhoudsabonnement aan.  

Wij leveren AOV-advies op maat

Onze adviseur inventariseert in een gesprek uw persoonlijke situatie en maakt voor u een adviesrapport op maat. Het rapport beschrijft de oplossingen die aansluiten op uw persoonlijke situatie. VvAA werkt alleen met gespecialiseerde AOV-verzekeraars die wij regelmatig toetsen aan de hand van een uitgebreide kwaliteitsrichtlijn.

Hebt u al een lopende AOV via een ander tussenpersoon?

Mogelijk hebt u al een arbeidsongeschiktheidsverzekering en wilt u uw polis onderbrengen bij VvAA. Voor lopende AOV’s gesloten vóór 01-01-2013 heeft VvAA een unieke regeling.

Voor elke AOV rekenen wij een gemaximeerd vast bedrag, ongeacht de vergoeding die wij krijgen van uw verzekeraar voor het beheer van uw verzekering.
Wat wij teveel ontvangen, krijgt u van ons terug.

Bent u benieuwd hoeveel u jaarlijks kunt besparen op uw premie en hoe deze regeling werkt? Via aovgeldterug berekent u snel en eenvoudig uw voordeel.

Advies AOV aanvragen

Wilt u de AOV-dienstverlening aanvragen? Maak dan een afspraak met een van onze adviseurs of bel met VvAA.

AOV advies aanvragen