Advies op maat voor apothekers

Zakelijke afwegingen

Bij het overnemen van of inkopen in een apotheek moet u enkele moeilijke, zakelijke afwegingen maken. U moet nadenken over essentiële vragen als:

 • Wordt er een reële prijs gevraagd voor deze apotheek?
 • Is de overname van de apotheek voor mij financieel wel haalbaar?
 • Wat moet ik allemaal regelen voordat ik kan starten?
 • Wat zijn de verschillende mogelijkheden voor overname, zoals 100% van de aandelen, of een deel van de aandelen (partiële overdracht)? Ook maatschapsvorming, of een inkoop op basis van winstdeling of ingroei behoort tot de mogelijkheden.

Wat kan VvAA voor u betekenen?

 • Wij verzorgen de realistische, cijfermatig onderbouwde waardebepaling van uw apotheek.
 • Wij beoordelen de financiële kwaliteit wanneer u als zelfstandig apotheker een geschikte apotheek of vestigingsplaats hebt gevonden.
 • Wij voeren voor u de besprekingen en onderhandelingen met de verkopende apotheker of diens adviseur.

Goodwill

Na het bepalen van de goodwillwaarde van de over te nemen apotheek, krijgt u van ons een helder rapport. Hierin staan de bedrijfseconomische, fiscale en financiële consequenties van de voorgenomen overname. Daarnaast maakt VvAA een prognose van de financiële ontwikkeling van uw apotheek. Uiteraard geven wij u advies over de financieringswijze van de goodwill en vragen we de financiering aan bij een financier van uw keus.

Jaarlijks advies

Na afloop van de overname of het inkopen kunnen wij u jaarlijks adviseren aan de hand van onze analyse van uw bedrijfsvoering. Hierdoor heeft u inzicht in het verloop van de financiële ontwikkelingen van uw apotheek ten opzichte van de prognose. Aan de hand van deze resultaten maken we samen met u de juiste keuzes voor de toekomst.

Wat VvAA kan betekenen bij het vestigen van een apotheek

 • Samen met u zoekt VvAA naar mogelijke locaties voor het vestigen van uw apotheek
 • We onderzoeken of een vestiging aldaar haalbaar is. Door middel van een haalbaarheidsstudie kijken we naar het potentieel aantal patiënten.
 • We voeren overleg met de gevestigde huisartsen, apothekers en andere belanghebbenden.
 • Ook als u zich wilt vestigen in een AHOED of gezondheidscentrum kunnen wij als adviseur betrokken zijn.

Ondernemingsvorm

VvAA helpt u graag bij het uitkiezen van de ondernemingsvorm. Dit is een belangrijke keuze. Uw persoonlijk risico, de vraag of u alleen of met meerdere apothekers wilt samenwerken en uw huidige financiële positie zijn hierbij keuzebepalende factoren.

Rapportage en prognose

U krijgt van ons een helder rapport waarin de bedrijfseconomische, fiscale en financiële consequenties van de voorgenomen vestiging staan. Ook maken we een prognose van de financiële ontwikkeling van uw apotheek. Daarnaast geven wij u uiteraard advies over de financieringswijze van de vestiging en vragen we de financiering aan bij een financier van uw keus.

Jaarlijks advies

Na vestiging kunnen wij u jaarlijks adviseren aan de hand van onze analyse van uw bedrijfsvoering. Hierdoor heeft u inzicht in het verloop van de financiële ontwikkelingen van uw vestiging ten opzichte van de prognose. Aan de hand van deze resultaten maken we samen met u de juiste keuzes voor de toekomst.

Apotheekfinanciering die past bij uw persoonlijke situatie

Hoe gaat u de goodwill, de overnameprijs van de aandelen en de exploitatie van de apotheek financieren? VvAA helpt u hierbij.

Zelden kunnen ondernemende apothekers de grote investeringen die komen kijken bij het starten of overnemen van een apotheek uit eigen middelen betalen. Hoe gaat u de goodwill, de overnameprijs van de aandelen en de exploitatie van de apotheek financieren? VvAA helpt u hierbij. Wij brengen samen met de financiers waarmee wij samenwerken de financiering van uw apotheek compleet voor u in kaart. Onze consultants adviseren u over de financiële gevolgen van het starten of overnemen van een apotheek. Uw risico dient namelijk beheersbaar te zijn en u wenst uiteraard een redelijk besteedbaar inkomen te verkrijgen of behouden. Daarom spitsen we de apotheekfinanciering toe op uw persoonlijke situatie en omstandigheden.

Rechtsvorm

Ook bij het kiezen van de meest geschikte rechtsvorm staat VvAA u bij met raad en daad. De keuze van de ondernemingsvorm heeft gevolgen voor u. Zo geniet u winst uit onderneming als u een eenmanszaak begint. Maar richt u een bv op, dan geniet u salaris uit de onderneming. Ook de hoogte van en de manier waarop u pensioen opbouwt is verschillend per ondernemingsvorm.

Financieel advies

Zodra u weet in welke vorm u uw onderneming wenst te beginnen, helpt VvAA bij de financiering. Namens u onderhandelen en bemiddelen wij met financiers met wie wij een goede samenwerking en afspraken hebben.

Een apotheek runnen, een vak op zich

VvAA adviseert en begeleidt al ruim 30 jaar apothekers. Hierdoor weten wij als geen ander met welke uitdagingen apothekers te maken hebben.

Wij zijn uw specialistische gesprekspartner op financieel, fiscaal en juridisch gebied. Bij ons bent u verzekerd van een advies op maat. Onze adviseurs nemen de tijd voor u. Op deze manier bouwen wij prettige, duurzame relaties op. Dat is de basis van het succes van VvAA.

Verder adviseert VvAA over verzekeringen, hypotheken en financiële planning. Wij hebben als intermediair geen contractuele verplichtingen om uitsluitend voor één of meer aanbieders te bemiddelen.

Wat merkt u als apotheker concreet van onze werkwijze? Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden, besteden aandacht aan uw wensen en behoeften, en doen een stapje extra bij het zoeken naar de beste oplossingen. Samen met u denken wij na over uw toekomst.

Het verkopen van uw apotheek

Rond de verkoop van uw apotheek neemt u een aantal belangrijke beslissingen. De financiële haalbaarheid van een verkoop speelt een grote rol. Wat is de apotheek waard? Hoe zit het met de goodwillwaarde? Welke vervolgstappen neemt u?

Uw verwachtingen

Wanneer u uw apotheek wilt verkopen, is het verstandig goed na te denken over belangrijke vragen als:

 • Is het verkopen van mijn apotheek financieel haalbaar?
 • Wil ik mijn apotheek in een keer verkopen?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor gedeeltelijke verkoop?
 • Wat moet ik allemaal regelen voordat ik mijn apotheek kan verkopen?
 • Wat is op dit moment een reële prijs voor mijn apotheek?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij adviseren u graag wanneer u uw apotheek wilt verkopen.

 • Onze deskundige medewerkers verzorgen voor u de realistische, cijfermatig onderbouwde waardebepaling van uw apotheek.
 • U krijgt een helder rapport met de bepaling van de goodwillwaarde. Hierin staan de bedrijfseconomische, fiscale en financiële consequenties van de voorgenomen verkoop.
 • VvAA voert namens u de besprekingen en onderhandelingen met de kopende apotheker of diens adviseur.
Kenmerk van partiële overdracht is dat de junior apotheker initieel 50% van de apotheek overneemt op basis van de dan geldende waarde en dat de senior apotheker de andere vijftig procent behoudt.

Gelijkwaardigheid in ondernemerschap

In het model van partiële overdracht is sprake van gelijkwaardigheid in ondernemerschap. Wij adviseren u als senior apotheker en junior apotheker om eerst een half jaar samen te werken, voordat ze de beslissing nemen de samenwerking via partiële overdracht aan te gaan.


Termijnen

Bij een partiële overdracht blijft de senior zijn kennis en ervaring inbrengen. Hij kan zijn werkzaamheden in een samen met de junior afgesproken termijn afbouwen, waarna de junior ook eigenaar wordt van de overige vijftig procent. Wij adviseren hierbij wel een minimum- en een maximumtermijn vast te leggen, bijvoorbeeld minimaal twee jaar en maximaal zes jaar. Voor het feitelijke uitstappen en overdragen van de tweede helft leggen beide partijen doorgaans vast dat ze dit tenminste een half jaar van tevoren aangeven.


Voordelen

Het voordeel van partiële overdracht voor de junior apotheker is dat hij/zij met beperkt risico kan instappen in een apotheek. Het voordeel voor de senior apotheker is dat hij/zij rustig kan afbouwen met de zekerheid van overname bij uittreding stopt. Op deze wijze komt er een reële prijs voor de apotheek tot stand door het berekenen van de waarde van de apotheek bij het eerste deel én bij het tweede deel. In de samenwerkingsovereenkomst worden de afspraken over de waardebepaling vastgelegd. Beide apothekers hebben dus belang bij het succes van de apotheek.


Financiering

Partiële overdracht kan zowel extern als intern gefinancierd worden. Een combinatie van intern en extern is uiteraard ook mogelijk.

 

Maak een afspraak

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van partiële overdracht? Neem contact op om een afspraak te maken. 

Elke situatie vraagt om maatwerk

Welke samenwerkingsvormen zijn het meest geschikt voor mij? Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij de ondernemingsvorm die ik wil aangaan? Op deze en vele andere vragen geeft VvAA antwoord.

Advies en gesprekspartner

Wij adviseren u over verschillende vormen van samenwerking, bijvoorbeeld wanneer u
 • besluit samen te werken met een collega-apotheker, een ziekenhuis of arts
 • u wilt samenwerken in een AHOED
 • overweegt zich geleidelijk terug te trekken uit uw apotheek
 • een deel van de apotheek aan een collega-apotheker wilt verkopen
 • meer wilt weten over samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuis en apothekers, zoals een poliklinische apotheek of het Apotheek Service Punt.

Samenwerkingsvormen

Onze deskundige consultants hebben jarenlange ervaring met verschillende samenwerkingsverbanden en zij bekijken graag welke ondernemingsvorm voor u het meest passend is. Een aantal veel voorkomende samenwerkingsvormen zijn:

 • Vennootschap onder firma (vof)
 • Commanditaire vennootschap (cv)
 • Een constructie met besloten vennootschappen (bv’ s)
 • Dienstapotheek in diverse varianten
 • Poliklinische apotheek

Maatwerk

Samenwerkingsverbanden zijn maatwerk. Onze consultants kijken naar uw persoonlijke situatie, wensen en ambities. Wij helpen u graag met het opstellen van noodzakelijke overeenkomsten voor het aangaan van samenwerkingsverbanden, zoals met:

 • Koopakte voor de overname van de aandelen
 • Vof-akte
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Akte van commanditaire vennootschap
 • Managementovereenkomst
 • Beëindigingovereenkomst Vof
 • Intentieverklaring AHOED


Voor beroepsuitoefening, arbeidsrecht en huurrecht

Als apotheker hebt u te maken met complexe wet- en regelgeving. Wij adviseren u graag over juridische kwesties op het gebied van uw beroepsuitoefening, arbeidsrecht en huurrecht.

Een juridisch fundament

Door uw plannen te voorzien van een gedegen juridisch fundament, helpen wij u goed beslagen ten ijs te komen. Want wij willen vooral voorkomen dat u een geschil krijgt. Ontstaat er toch een juridisch conflict, dan helpen we bij het oplossen hiervan.

Bij VvAA helpen we zelfstandige apothekers met:

 • de koopakte voor een apotheekovername;
 • de koopakte voor overname van de aandelen van de apotheek bv;
 • de aandeelhoudersovereenkomst;
 • de akte van de vennootschap onder firma;
 • de akte van commanditaire vennootschap;
 • de huurovereenkomst van het apotheekpand;
 • de managementovereenkomst;
 • de beëindigingovereenkomst vennootschap onder firma;
 • de intentieverklaring en vaststellingsovereenkomst voor een AHOED.

Bent u apotheker in loondienst? Ook dan kunt u bij ons terecht voor advies. Bijvoorbeeld voor het beoordelen van een arbeidsovereenkomst.

Geschikte kandidaten

VvAA wordt regelmatig door relaties benaderd met de vraag of wij geschikte kandidaten hebben voor de functie van beherend of tweede apotheker. Vaak met uitzicht op meer dan alleen maar loondienstverband.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Uiteraard bieden wij graag ondersteuning en geven we advies over alle mogelijkheden met betrekking tot de toekomst.