Inloggen

Van dokter naar ledenadviseur

Geplaatst: 16-03-2018
 

Grijp je kans

Toen ik in 1976 na mijn eindexamen VWO aan de VU in Amsterdam geneeskunde ging studeren had ik nog geen idee in welke richting ik me verder wilde gaan specialiseren. Ik heb de eerste jaren vooral genoten van de breedte en diepte van de verschillende vakken. Wat een ontzettend interessante studie. De coschappen heb ik veel plezier doorlopen waarbij ik het geluk had dat ik ze niet grotendeels in de VU hoefde te volgen, maar in de verschillende perifere ziekenhuizen. Dat is dan meteen een lesson learned die ik wil meegeven. Als je de kans hebt om in een andere zorginstelling of bij een ander bedrijf te kunnen werken grijp die kans. Je kunt zoveel leren van hoe min of meer dezelfde werkzaamheden uiteenlopend worden uitgevoerd. Dat gaat dan niet op inhoudelijke overwegingen, maar wordt vooral gestuurd door de cultuur van de organisatie.
 

Tekort aan opleidingsplaatsen

Een minpunt was wel dat toen ik het artsexamen begin jaren tachtig behaalde er geen vervolgopleiding was te vinden, ik had inmiddels besloten dat specialisatie meer mijn ding was dan de huisartsgeneeskunde. Door de invoering van de ziekenhuisbudgettering was het aantal  opleidingsplekken drastisch verminderd. Tijdens mijn coschap had ik een toezegging gekregen voor een opleidingsplaats, maar na mijn artsexamen bleek deze niet meer beschikbaar, de hele opleiding was opgeheven.
 

Roer om

Vervolgens heb ik tal van functies vervuld, variërend van methadonarts, verpleeghuisarts, assistent kaakchirurgie en keuringsarts, voordat ik als anios chirurgie/orthopedie en later SEH arts aan de slag kon. Omdat het niet lukte om een opleidingsplaats te vinden (binnen een afzienbare periode) heb ik besloten om het roer om te gooien. Ik ben gaan werken als stafmedewerker bij het College voor ziekenhuisvoorzieningen. Een adviesorgaan van VWS op het gebied van planning en bouw van zorg instelling en capaciteitsplanning van medische specialismen. Een enorme overgang. Wel wennen om in een ambtelijk organisatie te werken. Ik heb er veel geleerd, bijvoorbeeld hoe beleidsprocessen werken, hoe je een rapport schrijft en conclusies onderbouwd. Toch was het voor mij te ver weg van de zorg en ik ben vervolgens over gestapt naar de KNMG. De kennis en ervaring m.b.t. beleid advies en rapportage heb ik daar verder uitgebreid. 
 

Ledenadviseur

Omdat ik de kans kreeg om binnen de farmaceutische industrie de certificering van opleidingen voor artsen bezoekers te gaan opzetten heb ik de overstap gemaakt naar Nefarma. Ik heb daar gewerkt met een bestuur waarin naast directeuren van farmaceutische bedrijven ook vertegenwoordigers van KNMP en KNMG zitting hadden. Zeer leerzaam om te zien hoe verschillend de culturen zijn, ook die tussen artsen en apothekers. Omdat na de opstart de functie in omvang werd gereduceerd ben ik weer op zoek gegaan naar een volgende uitdaging. Toen heb ik mij eigenlijk  pas  gerealiseerd dat ik op het VWO ook erg geïnteresseerd was in de economische en cijfermatige kant van vraagstukken. Mijn overstap naar VvAA was daarom ook een heel logische: als consultant kon mijn medische kennis, kennis van beleid en processen en mij affiniteit met feminisering inzetten in de advisering van de klanten van VvAA.
 

Plezier

Het is niet verbazingwekkend dat ik na ruim 18 jaar dit werk nog steeds met veel plezier doe, niet alleen omdat door alle veranderingen in het zorgstelsel er steeds weer nieuwe vraagstukken opdoemen, maar vooral omdat je als VvAA-adviseur erg dicht bij de zorg professionals staat.
Ik zou de huidige student geneeskunde willen meegeven vooral te genieten van de mooie studie die je kunt volgen. Zorg dat je wel tijdig een keuze maakt in welke richting je verder wil, maar zorg altijd voor een alternatief. Die zijn er volop uiteindelijk kun je met een medische achtergrond in vele functies een nuttige bijdrage leveren aan ons zorgsysteem.
Jaap Doets
Jaap Doets

Mijn naam is Jaap Doets en ik ben werkzaam bij VvAA. Ik richt me vooral op de advisering in de medische specialistische zorg en heb dus veel te maken met samenwerkingsvraagstukken en  financiële vraagstukken in ziekenhuizen en MSB’s.
Daarnaast ben ik docent bij de Academie voor Medisch Specialisten en lever een bijdrage aan diverse cursussen. Ik ben cursusleider van de leergang ziekenhuis financiën, een zes daagse leergang waarin we de ziekenhuisfinanciën van contracteren met de zorgverzekeraars, interne budgettering en verdeling van honorarium in het MSB grondig doornemen. 
Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email