Inloggen

Duurzame inzetbaarheid: hype of handvat voor de zorg?

Geplaatst: 29 juni 2018

Het woord ‘duurzaam’ is in. Duurzame energie, duurzame economie, duurzaam wonen. Zo ook duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals. Maar wat houdt dit containerbegrip nu in? En moet jij daar in je studentenfase al wat mee? Het antwoord is een volmondig ‘ja’!


Of je nu in dienstverband gaat werken, gaat waarnemen of je als vrijgevestigde verbindt aan een maatschap. Voor elke vorm waarin jij je tot werken verhoudt, is het belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen om én goed voor jezelf te blijven zorgen waardoor je energiek en vitaal aan het werk kunt blijven én interessant genoeg blijft voor de markt waarin je opereert.  Ik neem je mee in enkele ontwikkelingen die in je studentenfase al handig zijn om te weten zodat jij met deze kennis keuzes kunt maken die bij jou passen.

1 op de 5 zorgprofessionals werkt écht bezield: is dat veel of weinig?

We weten dat zorgprofessionals over het algemeen meer bevlogen zijn dan de rest van werkend Nederland. Toch blijkt uit het bezielingsonderzoek van VvAA dat slechts één op de vijf zorgprofessionals écht bezield aan het werk is. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat zorgprofessionals veel energie krijgen van het werk waarvoor zij hebben gekozen: het genezen van patiënten en het verlenen van zorg. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om zichzelf verder te ontwikkelen. Daar tegenover staat dat 82% van de 3.000 ondervraagden aangeeft dat zij zich beperkt voelen door overbodige regels en procedures bij de uitvoering van hun werk. Deze regeldruk is een belangrijke oorzaak is van burn-out gerelateerde klachten onder zorgprofessionals.

De druk neemt toe

Er zijn nog meer veranderingen of ontwikkelingen die bijdragen aan de druk, denk bijvoorbeeld aan de veranderende zorgvraag. Patiënten hebben meer kennis, zoek alles op (internet), worden mondiger en hebben toegang tot hun eigen dossier. Hierdoor verandert de relatie met de patiënt en dat vraagt om een andere benadering en communicatie door zorgprofessionals. Uit het onderzoek blijkt ook dat de werkdruk en emotionele belasting toenemen en de werk-privé balans een belangrijk aandachtspunt is. Zorgprofessionals ervaren ook toename van de werkdruk door fusies, personeelstekort, de veranderende arbeidsmarkt (flexibilisering), stijgende en veranderende zorgvraag en agressie in de zorg.

'Zorg ervoor dat je weet wij jij bent, wat je kunt én wat jij wilt'

Voldoende redenen om serieus werk te maken van jouw eigen duurzame inzetbaarheid. Ook in de fase waarin je nog student bent. Weet dat je al deze elementen in je carrière gaat tegenkomen en zorg ervoor dat je hiermee om kunt gaan. Dit kan door ze op de werkvloer te ervaren en mee te leren omgaan, in trainingen en workshops, met behulp van persoonlijke coaching et cetera. Zorg ervoor dat je weet wij jij bent, wat je kunt én wat jij wilt. Als je die keuzes maakt die echt bij jou als persoon passen kun je bezield aan het werk blijven.

Bevorderen van werk- en geneesplezier binnen zorgondernemingen werkt door in alles

Een zorgonderneming dient ervoor te zorgen dat zorgprofessionals bevlogen en vitaal aan het werk blijven. Onder andere door het stimuleren van een open cultuur en werkomgeving waar mensen graag komen en blijven werken. Dit bevordert het werk- en geneesplezier en de onderlinge samenwerking. En als mensen lekker in hun vel zitten, heeft dit ook een positieve uitwerking op de zorgkwaliteit en zelfs op patiëntveilig werken. Het is dus voor jou belangrijk om alert te zijn en te blijven op onnodige taken en ervoor te zorgen dat deze geen ballast vormen voor de productiviteit van jou en je (toekomstige) collega’s. Accepteer niet zomaar dat alles moet, durf je te blijven verwonderen en daar vragen over te stellen. Ook jij bent medeverantwoordelijk voor een goed werkklimaat.

Eigen regie op vitaal studeren en werken

Hoe blijf je als (aankomende) zorgprofessional vitaal aan het werk? Hoe goed ken jij jezelf m.b.t. de ‘zachte’ kant? Hiervoor hebben wij in 2017 GRIP geïntroduceerd. De wetenschappelijk onderbouwde, online zelf-coaching tool voor (aankomende) zorgprofessionals. Daarmee word je bewust van jouw energiebronnen en stressoren en kun je aan de slag om jouw energie én effectiviteit te vergroten en stress te verlagen. Dit allemaal in een online omgeving in eigen tempo. Vaak wordt gedacht dat het wegnemen van stressoren de oplossing is. Maar…. door je energiebronnen te vergroten of verbeteren zorg je juist voor een buffer en kun je stress beter aan. Ook als student is het mogelijk om inzicht te krijgen in wat jouw energiebronnen en stressoren zijn. En met de modules in GRIP kun je meteen werken aan jouw verdere ontwikkeling. Hiermee versoepel je de dialoog en onderlinge afstemming met anderen waardoor samenwerking beter wordt. En dat maakt dat we samen op weg zijn naar duurzaam inzetbare zorgprofessionals!

Reflectiemomentje

Je kunt uiteraard al heel snel zelf aan de slag door regelmatig een moment van reflectie in te bouwen in je dagelijkse werk. Bijvoorbeeld tijdens je reis naar huis even reflecteren: ‘wat ging er vandaag goed, wat kan er beter en wat kan ik vanaf morgen al anders doen’. Als je dat regelmatig doet, dan kom je steeds dichter bij wat er bij jou past en dat zorgt er weer voor dat jij duurzaam inzetbaar blijft!

Meer weten? Duurzame inzetbaarheid en VvAA

Loes van der Linden
Loes van der Linden geeft binnen VvAA leiding aan het expertisegebied persoonlijke en teamontwikkeling. Loes is bevlogen in wat zij doet. Zij is o.a. opgeleid tot coach, teamcoach en mediator. Deze ervaring benut zij in de individuele en teambegeleidingsgesprekken die zij voert. Zo is zij onder andere actief in het begeleiden van functionerings- en samenwerkingsvraagstukken van vakgroepen en maatschappen.