Inloggen

Zorgverzekering

Veelgestelde vragen

1. Ik wil overstappen naar VvAA, hoe doe ik dat en tot wanneer kan dat?

Dat is heel eenvoudig. Sluit online de VvAA zorgverzekering af of laat ons u helpen met uw keuze. Wij zorgen ervoor dat uw huidige zorgverzekering wordt opgezegd. Maak daarvoor gebruik van onze automatische gratis overstapservice. 

 • Wanneer u uw zorgverzekering zelf schriftelijk opzegt voor 1 januari van het nieuwe jaar, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Deze gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.
 • In een aantal gevallen kunt u in de loop van het (kalender)jaar overstappen naar VvAA zorgverzekering. Wanneer kunt u bijvoorbeeld tussentijds overstappen?
  • U switcht van de ene naar de andere collectieve zorgverzekering.
  • U gaat scheiden.
  • U wordt 18 jaar.
  • Er verandert iets in de polisvoorwaarden dat nadelig is voor u en niet voortkomt uit een wettelijke wijziging (opzeggen kan alleen schriftelijk, binnen één maand na ontvangst van de wijziging).

2. Hoe regel ik de machtiging voor het verstrekken van informatie aan derden?

Een verzekerde kan de hoofdverzekerde machtigen voor inzage van zijn of haar medische gegevens. Wilt u dat uw hoofdverzekerde uw medische gegevens ook kan inzien? Elke verzekerde van 16 jaar en ouder die deze machtiging wil afgeven, kan dit doen via MijnVvAAzorgverzekering of via het machtigingsformulier (pdf)

3. Bij welke aanvullende verzekeringen zijn gezondheidsvragen van toepassing?

U moet gezondheidsvragen beantwoorden als u kiest voor Tandplus B, Tandplus C, Optimaal, Top, Excellent, Health Basic of Health Premium als aanvullende zorgverzekering.

4. Is de VvAA zorgverzekering beschikbaar voor iedereen?

Iedereen heeft het recht om de VvAA basisverzekering af te sluiten. De aanvullende VvAA zorgverzekeringen kunt u alleen afsluiten als u lid bent van VvAA. Dan profiteert u ook van de collectieve korting van 5% op de premie voor de basisverzekering en 12% op de premie voor onze aanvullende VvAA zorgverzekeringen.

Bent u niet lid én wilt u toch de VvAA basisverzekering afsluiten? Bel dan met onze Ledenservice.


5. Hoe kunt u uw VvAA zorgverzekering aanpassen?

Via mijnVvAAzorgverzekering.nl en de VvAAzorgverzekering app kunt u snel en eenvoudig zelf uw persoonlijke gegevens wijzigen. U kunt bellen naar 030 639 64 00. Wij helpen u graag. Lees meer over digitaal uw gegevens wijzigen >6. Vallen verloskundige- en kraamzorgkosten onder het eigen risico?

Nee, de kosten van de verloskundige en kraamzorg worden niet verrekend met het verplichte eigen risico op de basisverzekering. 


7. Wanneer betaal ik een eigen bijdrage?

Voor vrijwel alle zorg die gedekt is door de basisverzekering ontvangt u volledige vergoeding. Maar voor een aantal zorgsoorten geldt een eigen bijdrage. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en deze is voor iedereen hetzelfde. Bekijk wat er wijzigt in de eigen bijdragen voor 2021.


8. Hoe snel verwerken wij uw declaratie?

Op MijnVvAAzorgverzekering kunt u de voortgang van uw declaraties volgen. Handig en overzichtelijk. Wij streven ernaar om declaraties binnen 5 werkdagen aan u uit te betalen.

Op MijnVvAAzorgverzekering kunt u:
 • De status van uw online of per post ingediende declaraties bijhouden. 
 • De verzekeringsgegevens van uzelf en van uw gezinsleden bekijken én aanpassen. 
 • Altijd direct toegang hebben tot uw gegevens: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
 • Als u in het bezit bent van DigiD + SMS, kunt u direct op MijnVvAAzorgverzekering inloggen.
Stuurt u ons verschillende nota’s tegelijkertijd, dan kan de afhandeling iets langer duren. Wij adviseren u daarom om declaraties niet op te sparen.

9. Hoe vraag ik kraamzorg aan?

Kraamzorg kunt u online aanvragen. 


10. Welke kosten vallen onder het eigen risico? En welke niet?

In het Overzicht eigen risico ziet u precies welke kosten er onder het eigen risico vallen en welke niet.

11. Hoe kan ik mijn zorgverzekering opzeggen en wanneer?

Wilt u uw VvAA zorgverzekering Basis en/of uw aanvullende verzekeringen bij VvAA opzeggen, zorg er dan voor dat uw opzegging uiterlijk 31 december bij ons binnen is. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail via het contactformulier. Het is ook mogelijk om uw verzekering te laten opzeggen bij de aanvraag van uw nieuwe zorgverzekering door de zogenaamde opzegservice, die elke zorgverzekeraar aanbiedt. De verzekering eindigt dan op 1 januari van het nieuwe jaar.

Opzeggen tijdens het jaar kan alleen bij:

 • Wijziging van de premie of voorwaarden in uw nadeel: u hebt dan 30 dagen om de verzekering op te zeggen. Wisseling van werkgever, als u deelneemt aan een collectiviteit via de nieuwe werkgever, mits de ingangsdatum van de nieuwe collectieve verzekering aansluit op de einddatum van de collectieve verzekering bij VvAA: u hebt 30 dagen om de verzekering op te zeggen.
 • Verhuizing naar het buitenland is niet per definitie een geldige reden om uw zorgverzekering op te zeggen. Bent u geen Nederlands ingezetene maar betaalt u wel loonbelasting in Nederland? Dan bent u verplicht een Nederlandse Basisverzekering af te sluiten. Bent u wel Nederlands ingezetene maar betaalt u geen loonbelasting in Nederland? Dan bent u niet verplicht een Nederlandse basisverzekering af te sluiten.
 • Bent u benieuwd welke situatie voor u geldt, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar, of controleer bij de Sociale Verzekeringsbank of u verzekeringsplichtig bent of niet.

12. Wanneer wordt mijn premie afgeschreven?

Als u heeft gekozen voor automatische incasso, incasseren wij de premie aan het einde van de maand voorafgaand aan de maand waarin de nieuwe betaaltermijn start.

Maandbetaling
  Rond de 29e van de voorgaande maand.

  Kwartaalbetaling
  Rond 29 december, 29 maart, 29 juni en 29 september.

  Halfjaarbetaling
  Rond 29 december en 29 juni.

  Jaarbetaling
  Rond 29 december.

13. Welke kosten worden er vergoed en welke niet?

In het Vergoedingenoverzicht ziet u welke kosten er vergoed worden vanuit de basisverzekering en welke vanuit de verschillende aanvullende verzekeringen.

14. Binnen welke termijn kan ik declareren?

U kunt uw nota binnen 36 maanden bij ons indienen. Daarbij is de behandeldatum of leveringsdatum bepalend - dus niet de datum waarop de nota is uitgeschreven. U kunt nota's het beste zo snel mogelijk na ontvangst indienen in verband met eventueel te verrekenen eigen risico of eigen bijdragen. We streven ernaar om de declaratie binnen vijf (werk)dagen uit te betalen.

15. Uit welke betaaltermijnen kan ik kiezen?

U kunt bij ons per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betalen. U krijgt extra korting op uw premie als u ervoor kiest om niet per maand, maar per kwartaal (0,5%), per halfjaar (1%) of per jaar (2%) te betalen.

Wij helpen u graag

Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur met uw vraag of voor advies.

Ontzorgplus | VvAA
Ontzorgplus
Stel, u krijgt een zwaar on­geval of wordt lang­durig ziek. Met de aan­vullende ver­zeke­ring Ontzorgplus bent u verzekerd van de beste regel­hulp bij nood­situaties en voor­komt u on­ver­wacht hoge kosten.

 
 Logo VvAA | VvAA
       Logo ONVZ | VvAA zorgverzekering     

De basisverzekering van de VvAA zorgverzekering wordt u aangeboden door ONVZ. Deze bestaat ook onder het label ONVZ en PNOzorg. Er zijn geen inhoudelijke verschillen.