Zorgverzekering

Veelgestelde vragen

1. Ik wil overstappen naar VvAA, hoe doe ik dat en tot wanneer kan dat?

Dat is heel eenvoudig. Bereken uw premie zelf online of laat ons u helpen met uw keuze. Wij zorgen ervoor dat uw huidige zorgverzekering wordt opgezegd. Dat regelen wij voor u met onze gratis Overstapservice. 

Goed om te weten:

 • Wanneer u uw zorgverzekering zelf schriftelijk opzegt voor 1 januari  van het nieuwe jaar, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Deze gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.
 • In een aantal gevallen kunt u in de loop van het (kalender)jaar overstappen naar VvAA zorgverzekering. Tussentijds overstappen kan bijvoorbeeld als:
  • u switcht van de ene naar de andere collectieve zorgverzekering; u gaat scheiden; 
  • u achttien jaar wordt;
  • u uit militaire dienst gaat;
  • er iets verandert in de polisvoorwaarden dat nadelig is voor u en niet voortkomt uit een wettelijke wijziging (opzeggen kan alleen schriftelijk, binnen één maand na ontvangst van de wijziging).

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Is de VvAA zorgverzekering beschikbaar voor iedereen?

Uiteraard is iedereen welkom om de VvAA zorgverzekering af te sluiten. Maar wilt u profiteren van de collectieve korting van 8,5% op de premie voor de basisverzekering en 12% op de premie voor onze aanvullende verzekeringen, dan is het zaak dat u lid van VvAA wordt.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Wanneer betaal ik een eigen bijdrage?

Voor vrijwel alle zorg die gedekt is door de basisverzekering ontvangt u volledige vergoeding. Maar voor een aantal zorgsoorten geldt een eigen bijdrage. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en deze is voor iedereen hetzelfde. Bekijk wat er wijzigt in de eigen bijdragen voor 2018.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Vallen verloskundige- en kraamzorgkosten onder het eigen risico?

Nee, de kosten van de verloskundige en kraamzorg worden niet verrekend met het verplichte eigen risico op de basisverzekering. 


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Hoe snel verwerken wij uw declaratie

Op MijnVvAAzorgverzekering kunt u de voortgang van uw declaraties volgen. Handig en overzichtelijk. Wij streven ernaar om declaraties binnen 5 werkdagen aan u uit te betalen.

Op MijnVvAAzorgverzekering kunt u:
 • de status van uw online of per post ingediende declaraties bijhouden; 
 • de verzekeringsgegevens van uzelf en van uw gezinsleden bekijken én aanpassen; 
 • altijd direct toegang hebben tot uw gegevens: 24 uur per dag, 7 dagen per week; 
 • als u in het bezit bent van DigiD + SMS, kunt u direct op MijnVvAAzorgverzekering inloggen.

Voor een snelle afhandeling

Stuurt u ons verschillende nota’s tegelijkertijd, dan kan de afhandeling iets langer duren. Wij adviseren u daarom om declaraties niet op te sparen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Hoe vraag ik kraamzorg aan?

Via deze link kunt u kraamzorg online aanvragen. 


Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Wie ontvangt een VvAA zorgpas en wat kun je ermee?

Iedereen met een VvAA zorgverzekering Basis ontvangt gratis een VvAA zorgpas, dus ook kinderen. De voorkant van de pas kunt u in Nederland gebruiken, bijvoorbeeld wanneer er bij de apotheek of in het ziekenhuis om uw verzekeringsgegevens wordt gevraagd.

U kunt de pas ook in het buitenland gebruiken wanneer u acute medische zorg nodig heeft. U neemt in dat geval direct contact op met de 24-uurs dienst van de Artsen Alarm Service via +31 (0)30 241 29 08. 

Het telefoonnummer staat op de voorkant van uw zorgpas. De achterkant is uw Europese zorgpas (European Health Insurance Card/EHIC). Deze is geldig in landen die deel uit maken van de Europese Unie (klik hier voor een overzicht), in Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Australië. De EHIC is niet geldig in: Andorra, Monaco, de Kanaaleilanden, Man, San Marino en Vaticaanstad.

De EHIC zorgt ervoor dat medisch noodzakelijk zorg soepel kan worden afgehandeld, doordat zorgverleners hieraan direct kunnen zien dat u verzekerd bent. Met de EHIC hebt u in het buitenland, in geval van ziekte of een ongeval recht op medische zorg die op dat moment noodzakelijk is. Uw EHIC dekt geen medische kosten wanneer u naar een ander land reist met het doel om een behandeling te ondergaan of wanneer de dekking van de zorgverzekering Basis in Nederland is opgeschort of beëindigd.

De European Health Insurance Card (EHIC) geeft u recht op vergoeding volgens de regelgeving van het land waarin u verblijft. De aanspraak op zorg kan afwijken van de regelgeving in Nederland.

De einddatum van de EHiC staat onderaan de VvAA zorgpas. Stopt uw basisverzekering voor de einddatum van de EHiC, dan vervalt ook de EHiC op de einddatum van de basisverzekering.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. Ik heb al een VvAA zorgverzekering en nu wil ik iets wijzigen. Hoe doe ik dat?

In de MijnVvAAzorgverzekering omgeving kunt u heel eenvoudig zelf iets wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld de dekking wijzigen, uw eigen risico aanpassen of iemand bijschrijven op de polis. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 030 639 64 00. Dan voeren wij de wijziging voor u door.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

9. Welke kosten vallen onder het eigen risico? En welke niet?

In het Overzicht eigen risico (PDF) ziet u precies welke kosten er onder het eigen risico vallen en welke niet.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

10. Wanneer vragen wij een medische machtigingsaanvraag?

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is er van sommige behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen vooraf toestemming nodig. Voor de volgende zorg kan een machtiging nodig zijn, in de polisvoorwaarden vindt u meer hierover:
 • Hulpmiddelen   
 • Mondzorg
 • Farmacie
 • Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie
 • Zittend ziekenvervoer
VvAA zorgverzerkering heeft met verschillende zorgverleners en leveranciers afspraken gemaakt over het aanvraagproces en/of toestemmingsprocedure. Uw zorgverlener en/of leverancier kan u daar meer informatie over geven. Ook kunt u natuurlijk bellen met ons Service Center via 030 639 64 00. Hebben wij geen afspraken gemaakt, dan moet u de aanvraag zelf regelen. U kunt dan de aanvraag, inclusief eventuele foto's en relevante documenten, zoals het voorschrift van de behandelend arts, naar ons toesturen. Deze kunt u e-mailen naar sc@vvaazorgverzekering.nl. Wij streven ernaar om uw machtigingsaanvraag binnen vijf werkdagen in behandeling te nemen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

11. Hoe kan ik mijn zorgverzekering opzeggen en wanneer?

Wilt u uw VvAA zorgverzekering Basis en/of uw aanvullende verzekeringen bij VvAA opzeggen, zorg er dan voor dat uw opzegging uiterlijk 31 december bij ons binnen is. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail via het contactformulier. Het is ook mogelijk om uw verzekering te laten opzeggen bij de aanvraag van uw nieuwe zorgverzekering door de zogenaamde opzegservice, die elke zorgverzekeraar aanbiedt. De verzekering eindigt dan op 1 januari van het nieuwe jaar.

Opzeggen tijdens het jaar kan alleen bij:

Wijziging van de premie of voorwaarden in uw nadeel: u hebt dan 30 dagen om de verzekering op te zeggen. Wisseling van werkgever, als u deelneemt aan een collectiviteit via de nieuwe werkgever, mits de ingangsdatum van de nieuwe collectieve verzekering aansluit op de einddatum van de collectieve verzekering bij VvAA: u hebt 30 dagen om de verzekering op te zeggen.

Verhuizing naar het buitenland is niet per definitie een geldige reden om uw zorgverzekering op te zeggen. Bent u geen Nederlands ingezetene maar betaalt u wel loonbelasting in Nederland? Dan bent u verplicht een Nederlandse Basisverzekering af te sluiten. Bent u wel Nederlands ingezetene maar betaalt u geen loonbelasting in Nederland? Dan bent u niet verplicht een Nederlandse basisverzekering af te sluiten.

Bent u benieuwd welke situatie voor u geldt, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar, of controleer bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of u verzekeringsplichtig bent of niet. 


Is dit een antwoord op uw vraag?  

12. Wanneer wordt mijn premie afgeschreven?

Als u heeft gekozen voor automatische incasso, incasseren wij de premie aan het einde van de maand voorafgaand aan de maand waarin de nieuwe betaaltermijn start.

Maandbetaling
  Rond de 29e van de voorgaande maand.

  Kwartaalbetaling
  Rond 29 december, 29 maart, 29 juni en 29 september.

  Halfjaarbetaling
  Rond 29 december en 29 juni.

  Jaarbetaling
  Rond 29 december.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

13. Wat verandert er voor PGB-houders die hun zorgverlener(s) uitbetalen via de Sociale Verzekeringsbank?

Met ingang van 1 januari 2016 zijn er een aantal wijzigingen in het Zorgverzekeringswet persoonsgebonden budget, het Zvw-pgb, doorgevoerd. Deze wijzigingen brengen voor de SVB extra controles met zich mee die zij vanaf 1 mei 2016 uitvoeren. Hieronder leest u hier meer over en wat dit voor u betekent.

Om welke extra controles gaat het?
AGB-code
Om voor het formele tarief in aanmerking te kunnen komen, dient de zorgverlener te beschikken over een AGB-code en géén familieovereenkomst te hebben afgesloten. Deze AGB-code moet op de zorgovereenkomst worden ingevuld en wordt in de administratie van de SVB geregistreerd. Wanneer in de overeenkomst met een zorgverlener een formeel tarief is opgenomen, controleert de SVB of een AGB-code op de overeenkomst is vermeld en of deze AGB-code is toegewezen aan de betreffende zorgverlener.

Maximum uurtarief
De SVB controleert of het afgesproken uurtarief op de ingediende overeenkomsten en wijzigingen past binnen het informele tarief van € 23,- per uur, of, indien een AGB-code bekend is en de zorgverlener géén familie is, binnen het door de zorgverzekeraar vastgestelde formele tarief voor de betreffende prestatiecode.

Wat betekent dit voor u?
Als in uw zorgovereenkomst of wijziging een AGB-code ontbreekt of niet klopt of u hebt een te hoog tarief afgesproken dan wordt uw zorgovereenkomst of wijziging niet verwerkt. U ontvangt dan een brief van de SVB om de juiste gegevens aan te leveren of om deze aan te passen.

Voorkom vertraging bij uitbetaling
Naast de extra controles op de AGB-code en het tarief, controleert de SVB of uw bestaande zorgovereenkomst aan alle eisen voldoet. Is dit niet het geval? Ook dan ontvangt u een brief van de SVB met het verzoek de zorgovereenkomst aan te passen of ontbrekende informatie aan te leveren.

Het is belangrijk dat u dit doet omdat de SVB anders uw declaraties niet kan betalen. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw zorgovereenkomst juist en op tijd is ingevuld. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

14. Welke kosten worden er vergoed en welke niet?

In het Vergoedingenoverzicht ziet u welke kosten er vergoed worden vanuit de basisverzekering en welke vanuit de verschillende aanvullende verzekeringen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

15. Binnen welke termijn kan ik declareren?

U kunt uw nota binnen 36 maanden bij ons indienen. Daarbij is de behandeldatum of leveringsdatum bepalend - dus niet de datum waarop de nota is uitgeschreven. U kunt nota's het beste zo snel mogelijk na ontvangst indienen in verband met eventueel te verrekenen eigen risico of eigen bijdragen. We streven ernaar om de declaratie binnen vijf (werk)dagen uit te betalen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

16. Uit welke betaaltermijnen kan ik kiezen?

U kunt bij ons per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betalen. U krijgt extra korting op uw premie als u ervoor kiest om niet per maand, maar per kwartaal (0,5%), per halfjaar (1%) of per jaar (2%) te betalen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

VvAA Ledenservice

Wij zijn  op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar en helpen u graag. Ook als u (nog) geen lid bent.