Inloggen

Reisverzekering

Veelgestelde vragen

1. Zijn medische kosten altijd verzekerd?

Voor de doorlopende reisverzekering kunt u ervoor kiezen om medische kosten als aanvullende dekking mee te verzekeren. Wij vergoeden dan de medische noodzakelijke kosten die niet door uw zorgverzekering worden vergoed.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Wat is het reisadvies voor mijn vakantiebestemming?

Wilt u een vakantie plannen of hebt u een vakantie gepland? Dan doet u er goed aan het reisadvies voor uw bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft voor elke bestemming reisadviezen op rijksoverheid.nl.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Valt duiken in de dekking van de doorlopende reisverzekering?

Recreatief duiken zien wij niet als een gevaarlijke sport en dus is dit standaard meeverzekerd bij uw reisverzekering. Als u meer dan 40 meter diep duikt zien wij dit als technisch duiken. Hiermee bedoelen wij onder andere decompressie-, grot- en wrakduiken. Voor technisch duiken geldt een beperkte dekking. In de voorwaarden kunt u precies zien wat en wel niet is gedekt.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Waar bent u verzekerd?

U kunt kiezen uit:  

 • Europa of;
 • de hele wereld.

Bij de annuleringsdekking geldt altijd werelddekking. Als hulpverlening voor uw auto in het buitenland is meeverzekerd, is de dekking geldig in de landen die op de groene kaart (het internationale verzekeringsbewijs) staan genoemd en niet zijn doorgehaald.

 


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Wie zijn verzekerd met de doorlopende reisverzekering?

De doorlopende reisverzekering kan worden afgesloten voor:
 • u als de verzekeringnemer;
 • u en uw partner;
 • u en uw kinderen;
 • u, uw partner en kinderen.
Met partner bedoelen wij uw echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner of degene met wie u duurzaam samenwoont. Als de verzekerden afzonderlijk met vakantie gaan, is de verzekering ook geldig.

 

Welke kinderen zijn verzekerd op de doorlopende reisverzekering?

Met kinderen bedoelen wij minderjarige en meerderjarige ongehuwde kinderen die bij u inwonen of voor een studie uitwonend en niet samenwonend zijn. En ook ongehuwde kinderen die permanent in een zorginstelling verblijven of begeleid wonen. Dit kunnen eigen en geadopteerde kinderen, pleeg- en stiefkinderen zijn en is niet leeftijdsgebonden.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Wat is de Artsen Alarm Service?

De Artsen Alarm Service is er voor u als u noodhulp nodig heeft in het buitenland. Het telefoonnummer is +31 30 241 29 08. De kosten worden gedekt door uw doorlopende reisverzekering. 


Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Zijn zakelijke reizen ook verzekerd met de doorlopende reisverzekering?

Zakelijke reizen naar het buitenland, zoals studiereizen en het bezoeken van congressen, vallen onder de standaard dekking van de doorlopende reisverzekering. Ook stage in het buitenland, vrijwilligerswerk of een dagtrip in het buitenland is verzekerd. Werken in het buitenland valt niet onder dekking.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. Voor welke periode kan ik een reisverzekering afsluiten?

Met de doorlopende reisverzekering bent u verzekerd voor een reis buiten Nederland, tot maximaal zes maanden aaneengesloten. Voor reizen binnen Nederland geldt een aaneengesloten periode van maximaal twee maanden.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

9. Is mijn wintersport ook gedekt door de doorlopende reisverzekering?

Als liefhebber van risicovolle sporten, zoals duiksport of wintersport, kunt u kiezen voor de dekking ‘Wintersport en bijzondere sporten’. In de voorwaarden vindt u een overzicht bij welke sport welke dekkingen van toepassing zijn. Langlaufen, schaatsen en sleeën zijn standaard gedekt. 


Is dit een antwoord op uw vraag?  

10. Zijn annuleringskosten ook gedekt op mijn doorlopende reisverzekering?

Als u de Rubriek Annulering hebt meeverzekerd, zijn annuleringskosten verzekerd. Hierbij geldt dat u de annuleringsdekking niet later dan 7 dagen na boeking moet hebben afgesloten.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

11. Wat kan ik aanvullend verzekeren in de doorlopende reisverzekering?

Uw VvAA doorlopende reisverzekering kunt u uitbreiden met de volgende dekkingen:

 • Rubriek D: Wintersport en bijzondere sporten
 • Rubriek E: Ongevallen
 • Rubriek F: Hulpverlening auto buitenland
 • Rubriek G: Annulering

Is dit een antwoord op uw vraag?  

12. Hoe gaat VvAA om met de ebolaproblematiek?

Nadere informatie vanuit VvAA over ebolaproblematiek
De afgelopen tijd was er veelvuldige berichtgeving in de media over de ontwikkeling van het Ebola-virus in verscheidene Afrikaanse landen. Een aspect hiervan is hoe verzekeraars omgaan met repatriëring van zorgverleners die in Ebola-gebieden aanwezig zijn, of die daar naartoe willen gaan, en voor wie repatriëring noodzakelijk kan worden. Onderstaand schetsen wij een aantal punten dat voor u als zorgprofessional en als VvAA-lid van belang kan zijn.

Belangrijk: informatie ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u van plan te reizen naar een gebied waar u het risico van Ebola vermoedt? Dan is het belangrijk dat u de informatie leest die het ministerie van Buitenlandse Zaken daarover heeft gepubliceerd op rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen.

Over welke verzekeringen hebben wij het?

 • De VvAA reisverzekering en de Artsen Alarm Service
 • De VvAA zorgverzekering
 • Expatverzekeringen en zakelijke reisverzekeringen die worden afgesloten door de hulporganisaties (en andere non-gouvernementele organisatie (ngo's)) voor de zorgprofessionals die zij uitzenden.

De VvAA reisverzekering en de Artsen Alarm Service
Repatriëring valt onder de VvAA reisverzekering of Artsen Alarm Service (AAS) waar u als lid recht op hebt wanneer u minimaal één VvAA schadeverzekering hebt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft per land met een code aan of een land een ebolagebied is. De code oranje/rood geeft aan dat een land een ebolagebied is. Wie op reis is, krijgt hulp om terug te keren. Verzekerden die vanaf 22 november 2014 nog vertrekken naar een ebolagebied - een land waarvoor het ministerie van Buitenlandse Zaken code oranje/rood afgeeft - hebben geen dekking onder de VvAA reisverzekering of Artsen Alarm Service.

De VvAA zorgverzekering
Deze verzekering vergoedt in geval van repatriëring de medische kosten tot de Nederlandse limiet en evacuatie bij medische noodzaak. De evacuatie hoeft niet per se naar Nederland te zijn. Ook evacuatie naar een plaats waar de behandeling het best of snelst kan plaatsvinden, valt hieronder.

Expatverzekeringen en zakelijke reisverzekeringen van ngo's
Hebt u een expatverzekering of zakelijke reisverzekering van een ngo die artsen uitzendt en daarvoor onder voorwaarden dekking voor repatriëring biedt? Neemt u dan contact op met de uitzendende organisatie. Zij heeft daar zelf afspraken over gemaakt met verzekeraars en kan u daar het beste uitsluitsel over geven.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over uw specifieke situatie in relatie tot uw VvAA verzekering? U bereikt onze schadeservice op 030 247 48 86 en via claimservice@vvaa.nl.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Staat uw vraag er niet tussen?  Stel uw vraag direct via de chat ›

VvAA Ledenservice

Wij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar en helpen u graag. Ook als u (nog) geen lid bent.