Inloggen

Rechtsbijstandverzekering particulier

Veelgestelde vragen

1. Wat verzeker ik met de particuliere rechtsbijstandverzekering van VvAA?

De particuliere rechtsbijstandverzekering biedt u rechtsbijstand bij geschillen vanuit uw privésituatie of geschillen rondom uw werkzaamheden in loondienst. U bent ook verzekerd voor tucht- en klachtrecht als (para)medicus in loondienst.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Is er dekking in het buitenland?

U bent ook verzekerd van rechtsbijstand in het buitenland. In de Europese Unie, Zwitserland en de niet-Europese landen die grenzen aan de Middellandse Zee. Geschillen rondom uw woning zijn verzekerd als uw woning in Nederland is gelegen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Zit er een wachttijd op de rechtsbijstandverzekering?

De wachttijd is meestal drie maanden. Soms is er geen wachttijd, bijvoorbeeld als de verzekering direct aansluit op een andere rechtsbijstandverzekering, bij verkeerszaken of bij straf-, klacht- en tuchtzaken in de uitoefening van uw beroep als zorgprofessional.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Voor welke dekkingsrubrieken kunt u kiezen bij een rechtsbijstandverzekering?

  • Verkeer en Letsel: voor schade die ontstaat in het verkeer, waarvoor een derde aansprakelijk is. Of bij een geschil met uw garage.
  • Consument en Wonen: voor geschillen waarbij u als consument of bewoner betrokken kunt raken. Wanneer u een gebrekkig product koopt, bij een burenruzie, een erfrechtkwestie of een geschil met de gemeente.
  • Inkomen en Arbeid: bij een geschil uit een arbeidsovereenkomst of een geschil over een uitkering op basis van de sociale zekerheidswetgeving.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Op mijn polis staat ‘nee’ bij de rubriek tucht- en klachtrecht terwijl ik dat wel heb meeverzekerd. Ben ik nu wel verzekerd?

Als u een beroepsrechtsbijstandverzekering heeft afgesloten dan is tucht- en klachtrecht standaard meeverzekerd en hoeft u dit niet apart mee te verzekeren. Dit is de reden dat de rubriek op ‘nee’ staat.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Staat uw vraag er niet tussen?  Stel uw vraag direct via de chat ›

VvAA Ledenservice

Wij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar en helpen u graag. Ook als u (nog) geen lid bent.