Inloggen

Overlijdensrisicoverzekering

Veelgestelde vragen

1. Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een vooraf bepaald verzekerd bedrag uitkeert bij het overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering. 


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Kan ik alleen mezelf verzekeren, of ook mijn partner?

U kunt ook uw partner verzekeren. Of het verstandig is uzelf, uw partner of beiden te verzekeren, is mede afhankelijk van uw beide inkomens, de kosten en de doelstelling van de verzekering. Kijkt u hierbij niet alleen naar de kosten die u nu hebt, maar ook naar eventuele extra kosten als een van u komt te overlijden (bijvoorbeeld kosten voor huishoudelijke hulp of kinderopvang). 

Wilt u advies over uw persoonlijke situatie? Maak een afspraak met uw VvAA praktijkadviseur.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Wanneer kom ik in aanmerking voor premievrijstelling?

Is er premievrijstelling (pvi) meeverzekerd op uw verzekering? Dan kunt u, als verzekerde, bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid aanspraak maken op vrijstelling van premiebetaling. Het toekennen van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid op een verzekering betekent dat VvAA de premiebetaling (deels) van u overneemt. Veelal is de wachttijd één jaar. Dit betekent dat u volgens de polisvoorwaarden na één jaar arbeidsongeschiktheid premievrijstelling kunt ontvangen. Desondanks verzoeken wij u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van uw situatie.

Meld uw verzoek tot premievrijstelling via backofficeleven@vvaa.nl of schriftelijk aan VvAA Levensverzekeringen N.V., Antwoordnummer 1551, 3544 VP Utrecht. Het is belangrijk dat u de eerste ziektedag vermeldt. Hebt u gegevens van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering of van het UWV? Stuurt u dan kopieën mee. Na ontvangst beoordelen wij of u recht hebt op premievrijstelling. Veelal vragen wij nog enkele gegevens bij u op.

De Medische Unit van VvAA? adviseert over het percentage én de duur van de toekenning. Afhankelijk van de polisvoorwaarden bepalen we  hoe hoog de vrijstelling van de premiebetaling bedraagt.

Hebt u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via 030 247 48 85 (op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur).


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Welke einddatum kies ik voor de overlijdensrisicoverzekering?

Dit verschilt per persoon. Belt u ons gerust voor een advies. 

Wij kijken dan onder andere naar:
  • uw financiële verplichtingen en positie
  • de leeftijd van u en uw eventuele partner
  • de leeftijd van uw kinderen

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Bij welke momenten in mijn leven is het verstandig om over een overlijdensrisicoverzekering na te denken?

Bij de aankoop van een huis, geboorte van een kind, huwelijk, scheiding, instappen in een maatschap, starten als zelfstandige.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Waarom de VvAA overlijdensrisicoverzekering?

De VvAA overlijdensrisicoverzekering heeft naast een zeer aantrekkelijke en concurrerende premie, belangrijke en unieke extra's. VvAA biedt de klant de mogelijkheid om het verzekerde bedrag ieder 3 jaar zonder medische vragen te verhogen met een max van 10% per keer. De verzekering kan bij terminale ziekte tijdens het leven van de verzekerde al worden uitgekeerd.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Vanaf welke leeftijd kan een VvAA overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten?

De minimum aanvangsleeftijd van de verzekerde is 18 jaar.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. Tot welke leeftijd kan ik een VvAA overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

De maximum aanvangsleeftijd van de verzekerde is 65 jaar.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

9. Tot welke leeftijd kan ik mij verzekeren?

U kunt u tot uw 75e levensjaar verzekeren tegen overlijden.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

10. Moet ik gekeurd worden?

Wanneer u een VvAA overlijdensrisicoverzekering aanvraagt moet u een gezondheidsverklaring invullen, afhankelijk van het verzekerd bedrag moet u ook gekeurd worden. Een huisartsenkeuring is verplicht vanaf een verzekerd bedrag boven de € 350.000,-. Tot 55 jaar volgt er een internistenkeuring vanaf een verzekerd bedrag van € 750.000,-. Bent u ouder dan 55 jaar dan volgt er een internistenkeuring vanaf €500.000,-


Is dit een antwoord op uw vraag?  

11. Wat moet ik doen als de verzekerde is overleden?

Neemt u dan contact op met VvAA Levensverzekeringen N.V., wij helpen u dan met afwikkeling en uitkering van de overlijdensrisicoverzekering.  U bereikt onze medewerkers via 030 247 47 89 of stuurt u een mail naar ledenservice@vvaa.nl.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

12. Wat gebeurt er als ik na de looptijd van de verzekering nog in leven ben?

Als de verzekerde nog in leven is op de einddatum van de verzekering wordt de verzekering beëindigd. De verzekering keert dan dus niet uit.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

13. Hoe kan ik mijn VvAA overlijdensrisicoverzekering opzeggen?

U kunt uw verzekering op ieder moment opzeggen. Dit kunt u doen door contact met VvAA op te nemen via telefoonnummer 030 247 47 89 of een mail te sturen naar backofficeleven@vvaa.nl. Wij beëindigen de verzekering  per eerst volgende datum waarop u premie moet betalen. Wij brengen geen kosten in rekening voor het stopzetten van uw verzekering.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

14. Kan ik de VvAA overlijdensrisicoverzekering premievrij voortzetten?

Nee, u kunt de VvAA overlijdensrisicoverzekering  niet premievrij voortzetten. 


Is dit een antwoord op uw vraag?  

15. Kan ik tijdens de looptijd het verzekerde bedrag aanpassen?

Ja. U kunt het bedrag op ieder moment laten verhogen of verlagen. Bij een verhoging van het verzekerd bedrag wordt er wel opnieuw gevraagd naar uw gezondheid. Daarnaast kunt u iedere 3 jaar vanaf de ingangsdatum van de verzekering het verzekerd bedrag met 10% verhogen, zonder medische vragen. Dit heet het ‘optierecht’.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

16. Wat houdt de Vervroegde Overlijdens Uitkering in binnen de VvAA overlijdensrisicoverzekering?

Dankzij de vervroegde overlijdens uitkering (VOU) kan de verzekering tijdens het leven van de verzekerde al worden uitgekeerd. De verzekeringnemer komt hiervoor in aanmerking wanneer er bij de verzekerde een diagnose van terminale ziekte is vastgesteld. De verzekeraar keert dan tijdens het leven  van de verzekerde maximaal 75% van het verzekerd bedrag uit tot een maximum van € 300.000,-. Met dit voorschot op de uitkering is het mogelijk voorzieningen te treffen die een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase van de verzekerde. 


Is dit een antwoord op uw vraag?  

17. Moet ik belasting betalen over de uitkering?

Nee, de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering is een netto uitkering. Afhankelijk van uw burgerlijke staat en de inrichting van de polis bent u geen erfbelasting schuldig. Om erfbelasting op uw ORV te voorkomen is het verstandig om u te laten adviseren.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

18. Zijn de premies voor de overlijdensrisicoverzekering aftrekbaar?

Nee, de premies voor een overlijdensrisicoverzekering zijn niet aftrekbaar, de uitkering is ook niet belast.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

19. Waarom is het verstandig om u te laten adviseren voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering?

VvAA vindt advies bij een overlijdensrisicoverzekering belangrijk. Vooral wanneer u niet zeker weet welk bedrag u moet verzekeren. De risico's van overlijden gaan namelijk verder dan alleen het afdekken van de hypotheekschuld. Een goede inventarisatie van uw persoonlijke situatie is daarom van groot belang. 


Is dit een antwoord op uw vraag?  

20. Hebben mijn nabestaanden recht op een uitkering uit sociale verzekeringen?

Ja, maar deze regelingen zijn in de laatste jaren geminimaliseerd. Zo bedraagt de uitkering uit de Algemene Nabestaande Wet (ANW) maximaal 70% van het minimumloon. Om voor een ANW uitkering in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld de zorg voor kinderen onder de 18 jaar of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Op www.svb.nl vindt u alle informatie omtrent de wet ANW.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Staat uw vraag er niet tussen?  Stel uw vraag direct via de chat ›

VvAA Ledenservice

Wij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar en helpen u graag. Ook als u (nog) geen lid bent.