Inloggen

Opstalverzekering

Veelgestelde vragen

1. Welke dekkingsvormen zijn mogelijk bij VvAA?

Bij de VvAA opstalverzekering kunt u kiezen uit drie dekkingsvormen:

 • Standaard dekking
 • All Risk dekking
 • Glasdekking

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Wat houdt Standaard dekking in?

De Standaard dekking is al een vrij complete verzekering. Een aantal belangrijke gebeurtenissen die hierop verzekerd zijn: brand, bliksem, storm, inbraak, ontploffing en waterschade als dit onvoorzien uit een waterleiding is gestroomd. In de productvoorwaarden van de opstalverzekering staat een volledig overzicht van situaties die wel en niet onder de dekking vallen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Wat is het verschil tussen Standaard dekking en All Risk dekking?

Bij de Standaard dekking zijn bepaalde - met naam genoemde - oorzaken gedekt zoals brand, bliksem, storm, inbraak, ontploffing en waterschade als dit onvoorzien uit een waterleiding is gestroomd. 

De allriskverzekering biedt dekking tegen elk van buitenkomend onheil, tenzij deze nadrukkelijk is uitgesloten. Dat betekent dat alle schades die onder de standaarddekking vallen, zijn meeverzekerd.  Ook ben je daarnaast nog verzekerd voor schades die zijn ontstaan door je eigen schuld.  

Denk bij de all riskverzekering bijvoorbeeld aan:
 • Je laat iets zwaars op je natuurstenen vloer vallen en die raakt beschadigd
 • Je laat een pan vallen op je keramische kookplaat van je keuken
 • Een stoel valt om en beschadigt een ruit.
Het is bij deze schades belangrijk dat ze per ongeluk zijn gebeurd. Schades die met opzet zijn toegebracht worden nooit vergoed.

Ook is bij All Risk glasdekking inbegrepen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Ben ik voor alles verzekerd met de All Risk dekking?

Ondanks deze naam bent u met de All Risk dekking niet voor alle gebeurtenissen verzekerd. U bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor schade door:

 • constructiefouten, slecht onderhoud of bouwvalligheid van het gebouw;
 • neerslag binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken;
 • (grond)verzakking, (grond)verschuiving, verdroging en instorting;
 • overstroming door dijkdoorbraak;
 • graffiti, verf en andere kleurstoffen aan de buitenkant van het gebouw.
  In de productvoorwaarden van de opstalverzekering staat een volledig overzicht van situaties die wel en niet onder de dekking vallen.

 


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Wat valt er onder de opstalverzekering?

Onder opstal verstaan we het gebouw (uw woning) inclusief:

 • fundering;
 • bijgebouwen;
 • zonnepanelen;
 • oplaadpaal/laadstation voor elektrische auto’s dat is gemonteerd aan het gebouw of op uw terrein;
 • bouwsels zoals vaste terreinafscheidingen, pergola’s, aanlegsteigers;
 • vaste zwembaden en jacuzzi’s, inclusief de installaties, de vast gemonteerde afdekkingen en de overkappingen die daarbij horen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Wat valt er niet onder de opstalverzekering?

Alles wat niet onder het gebouw valt, zoals:

 • de grond en/of het erf;
 • terreinafscheidingen van bomen of planten;
 • (schotel)antennes;
 • zonweringen;
 • woonwagens, stacaravans, (woon)boten;
 • riool- en afvoerbuizen buiten het gebouw;
 • veranderingen en verbeteringen die voor rekening van de huurder zijn aangebracht, zoals een keuken.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Is er een eigen risico en zo ja hoe hoog?

Standaard is een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis van toepassing. Daarnaast  geldt een eigen risico voor stormschade. Dit is € 200,- per gebeurtenis.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. Hoe bepaal ik het verzekerd bedrag van mijn woning?

De herbouwwaarde van uw woning is het bedrag dat u moet verzekeren. Als u deze waarde berekend met de VvAA Opstalwaardemeter, bent u voor een periode van 5 jaar verzekerd tegen ‘onder garantie’. Na deze periode moet opnieuw de waarde bepaald worden.

Als u de herbouwwaarde zelf bepaalt, dan is dit bij een nieuwbouwwoning de aankoopprijs vrij op naam (inclusief fundering, exclusief grondkosten) plus de kosten van bijvoorbeeld een andere badkamer en/of keuken en tuinaanleg. Bij een bestaande woning kijkt u naar een taxatierapport van een beëdigd taxateur of makelaar of naar het verzekerde bedrag van uw huidige verzekering. De kosten van de bouwgrond laat u buiten beschouwing. Wij passen het verzekerde bedrag jaarlijks automatisch aan op basis van het bouwkostenindexcijfer van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).


Is dit een antwoord op uw vraag?  

9. Moet ik veranderingen doorgeven?

Veranderingen in uw woning (gebouw(en)) kunnen van invloed zijn op de dekking, het bedrag waarvoor u verzekerd bent en op uw premie. Meld daarom veranderingen binnen dertig dagen (gerekend vanaf de datum van de verandering). Het gaat om veranderingen als:

 • bouwaard (het materiaal van de wanden/dakbedekking); 
 • constructie (hoe iets is gebouwd);
 • bestemming, als het gebruik van de woning verandert (u gaat bijvoorbeeld een praktijk aan huis voeren);
 • leegstand voor een periode van langer dan twee maanden;
 • inhoud in kubieke meters door aanbouw/ verbouwen;
 • een of meer gegevens op de polis veranderen. 

Is dit een antwoord op uw vraag?  

10. Moet ik doorgeven dat ik ga verhuizen?

Als u verhuist, moet u dat uiterlijk binnen twee maanden aan ons melden nadat u naar het nieuwe adres bent verhuisd. Een  verhuizing kan namelijk gevolgen hebben voor uw verzekering. Bij verhuizing beoordelen wij of de verzekering kan worden voortgezet onder gewijzigde óf dezelfde premie en/of voorwaarden. En doen wij aan u een voorstel tot voorzetting.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

11. Geldt er in bepaalde situaties een beperkte dekking?

Ja, in bepaalde situaties geldt een beperkte dekking als uw woning:

 • in aanbouw is;
 • wordt verbouwd;
 • langer dan 2 maanden leeg of niet bewoond is;
 • uw woning in gebruik genomen is door onbevoegden.
    In de productvoorwaarden van de opstalverzekering staat een volledig overzicht van wat de beperkte dekking inhoudt.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

12. Is glas altijd verzekerd?

Bij de Standaard dekking kunt u er voor kiezen om de glasdekking mee te verzekeren. Bij All Risk dekking is glasdekking altijd inbegrepen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

13. Is alle glasschade verzekerd?

Niet alle glasschade is verzekerd. Wij vergoeden plotselinge, onvoorziene schade door breuk van glas in ramen, dakramen, deuren, lichtkoepels en serres, serredaken. Het standaard eigen risico is op glasschade niet van toepassing.

Wij vergoeden geen schade aan onder andere:

 • draadglas, glas-in-lood en kunststof door eigen gebrek. Bijvoorbeeld als de schade ontstaat door slijtage van de loodstrippen of het roesten van draad;
 • glas in windschermen, jacuzzi’s, balkon- en terreinafscheidingen;
 • glas van apparatuur zoals ovendeuren en kookplaten;
 • glas ontstaan door achterstallig onderhoud;
 • glas met meervoudige lagen dat lek raakt. 

In de productvoorwaarden van de opstalverzekering staat een volledig overzicht van wat wel en niet onder de dekking valt. 


Is dit een antwoord op uw vraag?  

14. Zijn er schades die gedeeltelijk worden vergoed?

Er zijn schades die gedeeltelijk worden vergoed en schades die tot een maximum worden vergoed. Een aantal voorbeelden van schades die tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag worden vergoed:

 • Tuinaanleg en beplanting die bij het gebouw hoort.
 • Verblijfskosten die u moet maken omdat u niet in uw eigen woning (gebouw) kunt wonen.
 • Opruimingskosten van (onderdelen van) het gebouw.
 • Kosten voor herstel van of voor noodvoorzieningen in of aan het gebouw.

Wij vergoeden maximaal € 250,- voor kosten van hulpverlening door Artsen Alarm Service om noodvoorzieningen te treffen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Staat uw vraag er niet tussen?  Stel uw vraag direct via de chat ›

VvAA Ledenservice

Wij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar en helpen u graag. Ook als u (nog) geen lid bent.