Inloggen

Lidmaatschap VvAA

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het VvAA-lidmaatschap? Geen probleem. Om u snel te helpen, hebben we alle veelgestelde vragen voor u op een rij gezet.

1. Hoe ontvang ik de factuur van mijn lidmaatschap digitaal?

Stuur een e-mail met het e-mailadres waarop u de factuur wil ontvangen naar lidmaatschap@vvaa.nl. Vanaf volgend jaar ontvangt u de factuur van uw VvAA-lidmaatschap per e-mail.

2. Hoe betaal ik mijn factuur?

Maak de contributie over naar rekeningnummer NL34 ABNA 0555 1192 11 t.n.v. Vereniging VvAA te Utrecht. Gebruik voor betaling vanuit het buitenland het BIC-nummer van de Vereniging: ABNANL2A

De contributie overmaken kan ook naar rekeningnummer: NL51 INGB 0000 1168 60 t.n.v. Vereniging VvAA te Utrecht. Gebruik voor betaling vanuit het buitenland het BIC-nummer van de Vereniging: INGBNL2A

Vermeld bij de betaling uw lidnummer én factuurnummer.

3. Hoe kies ik voor betalen via automatische incasso?

Stuur een e-mail met uw verzoek naar lidmaatschap@vvaa.nl. Vermeld uw lidnummer en van welk rekeningnummer wij de contributie mogen incasseren. U krijgt dan vanaf het volgende contributiejaar € 1,50 korting.

Uw machtiging gaat pas volgend jaar in. Vergeet niet de huidige factuur handmatig over te maken.

4. Wanneer schrijven jullie de contributie af, als ik betaal met een automatische incasso?

We sturen één keer per jaar een factuur, daarop vindt u de datum waarop wij de contributie incasseren van uw rekening.


5. Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer?

Wijzig uw rekeningnummer in MijnVvAA. Wij gebruiken uw nieuwe rekeningnummer bij de eerstvolgende factuur.

6. Wat kost een VvAA-lidmaatschap?

Lid geworden vóór augustus 2019:
Vanaf het jaar waarin u 30 jaar wordt, betaalt u contributie. Daarvoor is het lidmaatschap gratis.

Lid geworden na augustus 2019:
Tarief voor studentleden:
Studenten zijn gratis lid tot 1 jaar na afstuderen, als zij lid worden tijdens de studie. Het extra jaar gratis lidmaatschap geldt dus niet voor leden die lid werden na hun afstuderen.

Het gratis lidmaatschap is voor studenten die een (para)medische opleiding volgen op hogescholen en universiteiten, en hierbij nog geen inkomen hebben.

Tarieven voor werkende leden:
  • € 39, - per jaar
  • € 37,50 per jaar bij betaling via automatische incasso
Vanaf het jaar waarin u 67 jaar wordt, betaalt u een lagere contributie. De tarieven zijn dan:
  • € 24,- per jaar
  • € 22,50 per jaar bij betaling via automatische incasso

7. Wat gebeurt er met mijn verzekeringen als ik mijn lidmaatschap opzeg?

Voor een verzekering van VvAA is een VvAA-lidmaatschap nodig. Als u uw lidmaatschap opzegt, komen uw verzekeringen te vervallen per eerstvolgende vervaldatum. Hierover wordt telefonisch contact met u opgenomen.


8. Is de contributie van het lidmaatschap fiscaal aftrekbaar?

Bent u zelfstandig werkend lid en maakt u alleen gebruik van onze zakelijke diensten (bijvoorbeeld zakelijke verzekeringen, accountancy, praktijkadvisering), dan is de contributie fiscaal geheel aftrekbaar.

Bent u zelfstandig werkend lid en maakt u zowel zakelijk als privé gebruik van onze diensten, dan is het zakelijke deel van de contributie fiscaal aftrekbaar. De contributie wordt eerder als zakelijk gezien als u het ledenmagazine Arts en Auto in uw wachtkamer als lectuur gebruikt.

Bent u lid in loondienst of een arts in opleiding, dan is de contributie niet fiscaal aftrekbaar.
Uw accountant of belastingadviseur beoordeelt uiteindelijk bij de opstelling van uw belastingaangifte de aftrekbaarheid van deze kosten in uw situatie.

9. Hoe zeg ik het magazine Arts en Auto op?

Het magazine Arts en Auto opzeggen kan via de chat. 


10. Waarom betaal ik contributie voor mijn VvAA-lidmaatschap?

Met de contributie voor het lidmaatschap krijgt u toegang tot onze producten en diensten, ontvangt u het magazine Arts en Auto én zorgen wij voor speciale ledenvoordelen. Denk aan korting op opleidingen, trainingen en evenementen. Ook maken wij ons dankzij uw lidmaatschap hard voor zorgbrede thema’s. 

11. Wat doe ik als de opzegging van mijn lidmaatschap niet is verwerkt?

Stuur een e-mail naar lidmaatschap@vvaa.nl als uw opzegging nog niet is verwerkt. Dan kijken wij dit voor u na.


12. Hoe zeg ik mijn VvAA-lidmaatschap op?

Zeg uw lidmaatschap online op. Maakt u gebruik van schadeverzekeringen van VvAA? Houd er rekening mee dat u dan een VvAA-lidmaatschap nodig heeft. Toch opzeggen? Uw verzekeringen vervallen per eerstvolgende vervaldatum. Hierover wordt telefonisch contact met u opgenomen.

VvAA Ledenservice

Wij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar en helpen u graag. Ook als u (nog) geen lid bent.