Inloggen

Lidmaatschap VvAA

Veelgestelde vragen

1. Ik ontvang mijn factuur nog per post, maar wil deze liever via de e-mail ontvangen

Dat is fijn. Stuur een e-mail naar lidmaatschap@vvaa.nl met daarin het e-mailadres waar de factuur naar toegestuurd kan worden. Vanaf volgend jaar ontvangt u de nota van uw lidmaatschap per e-mail. Hartelijk dank.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Wat is de contributie van mijn VvAA-lidmaatschap?

U bent lid geworden vóór augustus 2019:
Vanaf het jaar waarin u 30 jaar wordt, betaalt u contributie. Daarvoor is het lidmaatschap gratis.

U bent lid geworden na augustus 2019:
Tarief voor studentleden:
Studenten zijn gratis lid tot 1 jaar na afstuderen.

De tarieven voor werkende leden:
 • € 39, - per jaar
 • € 37,50 per jaar bij betaling via automatische incasso
Vanaf het jaar waarin u 67 jaar wordt, gaat u een lagere contributie betalen. De tarieven zijn dan:
 • € 24,- per jaar
 • € 22,50 per jaar bij betaling via automatische incasso
Betaling
 • U kunt de contributie overmaken naar rekeningnummer: NL34 ABNA 0555 1192 11 t.n.v. Vereniging VvAA te Utrecht. Voor betaling vanuit het buitenland gebruikt u het BIC-nummer van de Vereniging: ABNANL2A

 • U kunt de contributie ook overmaken naar rekeningnummer: NL51 INGB 0000 1168 60 t.n.v. Vereniging VvAA te Utrecht. Voor betaling vanuit het buitenland gebruikt u het BIC-nummer van de Vereniging: INGBNL2A
Let op: vermeld bij de betaling altijd uw lid- én notanummer.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Kan ik betalen via Automatische Incasso?

Ja, dat kan. U ontvangt dan € 1,50 korting op uw contributie. 

U kunt hiervoor een e-mail sturen naar lidmaatschap@vvaa.nl met uw verzoek. Vermeldt u daarbij uw lidnummer en van welk rekeningnummer uw contributie geïncasseerd mag worden. Hartelijk dank.

 • De machtiging die u afgeeft, gaat pas volgend jaar in. Vergeet u niet de huidige nota handmatig over te maken.

 • Geeft u een machtiging voor incasso van uw contributie af, dan ontvangt u vanaf het eerstvolgende contributiejaar een korting van € 1,50 op uw contributie.
 

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Hoe voldoe ik mijn nota?

Wij verzoeken u om de contributie over te maken naar rekeningnummer NL34 ABNA 0555 1192 11 t.n.v. Vereniging VvAA te Utrecht. Voor betaling vanuit het buitenland gebruikt u het BIC-nummer van de Vereniging: ABNANL2A

U kunt de contributie ook overmaken naar rekeningnummer: NL51 INGB 0000 1168 60 t.n.v. Vereniging VvAA te Utrecht. Voor betaling vanuit het buitenland gebruikt u het BIC-nummer van de Vereniging: INGBNL2A

Vermeld bij de betaling s.v.p. uw lidnummer én notanummer.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Ik betaal via automatische incasso, wanneer wordt de contributie geïnd?

Op de nota die we u één keer per jaar sturen, vindt u de datum waarop wij de contributie incasseren van uw rekening.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Wanneer heb ik recht op een gratis lidmaatschap?

U bent lid geworden vóór augustus 2019:
Vanaf het jaar waarin u 30 jaar wordt, betaalt u contributie. Daarvoor is het gratis.

U bent lid geworden na augustus 2019:
U bent gratis lid tot 1 jaar na afstuderen. Daarna betaalt u contributie.

Hebt u ten onrechte een nota ontvangen? Stuur dan een e-mail naar lidmaatschap@vvaa.nl met uw juiste geboortedatum. Wij zorgen ervoor dat dit in ons bestand terechtkomt.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Mijn gegevens kloppen niet, hoe kan ik die aanpassen?

Uw aanhef, titulatuur, naam, adres, postcode, woonplaats en geboortedatum kunt u eenvoudig wijzigen in MijnVvAA. Houd er rekening mee dat de verwerking van uw wijziging(en) een werkdag duurt en dus niet direct zichtbaar is in Mijn VvAA.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. Ik ben verhuisd, hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

U kunt eenvoudig uw adres wijzigen in MijnVvAA. Is uw partner ook VvAA-lid, geef dan ook zijn/haar naam en lidnummer door in het invoerveld 'Overige gegevens'. Uw nieuwe adres (en indien van toepassing ook voor uw partner) wordt doorgevoerd voor alle VvAA-producten en -diensten die u afneemt, met uitzondering van de VvAA zorgverzekering.

Bent u verhuisd en hebt u een VvAA Zorgverzekering?
Dan wordt u vriendelijk verzocht om uw adreswijziging voor uw zorgverzekering (en indien van toepassing ook voor uw partner) ook door te geven aan de cliëntendesk via 030 639 64 00. U kunt uw adres ook eenvoudig zelf wijzigen in de mijnVvAAzorgverzekering omgeving.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

9. Wanneer kan ik mijn VvAA-lidmaatschap opzeggen?

U kunt uw VvAA-lidmaatschap tot één maand voor het einde van uw lidmaatschapsjaar opzeggen. Mocht u gebruik maken van advies, diensten of verzekeringen van VvAA dan is hiervoor het lidmaatschap verplicht. Wilt u toch opzeggen? Houd er rekening mee dat uw verzekeringen bij opzegging van uw lidmaatschap komen te vervallen per eerstvolgende vervaldatum. U ontvangt schriftelijk bericht over het vervallen van uw verzekeringen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

10. De opzegging van mijn lidmaatschap is niet verwerkt, wat nu?

Het VvAA lidmaatschap opzeggen kan tot één maand voor het einde van uw lidmaatschapsjaar. Het kan zijn dat uw opzegging nog niet verwerkt is. Stuur een mail naar lidmaatschap@vvaa.nl, dan kijken wij dit voor u na.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

11. Wat gebeurt er met mijn verzekeringen als ik mijn lidmaatschap opzeg?

Om gebruik te maken van de diensten van VvAA is het lidmaatschap verplicht. Als u uw lidmaatschap opzegt dan komen uw verzekeringen te vervallen per eerstvolgende vervaldatum. U ontvangt schriftelijk bericht over het vervallen van uw verzekeringen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

12. Is de contributie van het VvAA lidmaatschap fiscaal aftrekbaar?

 • Een zelfstandig werkend lid, dat alleen gebruik maakt van zakelijke diensten van VvAA (bijv. zakelijke verzekeringen, accountancy, praktijkadvisering), kan de contributie fiscaal geheel aftrekken.
 • Als een zelfstandig werkend lid zowel zakelijk als privé gebruik maakt van diensten van VvAA, is het zakelijke deel van de contributie fiscaal aftrekbaar. De contributie zal eerder als zakelijk worden gezien als het ledenmagazine Arts & Auto in uw wachtkamer als lectuur wordt gebruikt.
 • Bij een lid in loondienst of een arts in opleiding is de contributie niet fiscaal aftrekbaar.
Uw accountant of belastingadviseur zal uiteindelijk bij de opstelling van uw belastingaangifte de aftrekbaarheid van deze kosten in uw situatie beoordelen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

13. Hoe kan ik het magazine Arts en Auto opzeggen?

Mocht u het magazine Arts en Auto niet meer willen ontvangen, stuur dan uw naam en lidmaatschapsnummer per e-mail door aan redactie@artsenauto.nl. Graag vernemen we ook de reden waarom u het magazine niet meer wenst te ontvangen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

14. Waarom krijg ik geen lidmaatschapspas meer?

Sinds enkele jaren versturen we geen ledenpassen meer. Op veler verzoek en vanwege duurzaamheid hebben we afscheid genomen van de fysieke pas. Uw lidmaatschapsnummer treft u bovenaan uw lidmaatschapsbrief aan én op uw nota. Maar ook maandelijks op de plastic wikkel van Arts en Auto.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

15. Waarom betaal ik contributie voor mijn VvAA-lidmaatschap?

VvAA kent 3 contributie categorieën: gratis leden, betalende leden tot 67 jaar en betalende leden ouder dan 67 jaar.

 • Voor de betalende leden: het lidmaatschap biedt niet alleen toegang tot de producten en diensten van VvAA. Met het lidmaatschap, en bijbehorende contributie, maken wij het ook mogelijk dat alle leden Arts en Auto ontvangen en wij ledenvoordeel kunnen realiseren. Denk hierbij o.a. aan ledenkorting op opleidingen en trainingen en exclusief ledenvoordeel op evenementen (congressen, musea, voorstellingen, etc). Tot slot kunnen wij dankzij uw lidmaatschap beroepsgroep overstijgende thema’s adresseren. 
 • Onze jonge (studerende) leden betalen geen contributie: wij bieden hen het lidmaatschap aan zodat zij VvAA op een laagdrempelige manier leren kennen. Zowel wat de voordelen van het lidmaatschap voor hen zijn, als ook welke producten wij hebben om hen een zo onbezorgd mogelijke studietijd te geven. 
Kijkt u voor een greep uit ons actuele aanbod ledenvoordeel eens op www.vvaa.nl/ledenvoordeel
 

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Staat uw vraag er niet tussen?  Stel uw vraag direct via de chat ›

VvAA Ledenservice

Wij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar en helpen u graag. Ook als u (nog) geen lid bent.