Lidmaatschap VvAA

Veelgestelde vragen

1. Waarom krijg ik komend jaar geen lidmaatschapspas meer?

De nieuwe ledenpas ontbreekt op de lidmaatschapsbrief 2018. Dit doen we op verzoek van veel van onze leden én vanwege duurzaamheid. Momenteel werkt de VvAA aan een digitale ledenpas. Wij informeren u uiteraard zodra hierover meer bekend is. Als u nog een 2017-pas hebt, gebruikt u deze nog in 2018.

Bent u op zoek naar uw lidnummer? Dit vindt u bovenaan uw lidmaatschapsbrief en op de plastic wikkel van Arts en Auto.

Voor het deelnemen aan VvAA-activiteiten hebt u voldoende aan uw lidmaatschapsnummer.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Hoe kan ik de Zó werkt de zorg special in de app downloaden?

De verdiepende specials in de webapp zijn speciaal voor u als VvAA-lid. U krijgt toegang met de speciale code, die u in de brief over uw lidmaatschap 2018 ontvangt.

Bent u de code kwijt? Neem dan contact op met de ledenservice.

Ga naar de webapp >>

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Ik heb een vraag over mijn nota en contributiebetalingen

Vanaf het jaar waarin u 30 jaar wordt, betaalt u contributie.
Tarieven zijn: 
€ 39, - 
€ 37,50 bij betaling via automatische incasso

Vanaf het jaar waarin u 65 jaar wordt, gaat u een lagere bijdrage betalen.
Prijzen zijn dan:
€ 24, -
€ 22,50 bij betaling via automatische incasso 

Betaling
  • U kunt de contributie overmaken naar rekeningnummer: NL34 ABNA 0555 1192 11 t.n.v. Vereniging VvAA te Utrecht. Voor betaling vanuit het buitenland gebruikt u het BIC-nummer van de Vereniging: ABNANL2A

  • U kunt de contributie ook overmaken naar rekeningnummer: NL51 INGB 0000 1168 60 t.n.v. Vereniging VvAA te Utrecht. Voor betaling vanuit het buitenland gebruikt u het BIC-nummer van de Vereniging: INGBNL2A
Let op: vermeld bij de betaling altijd uw lid- én notanummer.

Automatische incasso
Als u via een automatische incasso betaalt, wordt het bedrag medio januari 2018 van het door u opgegeven rekeningnummer afgeschreven. 

Als het contributiebedrag niet klopt, neem dan contact op met debiteuren@vvaa.nl. Wij zorgen ervoor dat het bedrag wordt aangepast.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Ik heb een nota ontvangen. Hoe voldoe ik die?

Wij verzoeken u om de contributie over te maken naar rekeningnummer NL34 ABNA 0555 1192 11 t.n.v. Vereniging VvAA te Utrecht. Voor betaling vanuit het buitenland gebruikt u het BIC-nummer van de Vereniging: ABNANL2A

U kunt de contributie ook overmaken naar rekeningnummer: NL51 INGB 0000 1168 60 t.n.v. Vereniging VvAA te Utrecht. Voor betaling vanuit het buitenland gebruikt u het BIC-nummer van de Vereniging: INGBNL2A

Vermeld bij de betaling s.v.p. uw lidnummer én notanummer.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Kan ik VvAA machtigen om de contributie automatisch af te schrijven?

U kunt ook een mail sturen naar administratieledenservice@vvaa.nl met uw verzoek. Vermeldt u daarbij uw lidnummer en van welk rekeningnummer uw contributie geïncasseerd mag worden.

Stuurt u liever een brief?
Bij uw prolongatiebrief ontvangt u een machtigingsformulier. U machtigt de VvAA door dit formulier ingevuld in een gesloten envelop te sturen naar: 

Vereniging VvAA
Antwoordnummer 1551
3500 VP Utrecht.


Een postzegel is niet nodig. Woont u in het buitenland? Dan verzoeken wij u de envelop te frankeren.

  • De machtiging die u afgeeft, gaat pas volgend jaar in. Vergeet u niet de huidige nota handmatig over te maken.
  • Geeft u een machtiging voor incasso van uw contributie af, dan ontvangt u vanaf het eerstvolgende contributiejaar een korting van € 1,50 op uw contributie. 

Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Ik ben ouder dan 65 jaar, maar er wordt € 39,- van mijn rekening afgeschreven. Hoe kan ik dat aanpassen?

Als het contributiebedrag niet klopt, neem dan telefonisch contact op met 030 - 247 47 89. Ook kunt u een e-mail sturen naar administratieledenservice@vvaa.nl. Wij zorgen ervoor dat het bedrag wordt aangepast.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Wanneer heb ik recht op een gratis lidmaatschap?

Als u jonger bent dan 30 jaar dan betaalt u geen contributie voor uw VvAA lidmaatschap. Hebt u toch een nota ontvangen? Neem dan telefonisch contact op met 030 - 247 47 89 of stuur een e-mail naar administratieledenservice@vvaa.nl. Wij zorgen ervoor dat uw juiste geboortedatum in ons bestand terechtkomt.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. Mijn gegevens kloppen niet, hoe kan ik die aanpassen?

Uw aanhef, titulatuur, naam, adres, postcode, woonplaats en geboortedatum kunt u eenvoudig wijzigen in MijnVvAA. Houd er rekening mee dat de verwerking van uw wijziging(en) een werkdag duurt en dus niet direct zichtbaar is in Mijn VvAA.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

9. Ik ben verhuisd, hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

U kunt eenvoudig uw adres wijzigen in MijnVvAA. Is uw partner ook VvAA lid, geef dan ook zijn/haar naam en lidnummer door in het invoerveld 'Overige gegevens'. Uw nieuwe adres (en indien van toepassing ook voor uw partner) wordt doorgevoerd voor alle VvAA producten en diensten die u afneemt, met uitzondering van de VvAA zorgverzekering.

Bent u verhuisd en hebt u een VvAA Zorgverzekering?
Dan wordt u vriendelijk verzocht om uw adreswijziging voor uw zorgverzekering (en indien van toepassing ook voor uw partner) ook door te geven aan de cliëntendesk via 030 639 64 00. U kunt uw adres ook eenvoudig zelf wijzigen in de mijnVvAAzorgverzekering omgeving.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

10. Wanneer kan ik mijn VvAA-lidmaatschap opzeggen?

U kunt uw VvAA-lidmaatschap tot twee maanden voor het einde van uw lidmaatschapsjaar opzeggen. Houd er rekening mee dat uw verzekeringen bij opzegging van uw lidmaatschap komen te vervallen per eerstvolgende vervaldatum. U ontvangt schriftelijk bericht over het vervallen van uw verzekeringen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

11. De opzegging van mijn lidmaatschap is niet verwerkt, wat nu?

Het VvAA-lidmaatschap opzeggen kan tot twee maanden voor het einde van uw lidmaatschapsjaar. Het kan zijn dat uw opzegging nog niet verwerkt is. Stuur een mail naar administratieledenservice@vvaa.nl, dan kijken wij het voor u na.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

12. Wat gebeurt er met mijn verzekeringen als ik mijn lidmaatschap opzeg

Als u uw lidmaatschap opzegt dan komen uw verzekeringen te vervallen per eerstvolgende vervaldatum. U ontvangt schriftelijk bericht over het vervallen van uw verzekeringen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

13. Is de contributie van het VvAA lidmaatschap fiscaal aftrekbaar?

  • Een zelfstandig werkend lid, dat alleen gebruik maakt van zakelijke diensten van VvAA (bijv. zakelijke verzekeringen, accountancy, praktijkadvisering), kan de contributie fiscaal geheel aftrekken.
  • Als een zelfstandig werkend lid zowel zakelijk als privé gebruik maakt van diensten van VvAA, is het zakelijke deel van de contributie fiscaal aftrekbaar. De contributie zal eerder als zakelijk worden gezien als het ledenmagazine Arts & Auto in uw wachtkamer als lectuur wordt gebruikt.
  • Bij een lid in loondienst of een arts in opleiding is de contributie niet fiscaal aftrekbaar.
Uw accountant of belastingadviseur zal uiteindelijk bij de opstelling van uw belastingaangifte de aftrekbaarheid van deze kosten in uw situatie beoordelen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

14. Hoe kan ik het magazine Arts en Auto opzeggen?

Mocht u het magazine Arts en Auto niet meer willen ontvangen, stuur dan uw naam en lidmaatschapsnummer per e-mail door aan redactie@artsenauto.nl. Graag vernemen we ook de reden waarom u het magazine niet meer wenst te ontvangen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

15. Hoe kan ik meewerken aan een rubriek in Arts en Auto?

Om mee te werken aan een rubriek in Arts en Auto kunt u zich aanmelden via artsenauto.nl. U kunt ook een e-mail sturen naar redactie@artsenauto.nl.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Staat uw vraag er niet tussen?  Stel uw vraag direct via de chat ›

VvAA Ledenservice

Wij zijn  op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar en helpen u graag. Ook als u (nog) geen lid bent.