Lidmaatschap VvAA

Veelgestelde vragen

1. Waarom ontvang ik sinds dit jaar de factuur van mijn lidmaatschap via de e-mail?

Vanaf dit jaar versturen we de lidmaatschapsfactuur waar mogelijk per e-mail. Op deze manier gebruiken we steeds minder papier en gaan we zorgvuldig om met het geld van onze 124.000 leden. En dat vinden we belangrijk.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Ik ontvang mijn factuur nog per post, maar wil deze liever via de e-mail ontvangen

Dat is fijn. Stuur een e-mail naar administratieledenservice@vvaa.nl met daarin het e-mailadres waar de factuur naar toegestuurd kan worden. Vanaf volgend jaar ontvangt u de nota van uw lidmaatschap per e-mail. Hartelijk dank.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Wat is de contributie van mijn VvAA lidmaatschap?

Studentleden zijn tot 1 jaar na afstuderen gratis lid. Daarna gelden de volgende tarieven:
 • € 39, - per jaar
 • € 37,50 per jaar bij betaling via automatische incasso
Vanaf het jaar waarin u 65 jaar wordt, gaat u een lagere contributie betalen.
 • € 24, - per jaar
 • € 22,50 per jaar bij betaling via automatische incasso
Betaling
 • U kunt de contributie overmaken naar rekeningnummer: NL34 ABNA 0555 1192 11 t.n.v. Vereniging VvAA te Utrecht. Voor betaling vanuit het buitenland gebruikt u het BIC-nummer van de Vereniging: ABNANL2A

 • U kunt de contributie ook overmaken naar rekeningnummer: NL51 INGB 0000 1168 60 t.n.v. Vereniging VvAA te Utrecht. Voor betaling vanuit het buitenland gebruikt u het BIC-nummer van de Vereniging: INGBNL2A

  Let op: vermeld bij de betaling altijd uw lid- én notanummer.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Kan ik betalen via Automatische Incasso?

Ja, dat kan. U ontvangt dan € 1,50 korting op uw contributie. 

U kunt hiervoor een e-mail sturen naar administratieledenservice@vvaa.nl met uw verzoek. Vermeldt u daarbij uw lidnummer en van welk rekeningnummer uw contributie geïncasseerd mag worden. Hartelijk dank alvast.

 • De machtiging die u afgeeft, gaat pas volgend jaar in. Vergeet u niet de huidige nota handmatig over te maken.

 • Geeft u een machtiging voor incasso van uw contributie af, dan ontvangt u vanaf het eerstvolgende contributiejaar een korting van € 1,50 op uw contributie.
 

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Hoe voldoe ik mijn nota?

Wij verzoeken u om de contributie over te maken naar rekeningnummer NL34 ABNA 0555 1192 11 t.n.v. Vereniging VvAA te Utrecht. Voor betaling vanuit het buitenland gebruikt u het BIC-nummer van de Vereniging: ABNANL2A

Vermeld bij de betaling s.v.p. uw lidnummer én notanummer.

U kunt de contributie ook overmaken naar rekeningnummer: NL51 INGB 0000 1168 60 t.n.v. Vereniging VvAA te Utrecht. Voor betaling vanuit het buitenland gebruikt u het BIC-nummer van de Vereniging: INGBNL2AIs dit een antwoord op uw vraag?  

6. Ik betaal via automatische incasso, wanneer wordt de contributie geïnd?

Op de nota die we u één keer per jaar sturen, vindt u de datum waarop wij de contributie incasseren van uw rekening.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Wanneer heb ik recht op een gratis lidmaatschap?

Tot 1 jaar na uw afstuderen, betaalt u geen contributie voor uw VvAA-lidmaatschap. Daarna betaalt u contributie.

Hebt u toch een nota ontvangen en bent u nog niet of korter dan 12 maanden geleden afgestudeerd? Bel dan met 030 - 247 47 89 of stuur een e-mail naar administratieledenservice@vvaa.nl en geef dan uw juiste geboortedatum door. Vervolgens kunnen wij dit in onze administratie verwerken.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. Mijn gegevens kloppen niet, hoe kan ik die aanpassen?

Uw aanhef, titulatuur, naam, adres, postcode, woonplaats en geboortedatum kunt u eenvoudig wijzigen in MijnVvAA. Houd er rekening mee dat de verwerking van uw wijziging(en) een werkdag duurt en dus niet direct zichtbaar is in Mijn VvAA.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

9. Ik ben verhuisd, hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

U kunt eenvoudig uw adres wijzigen in MijnVvAA. Is uw partner ook VvAA lid, geef dan ook zijn/haar naam en lidnummer door in het invoerveld 'Overige gegevens'. Uw nieuwe adres (en indien van toepassing ook voor uw partner) wordt doorgevoerd voor alle VvAA producten en diensten die u afneemt, met uitzondering van de VvAA zorgverzekering.

Bent u verhuisd en hebt u een VvAA Zorgverzekering?
Dan wordt u vriendelijk verzocht om uw adreswijziging voor uw zorgverzekering (en indien van toepassing ook voor uw partner) ook door te geven aan de cliëntendesk via 030 639 64 00. U kunt uw adres ook eenvoudig zelf wijzigen in de mijnVvAAzorgverzekering omgeving.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

10. Wanneer kan ik mijn VvAA-lidmaatschap opzeggen?

U kunt uw VvAA-lidmaatschap tot één maand voor het einde van uw lidmaatschapsjaar opzeggen. Mocht u gebruik maken van advies, diensten of verzekeringen van VvAA dan is hiervoor het lidmaatschap verplicht. Wilt u toch opzeggen? Houd er rekening mee dat uw verzekeringen bij opzegging van uw lidmaatschap komen te vervallen per eerstvolgende vervaldatum. U ontvangt schriftelijk bericht over het vervallen van uw verzekeringen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

11. De opzegging van mijn lidmaatschap is niet verwerkt, wat nu?

Het VvAA lidmaatschap opzeggen kan tot één maand voor het einde van uw lidmaatschapsjaar. Het kan zijn dat uw opzegging nog niet verwerkt is. Stuur een mail naar administratieledenservice@vvaa.nl, dan kijken wij dit voor u na.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

12. Wat gebeurt er met mijn verzekeringen als ik mijn lidmaatschap opzeg?

Om gebruik te maken van de diensten van VvAA is het lidmaatschap verplicht. Als u uw lidmaatschap opzegt dan komen uw verzekeringen te vervallen per eerstvolgende vervaldatum. U ontvangt schriftelijk bericht over het vervallen van uw verzekeringen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

13. Ik ben ouder dan 65 jaar, maar er wordt € 39,- van mijn rekening afgeschreven. Hoe kan ik dat aanpassen?

Als het contributiebedrag niet klopt, neem dan telefonisch contact op met 030 - 247 47 89. Ook kunt u een e-mail sturen naar administratieledenservice@vvaa.nl. Wij zorgen ervoor dat het bedrag wordt aangepast.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

14. Is de contributie van het VvAA lidmaatschap fiscaal aftrekbaar?

 • Een zelfstandig werkend lid, dat alleen gebruik maakt van zakelijke diensten van VvAA (bijv. zakelijke verzekeringen, accountancy, praktijkadvisering), kan de contributie fiscaal geheel aftrekken.
 • Als een zelfstandig werkend lid zowel zakelijk als privé gebruik maakt van diensten van VvAA, is het zakelijke deel van de contributie fiscaal aftrekbaar. De contributie zal eerder als zakelijk worden gezien als het ledenmagazine Arts & Auto in uw wachtkamer als lectuur wordt gebruikt.
 • Bij een lid in loondienst of een arts in opleiding is de contributie niet fiscaal aftrekbaar.
Uw accountant of belastingadviseur zal uiteindelijk bij de opstelling van uw belastingaangifte de aftrekbaarheid van deze kosten in uw situatie beoordelen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

15. Hoe kan ik het magazine Arts en Auto opzeggen?

Mocht u het magazine Arts en Auto niet meer willen ontvangen, stuur dan uw naam en lidmaatschapsnummer per e-mail door aan redactie@artsenauto.nl. Graag vernemen we ook de reden waarom u het magazine niet meer wenst te ontvangen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Staat uw vraag er niet tussen?  Stel uw vraag direct via de chat ›

VvAA Ledenservice

Wij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar en helpen u graag. Ook als u (nog) geen lid bent.