Lidmaatschap VvAA

Veelgestelde vragen

1. Ik ben verhuisd, hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

U kunt eenvoudig uw adres wijzigen in MijnVvAA. Is uw partner ook VvAA lid, geef dan ook zijn/haar naam en lidnummer door in het invoerveld 'Overige gegevens'. Uw nieuwe adres (en indien van toepassing ook voor uw partner) wordt doorgevoerd voor alle VvAA producten en diensten die u afneemt, met uitzondering van de VvAA zorgverzekering.

Bent u verhuisd en hebt u een VvAA Zorgverzekering?
Dan wordt u vriendelijk verzocht om uw adreswijziging voor uw zorgverzekering (en indien van toepassing ook voor uw partner) ook door te geven aan de cliëntendesk via 030 639 64 00. U kunt uw adres ook eenvoudig zelf wijzigen in de mijnVvAAzorgverzekering omgeving.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Mijn gegevens kloppen niet, hoe kan ik die aanpassen?

Uw aanhef, titulatuur, naam, adres, postcode, woonplaats en geboortedatum kunt u eenvoudig wijzigen in MijnVvAA. Houd er rekening mee dat de verwerking van uw wijziging(en) een werkdag duurt en dus niet direct zichtbaar is in Mijn VvAA.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Ik ben mijn lidmaatschapspas kwijt. Wat nu?

Voor het deelnemen aan VvAA-activiteiten hebt u in principe voldoende aan uw lidmaatschapsnummer. Dit nummer staat ook bovenaan de correspondentie die u van ons ontvangt.

Mocht u toch een lidmaatschapspas willen ontvangen, geef dan uw gegevens door en wij sturen u een nieuwe pas toe. Overigens ontvangt u elk jaar in december een nieuwe lidmaatschapspas voor het volgende jaar.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Hoe kan ik meewerken aan een rubriek in Arts en Auto?

Om mee te werken aan een rubriek in Arts en Auto kunt u zich aanmelden via artsenauto.nl. U kunt ook een e-mail sturen naar redactie@artsenauto.nl.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Hoe kan ik het magazine Arts en Auto opzeggen?

Mocht u het magazine Arts en Auto niet meer willen ontvangen, stuur dan uw naam en lidmaatschapsnummer per e-mail door aan redactie@artsenauto.nl. Graag vernemen we ook de reden waarom u het magazine niet meer wenst te ontvangen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Wat gebeurt er met mijn verzekeringen als ik mijn lidmaatschap opzeg

Als u uw lidmaatschap opzegt dan komen uw verzekeringen te vervallen per eerstvolgende vervaldatum. U ontvangt schriftelijk bericht over het vervallen van uw verzekeringen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Wanneer kan ik mijn VvAA-lidmaatschap opzeggen?

U kunt uw VvAA-lidmaatschap tot twee maanden voor het einde van het kalenderjaar opzeggen. Met andere woorden; uiterlijk op 1 november. Houd er rekening mee dat uw verzekeringen bij opzegging van uw lidmaatschap komen te vervallen per eerstvolgende vervaldatum. U ontvangt schriftelijk bericht over het vervallen van uw verzekeringen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. De opzegging van mijn lidmaatschap is niet verwerkt, wat nu?

Het VvAA lidmaatschap opzeggen kan t/m 1 november van het lopende kalenderjaar. Het kan zijn dat uw opzegging nog niet verwerkt is. Stuur een mail naar administratieledenservice@vvaa.nl, dan kijken wij het voor u na.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

9. Is de contributie van het VvAA lidmaatschap fiscaal aftrekbaar?

  • Een zelfstandig werkend lid, dat alleen gebruik maakt van zakelijke diensten van VvAA (bijv. zakelijke verzekeringen, accountancy, praktijkadvisering), kan de contributie fiscaal geheel aftrekken.
  • Als een zelfstandig werkend lid zowel zakelijk als privé gebruik maakt van diensten van VvAA, is het zakelijke deel van de contributie fiscaal aftrekbaar. De contributie zal eerder als zakelijk worden gezien als het ledenmagazine Arts & Auto in uw wachtkamer als lectuur wordt gebruikt.
  • Bij een lid in loondienst of een arts in opleiding is de contributie niet fiscaal aftrekbaar.
Uw accountant of belastingadviseur zal uiteindelijk bij de opstelling van uw belastingaangifte de aftrekbaarheid van deze kosten in uw situatie beoordelen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

10. Kan ik VvAA machtigen om de contributie automatisch af te schrijven?

U kunt VvAA machtigen door de machtigingskaart ingevuld in een gesloten envelop te sturen naar:

Vereniging VvAA
Antwoordnummer 1551
3500 VP Utrecht. 

U hoeft geen postzegel te plakken. Woont u in het Buitenland dan verzoeken wij u de envelop te frankeren.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

11. Ik ben ouder dan 65 jaar, maar er wordt € 39,- van mijn rekening afgeschreven. Hoe kan ik dat aanpassen?

Als het contributiebedrag niet klopt, neem dan telefonisch contact op met 030 - 247 47 89. Ook kunt u een e-mail sturen naar administratieledenservice@vvaa.nl. Wij zorgen ervoor dat het bedrag wordt aangepast.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

12. Ik word 65 jaar in 2017, waarom heb ik een nota voor € 39,- contributie ontvangen?

Als u in 2017 65 jaar wordt, dan betaalt u nog € 39,- contributie. De peildatum voor de contributiebijdrage is 1 januari van het lopende kalenderjaar.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

13. Ik studeer nog, waarom heb ik een nota voor contributie ontvangen?

Wanneer u ouder bent dan 30 jaar, of als u na 1 januari de leeftijd van 31 jaar bereikt, dan betaalt u € 39,- per jaar voor uw VvAA-lidmaatschap, ook als u studeert. 

Bent u jonger dan 30 jaar? Belt u dan met 030 - 247 47 89 of stuur een e-mail naar administratieledenservice@vvaa.nl. Wij zorgen ervoor dat uw juiste geboortedatum in ons bestand terechtkomt.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

14. Wanneer heb ik recht op een gratis lidmaatschap?

Als u jonger bent dan 30 jaar dan betaalt u geen contributie voor uw VvAA lidmaatschap. Hebt u toch een nota ontvangen? Neem dan telefonisch contact op met 030 - 247 47 89 of stuur een e-mail naar administratieledenservice@vvaa.nl. Wij zorgen ervoor dat uw juiste geboortedatum in ons bestand terechtkomt.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Staat uw vraag er niet tussen?  Stel uw vraag direct via de chat ›

VvAA Ledenservice

Wij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar en helpen u graag.