Inloggen

Inboedelverzekering

Veelgestelde vragen

1. Welke dekkingsvormen zijn mogelijk bij VvAA?

Bij de VvAA inboedelverzekering kunt u kiezen uit drie dekkingsvormen:

 • Standaard dekking
 • All Risk dekking
 • All Risk + Buiten de Deur dekking

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Wat houdt Standaard dekking in?

De Standaard dekking is al een vrij complete verzekering. Een aantal belangrijke gebeurtenissen die hierop verzekerd is: brand, bliksem, storm, inbraak, ontploffing en waterschade als dit onvoorzien uit een waterleiding is gestroomd. In de productvoorwaarden van de inboedelverzekering staat een volledig overzicht van situaties die wel en niet onder de dekking vallen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Heb ik een eigen risico, en zo ja hoe hoog?

Standaard hebt u een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Wat is het verschil tussen een Standaard en een All Risk dekking?

Bij een Standaard dekking zijn bepaalde - met naam genoemde - oorzaken gedekt zoals brand, bliksem, storm, inbraak, ontploffing, inbraak en waterschade als, waarbij dit onvoorzien uit een waterleiding is gestroomd.

Bij een All Risk dekking vergoeden wij plotselinge, onvoorziene schade aan uw spullen ontstaan door een verzekerde gebeurtenis. Dit geldt ook als deze het gevolg is van eigen gebrek of bederf. Het eigen gebrek of bederf zelf vergoeden wij niet. Schade aan uw spullen door bijvoorbeeld stoten of vallen is dan ook verzekerd. En ook vergoeden wij dan de kosten van vervanging van de sloten van de buitendeuren bij diefstal van uw huissleutels (maximaal € 500,-). Afhankelijk van waar uw spullen zijn, bijvoorbeeld op het balkon, in uw auto, tijdelijk buiten uw woning, geldt wel een beperkte dekking.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Ben ik voor alles verzekerd met de All Risk dekking?

Ondanks deze naam, is met de All Risk dekking niet alles verzekerd. Bijvoorbeeld bij schade:

  aan brillen en/of contactlenzen;
  die uw huisdieren veroorzaken;
  door ongedierte, schimmels en bacteriën;
  door overstroming door dijkdoorbraak;
  door neerslag binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken.
  In de productvoorwaarden van de inboedelverzekering staat een volledig overzicht van situaties die wel en niet onder de dekking vallen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Kan ik alleen voor de Buiten de Deur dekking kiezen?

De Buiten de Deur dekking kan alleen in combinatie met de All Risk worden afgesloten. Het is een aanvullende dekking op de All Risk inboedelverzekering en daardoor een zeer complete verzekering.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Waarvoor ben ik verzekerd met de Buiten de Deur dekking?

U bent verzekerd voor plotselinge, onvoorziene schade aan uw spullen en diefstal van uw spullen.

De spullen zijn dan ook verzekerd buiten uw (recreatie)woning in Nederland. Wij vergoeden schade aan uw spullen tot maximaal:   

 • € 5.000,- per verzekerde per gebeurtenis
 • € 10.000,- voor alle verzekerden samen per jaar
  Voor bepaalde spullen geldt een maximale vergoeding.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. Waar zijn mijn spullen verzekerd?

Uw spullen zijn in uw woning in Nederland verzekerd, tenzij dit in de polisvoorwaarden uitdrukkelijk anders staat vermeld. Bijvoorbeeld bij diefstal van uw spullen uit uw auto zijn deze tot een maximum bedrag verzekerd. Als u ook voor Buiten de Deur dekking kiest, zijn uw spullen buiten uw (recreatie)woning in Nederland verzekerd.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

9. Ik ga verhuizen of heb een tijdelijk adres, hoe zorg ik ervoor dat mijn inboedel goed verzekerd is?

Als u gaat verhuizen, moet u dat in ieder geval binnen twee maanden aan ons melden nadat uw spullen naar het nieuwe adres zijn verhuisd. Hierna beoordelen wij of de verzekering kan worden voortgezet onder gewijzigde of dezelfde premie en/of voorwaarden.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

10. Geldt er in bepaalde situaties een beperkte dekking?

Ja, in bepaalde situaties geldt een beperkte dekking. Dit geldt als uw woning:

 • in aanbouw is;
 • wordt verbouwd;
 • langer dan twee maanden leeg of niet bewoond is;
 • in gebruik genomen is door onbevoegden.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

11. Heb ik garantie tegen onderverzekering?

Als u de vragen bij het aangaan van de verzekering om het verzekerd bedrag te bepalen juist hebt ingevuld, hebt u garantie tegen onderverzekering. Dit geldt voor een periode van vijf jaar. Bij verhuizing moet het verzekerd bedrag opnieuw worden vastgesteld.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

12. Krijg ik korting op de premie als ik een alarminstallatie ingebouwd heb?

Als het pand bouwkundig of elektronisch beveiligd is, dan verlenen wij een korting op de premie van 15%. We verlenen alleen 15% korting al u bij een schade een erkend beveiligingscertificaat kunt overleggen.

Voor ons is een erkend beveiligingscertificaat:

 • Het BORG-certificaat of een BORG-deel opleveringsbewijs (afgegeven dus door een bedrijf aangesloten bij de stichting Borg te Houten).
 • Politiekeurmerk Veilig Wonen (afgegeven door bedrijven die dit installeren).
 • AGN-certificaat (afgegeven door de AlarmGroepNederland).
 • Beveiligingscertificaat 'beveiligde woning' of 'zwaar beveiligd pand' van het CB&V (Centrum voor Beveiliging & Veiligheid). Dit een certificaat voor uitsluitend bouwkundige beveiliging.
 • VEB Installatie-attest (dit attest wordt uitsluitend afgegeven door beveiligingsbedrijven die zijn aangesloten bij de VEB).

Is dit een antwoord op uw vraag?  

13. Kan het glasbreukrisico worden meeverzekerd op de inboedelverzekering?

De glasdekking kan alleen worden afgesloten voor huurwoningen, een flat of appartement.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Staat uw vraag er niet tussen?  Stel uw vraag direct via de chat ›

VvAA Ledenservice

Wij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar en helpen u graag. Ook als u (nog) geen lid bent.