Inloggen

Autoverzekering

Veelgestelde vragen

1. Hoe werkt het met schadevrije jaren en de Levenslange Bonusgarantie?

Met de Levenslange Bonusgarantie kunt u niet-verhaalbare schades claimen, zonder dat u uw no-claim korting verliest. De opgebouwde schadevrije jaren worden wel verminderd. 

Voorbeeld
U profiteert van de Levenslange Bonusgarantie (minimaal 5 jaar autoverzekering Premium en 11 schadevrije jaren) en u rijdt schade. Doordat u tegen een paaltje rijdt. Dan valt u wel terug in schadevrije jaren, maar behoudt u uw hoogste premiekorting van 82,5%. 


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om mijn 2e gezinsauto voordelig te verzekeren?

U komt in aanmerking voor de korting van de 2e gezinsautoregeling wanneer:

 1. U en uw partner beiden in de eerste auto gereden en langer dan 4 jaar een rijbewijs hebben;
 2. U en/of uw partner de regelmatige bestuurders zijn van de 2e auto;
 3. De 2e auto een personenauto is voor particulier gebruik;
 4. Er de afgelopen 4 jaar niet eerder meer dan één auto bij ons of elders verzekerd is geweest.

   


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Is een autoverzekering verplicht?

Minimaal een WA verzekering is wettelijk verplicht als je een auto bezit. Als u een ongeluk met uw auto veroorzaakt en de andere partij heeft hierdoor schade, dan bent u aansprakelijk voor deze schade. De WA verzekering dekt de financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid. Met de WA verzekering bent u niet verzekerd voor schade aan uw eigen auto. U kunt er natuurlijk voor kiezen om schade aan uw auto ook te verzekeren.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Wat hebben schadevrije jaren en de bonus/malusladder met elkaar te maken?

De premie voor uw autoverzekering bepalen wij o.a. aan de hand van uw schadevrije jaren: de jaren dat u autorijdt zonder schade te claimen. Voor elk schadevrij jaar krijgt u premiekorting. De hoogte van deze no-claimkorting vindt u terug in de bonus/malusladder in onze productvoorwaarden.

Elke verzekeraar hanteert een eigen bonus/malusladder, met een daaraan gekoppelde no-claimkorting. Vanaf 1 januari 2016 hanteren alle verzekeraars wél dezelfde manier van terugvallen in het aantal schadevrije jaren bij het claimen van een schade (volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars).

De door u opgebouwde schadevrije jaren neemt u mee bij een overstap naar een andere verzekeraar.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Is er een eigen risico, en zo ja hoe hoog?

In sommige gevallen hebt u inderdaad een eigen risico. Dit is: 

 • € 65,- als u een ruit door ruitbreuk laat vervangen door VvAA Schadeservice;
 • € 150,- als u een ruit door ruitbreuk laat vervangen door een andere ruithersteller dan VvAA Schadeservice;
 • € 400,- als herstel van schade niet of niet door VvAA Schadeservice plaatsvindt.

Dit eigen risico geldt niet bij diefstal, verduistering, totaalverlies of als de gebeurtenis in het buitenland plaatsvindt en wij redelijkerwijs niet van u kunnen verlangen dat u de schade door VvAA Schadeservice laat herstellen.

In de overige gevallen hebt u geen eigen risico. Dit geldt als:

 • Herstel van schade of reparatie van een ruit plaatsvindt door VvAA Schadeservice;
 • Alleen de vervuilde bekleding van uw auto, ontstaan bij het vervoer van personen die bij een ongeval gewond zijn geraakt, moet worden hersteld;
 • U hulpverlening krijgt bij schade en/of vergoeding van bepaalde kosten zoals een noodzakelijke hotelovernachting(en) in het buitenland voor de inzittende van uw auto.

 


Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. In welke landen ben ik verzekerd met de autoverzekering?

Het dekkingsgebied van de autoverzekering is begrensd. De verzekeringsdekking geldt voor de landen die op de groene kaart staan vermeld. De groene kaart is het Internationale verzekeringsbewijs dat u bij uw polis ontvangt. Wilt u meer informatie? Lees meer over de groene kaart en het dekkingsgebied. 


Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Ik ben mijn groene kaart kwijt. Wat nu?

U kunt uw groene kaart op elk moment downloaden in uw persoonlijke MijnVvAA-omgeving. Het is binnen 2 minuten geregeld.

Hoe werkt het?
 • Log in op MijnVvAA met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Klik in het scherm Mijn producten en diensten op uw autoverzekering.
 • Klik op 'Inzien en wijzigen' onderaan het overzichtsscherm.
 • Klik op 'Groene kaart in PDF' onderaan het scherm met uw polisdetails.
 • Print uw groene kaart uit of sla deze op (bijvoorbeeld op uw telefoon).
Let op: de groene kaart hoeft niet groen te zijn
Inderdaad is de kaart van oudsher groen, maar in de meeste Europese landen hoeft het verzekeringsbewijs niet groen te zijn. Een geprint zwart-wit exemplaar is even waardevol. Wat telt is dat alle relevante gegevens goed leesbaar zijn. De politie kan zo binnen de EU in centrale registers nakijken of u verzekerd bent.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. Mijn auto is ouder dan 10 jaar. Welke dekking adviseert u mij?

Wij adviseren de dekking WA Beperkt Casco. Naast de WA-verzekering is hiermee ook schade verzekerd door onder andere inbraak, diefstal, brand, storm en hagel. U bent hiermee niet verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld vandalisme of schade die u zelf veroorzaakt. Verzekert u uw auto met de VvAA autoverzekering Premium, dan kent deze verzekering een Verhaalservice. Wij proberen de materiële schade aan uw auto voor u te verhalen op de aansprakelijke partij.

Verkeersrechtsbijstand

Wilt u een uitgebreidere dekking of verzekert u de auto met de VvAA autoverzekering? Overweegt u dan de module Verkeer en Letsel van de VvAA rechtsbijstandsverzekering. Hiermee bent u verzekerd van juridische hulp bij het verhalen van schade die in het verkeer is ontstaan.

Waarom geen WA Volledig Casco (allrisk)?

WA Volledig Casco is de meest uitgebreide dekking. Na 10 jaar is de dagwaarde van uw auto aanzienlijk lager dan de nieuwwaarde. Raakt uw auto total loss? Dan krijgt u de dagwaarde uitgekeerd. De premie voor de WA Volledig Casco-dekking staat daardoor mogelijk niet in verhouding tot de uitkering die u ontvangt bij total loss.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

9. Welke accessoires moet ik opgeven bij mijn (Beperkt) Casco autoverzekering?

Accessoires zijn tot € 2.500,- (€ 5.000,- bij Premium) kosteloos meeverzekerd op uw autoverzekering. Onder accessoires vallen onderdelen die later aan de auto zijn toegevoegd. Bijvoorbeeld een trekhaak, lichtmetalen velgen, audio-installatie of alarminstallatie. Ook losse specifieke autotoebehoren ter bevordering van de veiligheid zijn meeverzekerd tot € 250,- (€ 500,- bij Premium). Denk hierbij aan een gevarendriehoek, sleepkabel, brandblusser, pechlamp of autogereedschap.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

10. Hoeveel schadevrije jaren val ik terug bij een schadeclaim?

Hier zijn vaste regels voor. Zo valt u 5 schadevrije jaren terug bij het claimen van een schuldschade of niet verhaalbare schade. Als u meer dan 15 schadevrije jaren hebt, valt u altijd terug naar 10 schadevrije jaren. Voor het berekenen van schadevrije jaren hanteert VvAA de regels van het Verbond van verzekeraars. Sinds 1 januari 2016 hanteren alle verzekeraars deze regels met vaste terugvaltabel.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

11. Hoe kan ik mijn autoverzekering opzeggen?

Wilt u uw autoverzekering opzeggen? Dat vinden we natuurlijk erg jammer. We werken hard aan het onderhouden en verbeteren van onze dienstverlening. Uiteraard helpen we u snel bij het opzeggen van uw verzekering. Neem contact met ons op via 030 247 49 18. Om vervelende situaties te voorkomen is het in bepaalde gevallen gunstiger om een polis aan te passen, over te sluiten of gebruik te maken van een zogenaamde uitloopdekking. Wij raden u daarom altijd aan om u telefonisch te laten adviseren. Bent u niet in de gelegenheid om te bellen? U kunt ook opzeggen via de e-mail of per post.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

12. Ben ik als lid van de Wegenwacht van de ANWB dubbel verzekerd?

Als u de pechhulpmodule heeft meeverzekerd bij de VvAA autoverzekering, dan kunt u overwegen om de Wegenwachtservice bij de ANWB of andere organisaties op te zeggen. Wat het juiste advies over pechhulp is, hangt uiteraard af van uw persoonlijke voorkeur. Het vergelijken met andere aanbieders is niet eenvoudig, omdat zij naast pechhulp ook nog andere diensten aanbieden. Die service raakt u kwijt als u dat abonnement beëindigt. Als die service voor u belangrijk is, adviseren wij u het abonnement niet op te zeggen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

13. Wat gebeurt er met schade aan instrumentarium als het in mijn auto ligt?

Op uw autoverzekering is schade verzekerd aan (para)medisch of veterinair instrumentarium dat in uw auto ligt en voor uw beroep noodzakelijk is. Wij vergoeden de dagwaarde tot maximaal € 2.500,- (€ 5.000,- bij Premium) per gebeurtenis bij beschadiging door een ongeval of diefstal uit de auto.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Staat uw vraag er niet tussen?  Stel uw vraag direct via de chat ›

VvAA Ledenservice

Wij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar en helpen u graag. Ook als u (nog) geen lid bent.