Inloggen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Veelgestelde vragen

1. Wat betekent het provisieverbod voor de regeling retourprovisie?

Per 1 januari 2013 is er een provisieverbod van kracht. Het provisieverbod heeft geen gevolgen voor de bestaande regeling retourprovisie. De regeling retourprovisie blijft van toepassing voor alle arbeidsongeschiktheidsverzekeringen waarvoor VvAA van de verzekeraar provisie ontvangt. In de regel zijn dat alle AOV’s die gesloten zijn vóór 1 januari 2013.

AOV’s die na 1 januari 2013 via VvAA in zijn gegaan, bevatten geen provisie meer. U betaalt dan apart voor de AOV-dienstverlening die wij leveren. U betaalt dus geen provisie meer en is er ook geen sprake meer van retourprovisie.

Meer informatie over AOV-dienstverlening >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Welke keuze kan ik maken in AOV-dekkingen?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt als een van de meest ingewikkelde verzekeringsvormen. Er zijn veel keuzemogelijkheden en ze zijn allemaal van invloed op de hoogte van de premie. De uiteindelijke premie hangt af van de leeftijd, het beroep, de gezondheid en alle verdere keuzes die mogelijk zijn. Pas als volledig duidelijk is welke verzekering het best bij u past, kan de premie berekend worden.

Verzekerd bedrag

De hoogte van het verzekerd bedrag is afhankelijk van uw inkomen. Verzekeringsmaatschappijen hanteren als maximum verzekerd bedrag meestal 80% van uw inkomen. Afhankelijk van de verzekeraar kunt u ook een deel van de kosten voor een waarnemer of uw praktijkkosten afzonderlijk meeverzekeren. 

Vaststelling arbeidsongeschiktheid

Er zijn twee criteria waarop de arbeidsongeschiktheid verzekerd kan worden en bij een claim als maatstaf geldt bij de beoordeling:

  • Beroepsarbeidsongeschiktheid. U krijgt een uitkering als u uw beroep niet meer kunt uitoefenen.
  • Passende arbeid: u krijgt een uitkering als u geen werk meer kunt doen dat aansluit bij uw opleiding en werkervaring.
De premie voor een verzekering waarbij de beroepsarbeidsongeschiktheid wordt verzekerd is hoger dan die voor een verzekering waarbij als criterium 'passende arbeid' geldt.

Eigen risico

U kunt kiezen uit bijvoorbeeld 1, 3, 6, 9, 12 of 24 maanden eigen risico. Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Als uw arbeidsongeschiktheid korter duurt dan de eigen risico termijn, ontvangt u geen uitkering van de verzekeraar. Hoe langer deze termijn, hoe lager de premie. De keuze voor de lengte van de eigen risico termijn is afhankelijk van uw financiële situatie en de afspraken met eventuele collega's over bijvoorbeeld waarneming. 

Eindleeftijd

De eindleeftijd is de datum waarop een eenmaal ingegane uitkering stopt. Meestal zal dit de pensioenleeftijd zijn. Een vroegere einddatum is denkbaar als er financiële reserves zijn die dit mogelijk maken.

Premie, indexatie en contrtactsduur

De contractsduur kan variëren tussen de één en vijf jaar. Over het algemeen geldt hoe langer de contractstermijn, hoe lager de premie. Premie is bij vooruitbetaling verschuldigd. Het is mogelijk om jaarlijks of met toeslag maandelijks of per kwartaal uw premie vooruit te betalen. U kunt kiezen voor indexatie van de verzekerde bedragen en uitkeringen. Zo blijft uw uitkering bijvoorbeeld waardevast.

Zwangerschapsdekking

Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij is er een uitkering tijdens zwangerschapsverlof of is er een bevallingsuitkering. Meestal brengt de verzekeraar de eigen risicotermijn wel in mindering.

Meer informatie over de AOV-dienstverlening >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Staat uw vraag er niet tussen?  Stel uw vraag direct via de chat ›

VvAA Ledenservice

Wij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar en helpen u graag. Ook als u (nog) geen lid bent.