Inloggen

Aansprakelijkheidsverzekering particulier

Veelgestelde vragen

1. Wat hebt u aan een particuliere aansprakelijkheidsverzekering?

Met de particuliere aansprakelijkheidsverzekering is letselschade verzekerd of schade aan spullen van anderen, waarvoor u aansprakelijk bent. U bent verzekerd voor maximaal € 2.500.000,- per gebeurtenis.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren verplicht?

Nee, zo’n aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Toch is het verstandig deze verzekering te hebben. U voorkomt hiermee dat u zelf de schade aan anderen moet vergoeden. Bovendien bent u bij ons voor een lage premie zeer uitgebreid verzekerd.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Wie zijn er verzekerd op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering?

Dit is afhankelijk van uw keuze. We onderscheiden:

 • meerpersoonshuishouden
 • eenpersoonshuishouden
  Verzekerden in een meerpersoonshuishouden zijn:
     
  • u, als de verzekeringnemer;
  • uw partner;
  • uw minderjarige kinderen;
  • uw meerderjarige, ongehuwde kinderen, die bij u inwonen of voor studie uitwonend zijn;
  • uw ouders, schoonouders, grootouders, stiefouders en ongehuwde familieleden die bij u inwonen;
  • andere personen met wie u duurzaam en in gezinsverband samenwoont;
  • uw logé(s);
  • uw huispersoneel tijdens werkzaamheden die zij voor u doen. 
   Verzekerden in een eenpersoonshuishouden zijn:
 • u, als de verzekeringnemer;
 • uw logé(s);
 • uw huispersoneel tijdens werkzaamheden die zij voor u doen.
   Met partner bedoelen wij uw echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner of degenen met wie u duurzaam samenwoont. Met kinderen bedoelen wij eigen en geadopteerde kinderen, pleeg- en stiefkinderen en ook ongehuwde kinderen die permanent in een zorginstelling verblijven of begeleid wonen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Zijn mijn huisdieren meeverzekerd op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering?

Ja, wij vergoeden de schade veroorzaakt door dieren waarvan u eigenaar bent. Dit geldt voor dieren die u hobbymatig en zonder winstoogmerk houdt. Dus als uw kat of hond per ongeluk iets bij de buren kapotmaakt, vergoeden wij de schade.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Zijn betaalde werkzaamheden verzekerd?

U bent als particulier verzekerd voor schade waarvoor u aansprakelijk bent. Wij vergoeden geen schade die verband houdt met het uitoefenen van een bedrijf, een (neven)beroep of andere betaalde werkzaamheden.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. In welke landen ben ik verzekerd met de particuliere aansprakelijkheidsverzekering?

U bent wereldwijd verzekerd. En ook:

 • tijdens vakantie, in uw vrije tijd of in het kader van een studie of voor een derde werkzaamheden verricht. Daarbij is het niet van belang of u hiervoor betaald krijgt. Deze dekking geldt alleen voor uw kinderen;
 • als u vrijwilligerswerk verricht;
 • als u vrijwillig hulp verleent (EHBO) bij een ongeval of plotseling opkomende ziekte;
 • als u bevoegd incidenteel medische hulp verleent bij lichamelijk letsel. 
  (Aanspraken die zijn gebaseerd op het recht van de USA en/of Canada zijn niet verzekerd.)

Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Wanneer keert een particuliere aansprakelijkheid uit?

Als u letsel of schade aan anderen toebrengt, kunt u voor die schade worden aangesproken. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren beschermt u tegen de kosten bij dergelijke ongelukken. Ook in het geval van vriendendiensten, sport en spel en tijdens het logeren en oppassen. Meer hierover leest u in de productvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering particulier.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. Heb ik een eigen risico bij de particuliere aansprakelijkheidsverzekering?

Voor schades op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering is geen eigen risico van toepassing.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

9. Ik heb per ongeluk iets van iemand anders kapot gemaakt. Kan ik dat claimen op mijn particuliere aansprakelijkheidsverzekering?

De particuliere aansprakelijkheidsverzekering vergoedt alle schade die u of uw gezinsleden per ongeluk toebrengen aan spullen van anderen. Maar ook als er een dakpan van uw eigen huis waait of een boom van u in de tuin van de buren valt.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

10. Ik heb schade veroorzaakt met een geleende auto. Kan ik dat claimen op mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Nee, de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat u van iemand anders mag gebruiken (auto, motor of bromfiets), is uitgesloten. Meer hierover leest u in de productvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering particulier.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

11. Kan ik mijn thuiswonende kinderen of partner aansprakelijk stellen voor mijn schade?

Nee, de aansprakelijkheid van gezinsleden ten opzichte van elkaar is niet verzekerd. Gaat het om letselschade (geen schade aan spullen), dan is deze wel verzekerd, tenzij de schade ergens anders is verzekerd. Meer hierover leest u in de productvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering particulier.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

12. Is schade veroorzaakt door vaartuigen meeverzekerd?

Ja, schade door vaartuigen is meeverzekerd. Dit geldt voor schade veroorzaakt met of door:

 • roeiboten, kano’s, zeilplanken en op afstand bestuurbare modelboten;
 • zeilboten met een zeiloppervlakte van maximaal 25 m2. Dit geldt niet als deze vaartuigen een (buitenboord)motor hebben met een vermogen van meer dan 3 kW (ongeveer 4 pk);
 • motorboten die een (buitenboord)motor hebben met een vermogen van maximaal 3 kW (ongeveer 4 pk);
 • kitesurfen, flyboarden en buggyen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

13. Is het jachtrisico meeverzekerd?

Het jachtrisico is niet meeverzekerd op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

14. Welke voordelen heeft de VvAA aansprakelijkheidsverzekering voor mij specifiek als zorgprofessional?

1. U hebt ook dekking als u:

 • vrijwilligerswerk verricht;
 • vrijwillig hulp verleent (EHBO) bij een ongeval of plotseling opkomende ziekte;
 • bevoegd incidenteel medische hulp verleent bij lichamelijk letsel. 

2. Zaakschade die u lijdt bij een noodzakelijke reddingsactie is gedekt (max. € 1.000,-).

3. Schade die u toebrengt aan een derde, terwijl u niet aansprakelijk bent vergoeden wij in bepaalde situaties. Denk hierbij aan het verrichten van een vriendendienst, sport- en spelsituaties en schade veroorzaakt tijdens logeren en oppassen. We vergoeden maximaal € 12.500,- gebeurtenis.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Staat uw vraag er niet tussen?  Stel uw vraag direct via de chat ›

VvAA Ledenservice

Wij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar en helpen u graag. Ook als u (nog) geen lid bent.