Inloggen

Medische acceptatie

De omvang van het risico bepaalt de voorwaarden waarop een verzekering wordt gesloten. Voor een goede inschatting van het risico hebben wij in de volgende gevallen uw medische gegevens nodig:

  • als u een verzekering wilt afsluiten met een overlijdensrisicodekking of als u een overlijdensdekking op een bestaande verzekering wilt verhogen;
  • als u op uw levensverzekering premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wilt meeverzekeren.

Gezondheidswaarborgen

De medische gegevens krijgen wij doordat u een gezondheidsverklaring invult. Afhankelijk van de hoogte van het verzekerd kapitaal kan een keuring nodig zijn. Dit worden de gezondheidswaarborgen genoemd. Als blijkt dat sprake is van een verhoogde kans op overlijden, kan dit leiden tot een verhoogde premie. Als blijkt dat sprake is van een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid, kan dit leiden tot afwijkende voorwaarden van de verzekering.

Overlijdensrisico

Hieronder ziet u welke gezondheidswaarborgen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de hoogte van het overlijdensrisico. 

Aanvangsleeftijd  Gezondheidsverklaring  Huisartsenkeuring *  Internistenkeuring *
 18 tot 55 jaar Verzekerd bedrag tot en met
€ 350.000,-
 € 350.001,- tot € 750.000,-  € 750.000,- of meer
Vanaf 55 jaar Verzekerd bedrag tot en met
€ 350.000,-
 € 350.001,- tot € 500.000,-  € 500.000,- of meer

  * De omvang van het verzekerde overlijdensrisico wordt bepaald op basis van het aangevraagde overlijdenskapitaal, en de optelling van de overlijdensdekkingen die bij VvAA levensverzekeringen en de laatste drie jaar bij een andere verzekeringsmaatschappij zijn afgesloten.

Arbeidsongeschiktheid

Hieronder ziet u welke gezondheidswaarborgen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de hoogte van de premie en uw leeftijd.

Aanvangsleeftijd  Gezondheidsverklaring  Huisartsenkeuring  Internistenkeuring zonder HIV  Internistenkeuring
18-39 tot en met € 30.000 vanaf € 30.001 n.v.t. n.v.t.
40-49 tot en met € 30.000 n.v.t. n.v.t. vanaf € 30.001
50-54 tot en met € 30.000 n.v.t. n.v.t. vanaf € 30.001
55 en ouder tot en met € 6.900 n.v.t. vanaf € 6.900 tot en met € 30.000 vanaf € 30.001

Gezondheidsverklaring

De omvang van het risico bepaalt of een gezondheidsverklaring voldoende is. Uw antwoorden in de gezondheidsverklaring worden voorgelegd aan een medisch adviseur. Uw antwoorden kunnen leiden tot een verzoek om aanvullende informatie of een aanvullende medische keuring.

Medische keuring

Een medische keuring mag niet worden uitgevoerd door uw eigen huisarts. Er zijn speciale bureaus die deze keuringen uitvoeren. Dat kan bij u thuis, en zelfs ‘s avonds of in het weekend. Zij nodigen u uit voor een afspraak.

Advies

Nadat de medisch adviseur alle nodige medische gegevens heeft ontvangen, adviseert hij VvAA levensverzekeringen over de acceptatie van de door u aangevraagde wijziging. U hebt het recht om als eerste kennis te nemen van dit advies. Wilt u gebruik maken van dit recht, dan moet u dit verzoek vooraf schriftelijk indienen bij de medisch adviseur. Uw medische gegevens blijven bij de medische afdeling en zijn geheim.

Stuur uw schriftelijke verzoek naar:
VvAA levensverzekeringen nv
t.a.v. medisch adviseur
Postbus 8153
3503 RD Utrecht