Inloggen

Algemene voorwaarden

VvAA kent voor levering van producten en diensten officiële voorwaarden. 

Daarnaast heeft VvAA ook beleid voor onder andere privacy en veiligheid.

Algemene voorwaarden VvAA schadeverzekeringen

Klantgerichtheid staat hoog in ons vaandel. Onze leden willen niet alleen duidelijke, maar ook begrijpelijke voorwaarden. VvAA is daarom gestart alle verzekeringsvoorwaarden beter leesbaar te maken. De ‘Algemene voorwaarden VvAA schadeverzekeringen’ zijn het eerste resultaat van beter leesbare voorwaarden. Deze voorwaarden zijn de basis van elke schadeverzekeringsovereenkomst die u met VvAA sluit.
Algemene voorwaarden schadeverzekeringen
 
Naast de algemene voorwaarden zullen wij in de komende periode ook de voorwaarden van specifieke verzekeringen aanpassen. Het kan op dit moment voorkomen dat de nummering van artikelen in de specifieke voorwaarden niet altijd overeenkomt met die van de algemene voorwaarden. Zodra de voorwaarden van de specifieke voorwaarden eveneens zijn aangepast, zal dit wel het geval zijn.
 

Algemene voorwaarden VvAA levensverzekeringen

In deze voorwaarden staan de voorwaarden beschreven van VVAA levensverzekeringen N.V.
Algemene voorwaarden levensverzekeringen

Leveringsvoorwaarden VvAA financieel-economisch adviesbureau (FEAB)

In deze voorwaarden staan de leverings- en betalingsvoorwaarden beschreven van VvAA financieel-economisch adviesbureau B.V.
Algemene leveringsvoorwaarden FEAB

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden VvAA Belastingadviseurs en consultants B.V.
Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten verleend aan VvAA Belastingadviseurs en consultants B.V.
Algemene leveringsvoorwaarden VBC

Gebruikersvoorwaarden websites / Mijn VvAA
In deze voorwaarden vindt u informatie terug over de omgang met uw persoonsgegevens en de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de VvAA website en Mijn VvAA.

Gebruikersvoorwaarden websites

Privacybeleid VvAA
Wij eerbiedigen uw privacy. In de voorwaarden vindt u een beschrijving van ons privacybeleid.

Privacybeleid

Veiligheid bij VvAA
Bij VvAA staat veiligheid van medewerkers hoog in het vaandel. Bij bedreiging van onze medewerkers doen wij standaard aangifte bij de politie. Daarvoor gebruiken wij een protocol.