Inloggen

ANT-ledenvoordeel bij VvAA

Bij VvAA ontvangt u een aan­trekkelijke ANT-leden­korting op diverse producten en diensten. Bijvoor­beeld voor uw beroeps­aansprakelijk­heid en beroeps­rechts­bijstand. Mede dankzij de inten­sieve samen­werking met de ANT stemmen we het aanbod af op wat u nodig hebt in uw tandartsen­praktijk.


Uw ANT-ledenvoordeel Beroepsorganisatie ANT | VvAA

Een sterke combi

Bent u lid van de ANT én VvAA?  Dan krijgt u bijvoorbeeld 10% ANT-ledenkorting op de premie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsrechtsbijstandverzekering.

Nog geen lid van VvAA?

Profiteer ook van de samenwerking tussen ANT en VvAA. Lid worden is zo geregeld via onze Ledenservice, vermeld daarbij ‘kennismakingslidmaatschap’.

ANT-leden die nog geen lid zijn van VvAA, bieden wij een gratis kennismakingslidmaatschap aan van één jaar. Twee maanden voordat het kennismakingslidmaatschap afloopt, vragen wij u of u lid wilt blijven. Als u onder het VvAA-lidmaatschap producten hebt afgenomen bij VvAA die zijn voorbehouden aan VvAA-leden, dan wordt het VvAA-lidmaatschap automatisch (betaald) voortgezet. Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 39,- per jaar. Studenten zijn gratis lid, tot 1 jaar na afstuderen.

Vragen of advies?

Bel onze Ledenservice op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur voor advies of antwoord op uw vraag. Een e-mail sturen kan ook.

Speciale starterskorting voor jonge professionals

  • Ben je maximaal 5 jaar geleden afgestudeerd aan het hbo of wo? Dan krijg je als jonge professional extra korting op de premie van je verzekering. Dit is afhankelijk van de verzekering die je kiest. 
Selectie van producten en diensten

Beroepsorganisatie ANT | VvAA
Beroeps­aan­­sprake­­lijk­­heids­­verzekering

Een medische fout waarvoor u aan­sprake­lijk wordt gesteld kan leiden tot een forse claim. Een beroeps­­aansprakelijk­heids­­verzekering afgestemd op de risico’s in uw praktijk is daarom onmis­baar. Wkkgz-risico's zijn automatisch afgedekt.

U ontvangt 10% ANT-ledenkorting

Beroepsorganisatie ANT | VvAA
Beroeps­rechts­­bij­stand­­­verzekering

Met de beroeps­rechts­bijstand­verzekering bent u als tand­heel­kundig zorgprofessional ver­zekerd van juridische onder­steuning door juristen en advocaten die volledig op de hoogte zijn van uw praktijk. Wkkgz-risico's zijn automatisch afgedekt.

U ontvangt 10% ANT-ledenkorting

Beroepsorganisatie ANT | VvAA
Tandartsen­pakket voor jonge professionals

Speciaal voor jonge tandartsen: het Tandarts­pakket. Daarin zit alles wat je nodig hebt om je fiscale, juridische en financiële zaken goed te regelen én op orde te houden.

Wél een verzekering van VvAA, maar nog geen korting?

  • Vraag nu uw ANT-ledenkorting aan als u nog de volledige premie betaalt voor uw VvAA beroeps­aan­sprakelijk­heids- en/of beroeps­rechts­bijstand­verzekering. U ontvangt de korting vanaf de datum waarop we uw aan­vraag ontvangen.
Modelovereenkomsten VvAA
(Starters)ad­vies op maat van ons team Mond­zorg ­

Voor advies op maat kunt u een beroep doen op de specia­listen van het team Mondzorg. Bijvoor­beeld over het starten van een tandartsen­praktijk of over een ander belangrijk moment in uw levensloop. Zowel zakelijk als privé.  
Beroepsorganisatie ANT | VvAA
Altijd antwoord op uw juridische vraag

Hebt u vraag over een (dreigend) juridisch probleem? Of wilt u acute rechtshulp? Belt u dan met Juridische help­desk. Deze service is gratis voor leden. U kunt onze juristen bereiken op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur.  

Belt u met 030 247 49 99
Marijke Borstlap | VvAA
Beheer van en advies over uw AOV

Bij een ongeval of ziekte kunt u onver­wacht te maken krijgen met een inkomens­terugval. Als zelf­standig ondernemer hebt u bij ziekte alleen recht op een bijstands­uitkering. Verzeker u daarom goed voor arbeids­ongeschikt­heid.

U ontvangt 10% korting op de AOV van Movir
Zorgverzekering | VvAA
Korting op uw zorgverzekering

De VvAA zorg­verzekering ken­merkt zich door vrije keuze van arts en zieken­huis in combi­natie met uit­stekende service.

U ontvangt 5% ANT-leden­korting op de basis­verzekering en 12% korting op de aan­vullende ver­zekeringen.

Beroepsorganisatie ANT | VvAA
Preventie in uw praktijk

Preventie in uw tand­artsen­praktijk is belangrijk om klachten en claims zoveel mogelijk te voor­komen. Dat kan op verschillende manieren. Laat deze film u over het belang van commu­nicatie u inspireren. De hoofd­persoon is een huis­arts, maar had net zo goed u als tand­arts kunnen zijn.

Activiteiten en ledenvoordeel | VvAA
Ledenactiviteiten en -voordeel

Weten welke activiteiten VvAA te bieden heeft voor zorgprofessionals zoals u? Op het ledenplein vindt u interessante activiteiten en kortingen.