Inloggen

VvAA en Amref werken samen aan betere gezondheid in Afrika

Een uniek partnership: sinds 2009 werkt VvAA zeer succesvol samen met Amref Flying Doctors aan betere gezondheid in Afrika. Een natuurlijke samenwerking, met expertise & leiderschap, bewustwording en fondsenwerving als de drie pijlers.

En met succes! Samen met alle donateurs heeft VvAA met een bijdrage van in totaal € 1.519.760 inmiddels twee gezondheidsprogramma’s volledig gefinancierd. In deze programma’s draaide het om het verzamelen, analyseren en delen van informatie over gezondheid in afgelegen gebieden. Door het succes van het eerste programma, waarvan 75.000 mensen profiteerden, kon Amref het programma naar twee nieuwe regio’s opschalen. De geleerde lessen en successen van de afgelopen jaren konden zodoende worden meegenomen. Bekijk hier de film van de resultaten, waarin gezondheidsvrijwilliger Phanice Mangleni de hoofdrol speelt.

Een gezonde toekomst voor meisjes in Kilindi

Sinds 2016 steunt VvAA het programma: ‘Een gezonde toekomst voor meisjes in Kilindi’. Een bijzonder gezondheidsprogramma, omdat twee belangrijke componenten worden gecombineerd. Amref Flying Doctors wil enerzijds de seksuele gezondheid voor meisjes en vrouwen verbeteren door het alternatief ritueel voor meisjesbesnijdenis te introduceren. Dit alternatieve ritueel is al met veel succes in andere gebieden in Kenia en Tanzania doorgevoerd. Anderzijds wil Amref de toegang tot veilig drinkwater, goede sanitaire voorzieningen en hygiëne vergroten. Want een gebrek daaraan heeft directe gevolgen voor de seksuele gezondheid van meisjes en zwangere vrouwen.

Het programma loopt van januari 2016 tot en met december 2018 (drie jaar) in het Kilindi-district in Tanzania.

Natuurlijke samenwerking

Dat VvAA en Amref Flying Doctors voor elkaar hebben gekozen, is geen toeval. Amref is de belangrijkste gezondheidsorganisatie in Afrika, wij zijn de grootste ledenorganisatie voor medici en paramedici in Nederland. Allebei geloven we sterk in de kracht van kennis en opleiding. Allebei gaan we uit van de behoeften en wensen van onze doelgroepen. En allebei bevinden we ons in het hart van de gezondheidszorg. Een samenwerking waarbij we kennis en ervaring uitwisselen, ondersteunen bij het werven van fondsen en aandacht vragen voor de programma’s van Amref en de gezondheidssituatie in Afrika.
 • Meisjesritueel Amref 260x260

Donateur worden

Met een kleine bijdrage kan Amref Flying Doctors al veel bereiken.

Donateur van Amref worden?


Sanitaire voorziening Amref
Activiteiten:

Expertise en leiderschap
Het delen van kennis doen we op verschillende manieren. Medewerkers en leden van VvAA geven gastlessen op scholen. Ze kunnen presentaties van Amref-medewerkers uit Nederland en Afrika bijwonen. Naast het uitwisselen van kennis werken we ook samen aan de ontwikkeling van leiderschap. Een thema dat bij Amref en VvAA hoog op de agenda staat. Tijdens leiderschapsworkshops werken medewerkers en leden van VvAA en Amref gezamenlijk aan hun leiderschapskwaliteiten. Met de opgedane kennis kunnen we opleidingen en managementontwikkeling van Amref-medewerkers in Afrika ondersteunen. In Nederland zetten we de gezondheidssituatie in Afrika op de (overheids-)agenda, door de krachten van brancheorganisaties en medische beroepsgroepen te bundelen.

Bewustwording
Jaarlijks publiceert VvAA over de activiteiten van de samenwerking in een eindejaarskatern in Arts en Auto, genoemd naar een van de gezondheidsvrijwilligers. Sinds 2016 is dat Violeth. Daaraan is traditioneel een zogeheten ‘kerstpakkettenactie’ gekoppeld. Leden kunnen voor vaste bedragen een specifieke bijdrage leveren aan het gezondheidsnetwerk, bijvoorbeeld met een opleidings- of m-healthpakket. Jaarlijks levert dat zo’n  € 40 à 50.000,- op. 

Fondsenwerving
Tot slot organiseren we fondsenwervende activiteiten. Bij de Dam tot Damloop bijvoorbeeld hebben onze leden en medewerkers een aantal jaren gesponsord meegelopen. Ook deden meer dan 20 leden en medewerkers in oktober 2011 t/m 2018 mee met de Africa Classic (voorheen Kenia Classic). Zij fietsten zo'n 400 kilometer in zes dagen door het prachtige Tanzaniaanse landschap. VvAA moedigt deze activiteiten van harte aan en zet 25% op de sponsoropbrengsten.  

In 2014 organiseerde VvAA-lid Maybritt Kuypers een congres ‘Medicine in Extremes’ en doneerde een deel van het entreegeld aan Amref. Twee VvAA-leden, de heren Innemee en Coers, vierden samen hun 50ste verjaardagen en doneerden de opbrengst aan Amref. VvAA verdubbelde de bedragen.

De opbrengst van alle acties bij elkaar, inclusief de VvAA-verdubbelaar bedroeg in 2009 € 159.000, in 2010 € 196.990 en 2011 leverde € 211.050 op. In 2012 kon VvAA een cheque met maar liefst € 283.935 overhandigen aan Amref. In 2013 leverden de gezamenlijke activiteiten  € 213.825,- op. In 2016 haalden we een bedrag van € 232.757,- op, in 2017 was dat € 191.651,-.

Hebt u zelf een idee voor fondsenwerving? Of voor een andere activiteit in het kader van Amref en gezondheid in Afrika? Dan is het netwerk van VvAA een goed beginpunt. Mail amref@vvaa.nl of neem contact op met coördinator van de samenwerking tussen VvAA en Amref Flying Doctors, Ward de Moor van VvAA, via 030 247 40 16.

Donateur worden

Met een kleine bijdrage kan Amref Flying Doctors al veel bereiken.

Donateur van Amref worden?

Een idee voor fondsenwerving?

Hebt u zelf een idee voor fondsenwerving? Of voor een andere activiteit in het kader van Amref en gezondheid in Afrika? Dan is het netwerk van VvAA een goed beginpunt.

Na drie dagen workshops met onder meer seksuele voorlichting is het tijd voor… feest! De meisjes kleden zich prachtig aan en worden door de stamoudsten gezegend met melk en water. Daarna lopen de meisjes zingend en dansend onder een ereboog door: de gemeenschap heet hen welkom als vrouwen.

Dit feestelijke ritueel is al eeuwenlang hetzelfde. Maar sinds kort ontbreekt één onderdeel: de gevaarlijke en pijnlijke meisjesbesnijdenis. Hoewel het in veel landen verboden is, zijn 92 miljoen meisjes in Afrika besneden – met ernstige gevolgen. De kans op het ontstaan van infecties is groot, er kunnen bloedingen optreden en de meisjes krijgen moeilijkheden met plassen. Ook op de lange termijn zijn er risico’s als onvruchtbaarheid, infecties aan de urinewegen, cystes, en extreem zware en pijnlijke bevallingen, soms met dodelijke afloop. 

Onderwijs
Samen met de Masai in Magadi en Loitokitok (Kenia) bedacht Amref Flying Doctors een alternatief voor het overgangsritueel van meisje naar vrouw. De meeste onderdelen zijn onveranderd gebleven, dan wel gemoderniseerd of uitgebreid en de pijnlijke en ongezonde meisjesbesnijdenis is afgeschaft. Onderwijs neemt een belangrijke plek in het alternatieve ritueel in. De meisjes krijgen drie dagen lang workshops over seks, zelfbewustzijn en mensenrechten. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan naar school gaan en het afmaken van een opleiding. De alternatieve ceremonie bestrijdt dus niet alleen de besnijdenis, maar ook schooluitval en tienerhuwelijken en -zwangerschappen.. 

Problemen aanpakken 
Met de steun van VvAA heeft Amref Flying Doctors dit programma uitgebreid naar Kilindi in buurland Tanzania. Bijzonder is de link met water, sanitatie en hygiëne. Een gebrek daaraan heeft namelijk directe gevolgen voor de seksuele gezondheid van meisjes en zwangere vrouwen. Voorbeelden te over. In veel Afrikaanse landen is het halen van water uit een put of bron traditioneel een vrouwentaak. Meisjes besteden vele uren per dag aan het halen van water. Dat betekent dat ze in de tijd die ze hieraan besteden, niet naar school kunnen. En meisjes die naar school gaan, verzuimen vaak in de periode dat ze menstrueren. Simpelweg omdat er op de school geen sanitaire voorzieningen zijn. Maar al te vaak leidt het maandelijkse verzuim er uiteindelijk toe dat ze helemaal geen onderwijs meer volgen. Tot slot, ziekten die te maken hebben met een slechte hygiëne of vervuild drinkwater, zoals diarree, cholera en tyfus, leiden bij zwangere vrouwen vaak tot een laag geboortegewicht, vertraagde groei van het kind en hepatitis. Met de hulp van VvAA en alle leden pakt Amref Flying Doctors deze problemen aan. 

Wat gaat er gebeuren? 
 • Het afschaffen van meisjesbesnijdenis door het voorlichten van meisjes, moeders, morans (jonge krijgers), stamoudsten, traditionele vroedvrouwen en leiders in Kilindi over de gevaren van besnijdenis.
 • Het verminderen van ziekten bij zwangeren en vrouwen in de vruchtbare leeftijd door de toegang tot veilig drinkwater te vergroten bij gezondheidsklinieken en in de gemeenschap.
 • Het vergroten van de toegang tot en het gebruik van sanitaire voorzieningen en het promoten van goede hygiëne, thuis en op school.
 • Bewijs verzamelen en lobbyen voor de integratie van voorzieningen op het gebied van water en sanitatie en seksuele en reproductieve gezondheid in de gemeenschap.
Wat wordt uiteindelijk bereikt? 
 • Minder meisjes die besnijdenis ondergaan en stoppen met school.
 • Verbeterde toegang tot en gebruik van goede sanitaire voorzieningen thuis en in scholen.
 • Minder ziekten veroorzaakt door vervuild water door betere toegang tot veilig water en betrouwbare sanitaire voorzieningen.
 • Meer kennis bij meisjes en jonge vrouwen over hoe ziekten die worden veroorzaakt door vervuild water te voorkomen zijn.
 • Duurzame structuren voor effectieve planning, supervisie en management van water- en sanitaire voorzieningen.
 • Gedocumenteerde, effectieve en schaalbare modellen voor de integratie van water en sanitatie en seksuele gezondheid.

Wat heeft VvAA aan de samenwerking met Amref?

VvAA is een hechte ledenorganisatie. Een organisatie die in het hart van de gezondheidszorg staat. En daardoor zorgprofessionals en instellingen écht toegevoegde waarde kan bieden. Op zakelijk en persoonlijk vlak, maar ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze samenwerking met Amref Flying Doctors is daar een mooi voorbeeld van. Samen met onze leden leveren we een structurele bijdrage aan de basis van de gezondheidszorg in Afrika.

Meisje Amref 260x260

Donateur worden

Met een kleine bijdrage kan Amref Flying Doctors al veel bereiken.

Donateur van Amref worden?

Een idee voor fondsenwerving?

Hebt u zelf een idee voor fondsenwerving? Of voor een andere activiteit in het kader van Amref en gezondheid in Afrika? Dan is het netwerk van VvAA een goed beginpunt.

Amref Business Club

In 2012 is op initiatief van Herman van Hemsbergen (voormalig voorzitter Hoofddirectie VvAA) en Hans Janssen (CFO Mediq) de Amref Business Club opgericht. In deze Club ontmoeten leiders uit de Nederlandse zakenwereld elkaar, wat een unieke concentratie van de beste kennis, expertise en leiderschapskwaliteiten oplevert. Dat biedt voor zowel de leden als voor Amref Flying Doctors vele kansen die ten volle worden benut en daarmee maken de leden daadwerkelijk een verschil voor gezondheid in Afrika.

Over Amref Flying Doctors

Amref Flying Doctors is een internationale gezondheidsorganisatie van Afrikaanse oorsprong, die werkt aan een betere gezondheid in Afrika. Amref wil de gezondheid van kwetsbare groepen – met name jonge vrouwen – structureel verbeteren, zodat deze kunnen ontsnappen aan armoede. De aanpak van Amref gaat uit van de behoeften, maar vooral van de eigen kracht van de Afrikaanse bevolking. 

Amref in Nederland werft fondsen, ziet toe op een goede besteding van die fondsen en zorgt voor aandacht bij publiek en politiek. Amref is houder van het CBF-Keur voor goede doelen.

Kijk voor meer informatie op amref.nl.

Donateur worden

Met een kleine bijdrage kan Amref Flying Doctors al veel bereiken.

Donateur van Amref worden?

Een idee voor fondsenwerving?

Hebt u zelf een idee voor fondsenwerving? Of voor een andere activiteit in het kader van Amref en gezondheid in Afrika? Dan is het netwerk van VvAA een goed beginpunt.