Regel alles in 1 keer goed

Als waar­nemend huis­arts én onder­nemer komt er ineens veel op je af. Ook zaken waar je nog geen er­varing mee hebt. Daarvoor heeft VvAA het waarnemers­pakket samen­gesteld. Met een keuze uit Basis, Plus en Opti­maal regel je direct wat je nodig hebt.

Bekijk het waarnemerspakket
   

Als startende huisarts een praktijk waarnemen

 • praktijk
  Bekijk het waarnemerspakket
 • Test: Ben ik een ondernemer?
 • Bekijk het stappenplan 
 • Contact met je adviseur

Check hoe het ondernemerschap bij jou past

Denk je er als waarnemer over om je eigen praktijk te starten? Bereid je daar goed op voor. Wij helpen je met een handige tool. Daarmee krijg je in 5 minuten direct antwoord op de vraag: Ben ik een ondernemer?

  Bekijk de tool >

  Meer informatie

  Wil je weten wat het beste bij je past? Wij helpen je graag.

  Waarnemerspakket voor startende huisartsen

         Basis Plus Optimaal
  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  Beroepsrechtsbijstandverzekering
  Abonnement/advies bij arbeidsongeschiktheid
  Jaarlijks financieel planningsgesprek
  VvAA administratie-abonnement inclusief jaaraangifte
  Financieel advies
  Cursus ‘Van waarnemen naar eigen praktijk’
  Seminars, lezingen en workshops
  Je betaalt € 405,57 € 830,57 € 1.530,57

  Alle prijzen zijn exclusief:

  • 21% btw op het administratie­-abonnement
  • 21% assurantie­belasting op de beroeps­aansprake­lijk­heids­verzekering en beroeps­rechts­bijstand­verzekering
  • De premie voor de AOV-ver­zekering
  Vanaf de afsluit­datum is het Waar­nemers­pakket maxi­maal 5 jaar geldig

  Stappenplan en handige info

  Overal aan gedacht dankzij...

  Alles wat je vooraf moet regelen vind je in het VvAA Stappen­plan. In 14 over­zichte­lijke stappen lees je wan­neer je wat moet doen. In vrijwel iedere stap kun je een beroep doen op je per­soonlijke advi­seur. Daar­mee ben jij er klaar voor om als startende huis­arts een prak­tijk te gaan waarnemen.

  Stappenplan voor de startende waarnemer | VvAA

  Ervaringen van collega-waarnemers

  Karin van Rosemalen Nooijens 260x260

  Karin van Ros­malen-Nooijens

  “Neem je tijd om op te starten en geniet van het rondkijken”

  Antwoorden op veelgestelde vragen

  1. Wat zijn aftrekbare kosten voor mijn onderneming?

  Alle kosten die je maakt voor jouw onderneming zijn zakelijke en dus aftrekbare kosten. Hierin kan je een onderscheid maken tussen kosten en investeringen. Investeringen zijn uitgaven aan zaken die langer meegaan dan 1 jaar (laptop/telefoon). Aan deze investeringen is een grens van minimaal € 450,- gesteld.
  Alle andere uitgaven zijn kosten en geheel of gedeeltelijk (bijv. representatie- en congreskosten) aftrekbaar. Sommige uitgaven hebben een privékarakter (bijv. verkeersboetes en veelal kleding) en zijn daarom helemaal niet aftrekbaar.


  Is dit een antwoord op uw vraag?  

  2. Wat betekent beroepsarbeidsongeschiktheid en waarom is deze dekking belangrijk?

  Er zijn veel verschillen in dekking tussen verschillende AO-verzekeraars. VvAA raadt je altijd een beroepsdekking aan. Uitgangspunt van deze dekking is dat als je jouw beroep als huisarts niet kunt uitoefenen, je een uitkering krijgt van uw verzekeraar. Er zijn ook AO-verzekeringen die uitgaan van een mindere dekking op basis van gangbare of passende arbeid.


  Is dit een antwoord op uw vraag?  

  3. Moet ik een gezondheidsverklaring invullen of moet ik voor de AOV gekeurd worden?

  Dit hangt af van de keuze van de verzekeraar. Een keuring is meestal niet vereist, voor de meeste verzekeraars geldt dat je een volledige gezondheidsverklaring dient in te vullen. Een aantal verzekeraars zoals Movir en Interpolis biedt echter ook een mogelijkheid dat je je met een verkorte vragenlijst verzekert. Of je hiervoor in aanmerking komt hangt af van jouw gezondheid en bespreken wij graag met je.


  Is dit een antwoord op uw vraag?  

  4. Wat is middeling van inkomen?

  Bij middeling van inkomen bekijkt de fiscus wat je over drie jaren hebt betaald aan inkomstenbelasting. Vervolgens maakt die dan een berekening hoeveel belasting je verschuldigd zou zijn geweest over het gemiddelde inkomen van die drie jaren. Omdat de inkomstenbelasting werkt met belastingschijven die hoger worden, kun je met een middeling uiteindelijk geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Hiervoor dient er wel actie richting de Belastingdienst te worden ondernomen.


  Is dit een antwoord op uw vraag?  

  5. Inbreng privévermogen in onderneming:

  Bij de start van een onderneming kun je zaken die je in het verleden hebt aangeschaft voor de dagwaarde inbrengen in de onderneming. Van belang is dat je dergelijke zaken ook gebruikt voor de onderneming.


  Is dit een antwoord op uw vraag?  
  Antwoorden op veelgestelde vragen | VvAA
  scroll verder