Regel alles in 1 keer goed

Als waar­nemend huis­arts én onder­nemer komt er ineens veel op je af. Ook zaken waar je nog geen er­varing mee hebt. Daarvoor heeft VvAA het waarnemers­pakket samen­gesteld. Met een keuze uit Basis, Plus en Opti­maal regel je direct wat je nodig hebt.

Bekijk het waarnemerspakket
   

Als startende huisarts een praktijk waarnemen

 • praktijk
  Bekijk het flexibele waarnemerspakket
 • Bekijk het handige stappenplan 
 • Contact met je VvAA adviseur
 • waarnemen-large
  Lees ervaringen van collega-waarnemers

Je persoonlijke adviseur, altijd bereikbaar

Een praktijk waar­­nemen is je eerste stap als onder­­nemer. Om die goed voor te be­reiden krijg je bij VvAA je eigen aan­­spreek­­punt; een er­varen advi­seur die weet wat er speelt in jouw praktijk. Laat je daarom goed advi­seren én informeren bij je 1e be­lang­­rijke stap in je carrière als huisarts. Hij of zij staat altijd voor je klaar. Ook om te kijken welke keuze uit het waar­­nemers­­pakket het beste past bij jouw situatie als kers­­verse onder­­nemer in de zorg.

Bel mij terug

Meer informatie

Wil je weten wat het beste bij je past? Wij helpen je graag.

Waarnemerspakket voor startende huisartsen

       Basis Plus Optimaal
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Groene vink | VvAA Groene vink | VvAA Groene vink | VvAA
Beroepsrechtsbijstandverzekering Groene vink | VvAA Groene vink | VvAA Groene vink | VvAA
Abonnement/advies bij arbeidsongeschiktheid Rood kruisje | VvAA Groene vink | VvAA Groene vink | VvAA
Jaarlijks financieel planningsgesprek Rood kruisje | VvAA Groene vink | VvAA Groene vink | VvAA
VvAA administratie-abonnement inclusief jaaraangifte Rood kruisje | VvAA Rood kruisje | VvAA Groene vink | VvAA
Korting
Financieel advies Rood kruisje | VvAA Rood kruisje | VvAA Groene vink | VvAA
Cursus ‘Van waarnemen naar eigen praktijk’ Rood kruisje | VvAA Rood kruisje | VvAA Groene vink | VvAA
Seminars, lezingen en workshops Rood kruisje | VvAA Rood kruisje | VvAA Groene vink | VvAA
Totale prijs € 535,- € 960,- € 1.955,-
Pakketkorting € 133,- € 133,- € 428,-
 

Je betaalt

 

€ 402,-

 

€ 827,-

 

€ 1.527,-

Alle prijzen zijn exclusief:

 • 21% btw op het administratie­-abonnement
 • 21% assurantie­belasting op de beroeps­aansprake­lijk­heids­verzekering en beroeps­rechts­bijstand­verzekering
 • De premie voor de AOV-ver­zekering
Vanaf de afsluit­datum is het Waar­nemers­pakket maxi­maal 5 jaar geldig

Stappenplan en handige info

Overal aan gedacht dankzij...

Alles wat je vooraf moet regelen vind je in het VvAA Stappen­plan. In 14 over­zichte­lijke stappen lees je wan­neer je wat moet doen. In vrijwel iedere stap kun je een beroep doen op je per­soonlijke advi­seur. Daar­mee ben jij er klaar voor om als startende huis­arts een prak­tijk te gaan waarnemen.

Bekijk het VvAA Stappenplan
Stappenplan voor de startende waarnemer | VvAA

Ervaringen van collega-waarnemers

Eveline Plas 260x260

Eveline Plas

“Ik nam een maand vakantie om alles te regelen”

Karin van Rosemalen Nooijens 260x260

Karin van Ros­malen-Nooijens

“Neem je tijd om op te starten en geniet van het rondkijken”

Antwoorden op veelgestelde vragen

1. Wat zijn aftrekbare kosten voor mijn onderneming?

Alle kosten die je maakt voor jouw onderneming zijn zakelijke en dus aftrekbare kosten. Hierin kan je een onderscheid maken tussen kosten en investeringen. Investeringen zijn uitgaven aan zaken die langer meegaan dan 1 jaar (laptop/telefoon). Aan deze investeringen is een grens van minimaal € 450,- gesteld.
Alle andere uitgaven zijn kosten en geheel of gedeeltelijk (bijv. representatie- en congreskosten) aftrekbaar. Sommige uitgaven hebben een privékarakter (bijv. verkeersboetes en veelal kleding) en zijn daarom helemaal niet aftrekbaar.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Wat betekent beroepsarbeidsongeschiktheid en waarom is deze dekking belangrijk?

Er zijn veel verschillen in dekking tussen verschillende AO-verzekeraars. VvAA raadt je altijd een beroepsdekking aan. Uitgangspunt van deze dekking is dat als je jouw beroep als huisarts niet kunt uitoefenen, je een uitkering krijgt van uw verzekeraar. Er zijn ook AO-verzekeringen die uitgaan van een mindere dekking op basis van gangbare of passende arbeid.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Moet ik een gezondheidsverklaring invullen of moet ik voor de AOV gekeurd worden?

Dit hangt af van de keuze van de verzekeraar. Een keuring is meestal niet vereist, voor de meeste verzekeraars geldt dat je een volledige gezondheidsverklaring dient in te vullen. Een aantal verzekeraars zoals Movir en Interpolis biedt echter ook een mogelijkheid dat je je met een verkorte vragenlijst verzekert. Of je hiervoor in aanmerking komt hangt af van jouw gezondheid en bespreken wij graag met je.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Wat is middeling van inkomen?

Bij middeling van inkomen bekijkt de fiscus wat je over drie jaren hebt betaald aan inkomstenbelasting. Vervolgens maakt die dan een berekening hoeveel belasting je verschuldigd zou zijn geweest over het gemiddelde inkomen van die drie jaren. Omdat de inkomstenbelasting werkt met belastingschijven die hoger worden, kun je met een middeling uiteindelijk geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Hiervoor dient er wel actie richting de Belastingdienst te worden ondernomen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Inbreng privévermogen in onderneming:

Bij de start van een onderneming kun je zaken die je in het verleden hebt aangeschaft voor de dagwaarde inbrengen in de onderneming. Van belang is dat je dergelijke zaken ook gebruikt voor de onderneming.


Is dit een antwoord op uw vraag?  
Antwoorden op veelgestelde vragen | VvAA
scroll verder