Inloggen

Praktijk starten? Check je checklist

Een praktijk overnemen of toetreden tot een praktijk is een belangrijke stap in je loopbaan. Check welke 4 stappen je doorloopt als je een eigen praktijk gaat starten. Bekijk de checklist met belangrijke aandachtspunten of download de pdf.

Checklist starten praktijk


1. Oriënteren?


Start tijdens je waarneemperiode

             
Belangrijke vragen
Verkennen en plannen

Bedenk wat voor praktijk bij jou past, bijvoorbeeld op het gebied van:

 • Patiëntenpopulatie, zorgaanbod en specialismen
 • Organisatie, huisvesting
 • Visie en kwaliteit

2. Praktijk in beeld?

Afspraken maken en onder­handelen

            

Financieel

 • Investeringsbehoefte en aanloopkosten vaststellen
 • Persoonlijke begroting maken
 • Financiering regelen
Contracten
 • Voordat je gaat starten, moet je de overnameovereenkomst of de maatschapsovereenkomst opgesteld en getekend hebben. Daarin staat wat je met elkaar hebt afgesproken. Vanzelfsprekend kan VvAA hierin goed adviseren en begeleiden.
 • Opstellen of aanpassen van lopende arbeidsovereenkomsten. Laat lopende overeenkomsten controleren. Welke verplichtingen neem je over? Ook hier kan VvAA je bij helpen. Kijk op vvaa.nl/werkgeverszaken.
 • Huurcontract laten controleren en indien nodig laten aanpassen. Als het om een nieuwe vestiging gaat, een huurcontract aangaan.
 • Maak duidelijke afspraken met de overdragende praktijkhouder over het verrekenen van personeelskosten zoals vakantiegeld en vakantiedagen.
 • Modelovereenkomsten afsluiten met eventuele waarnemers in je praktijk. Zorg ervoor dat je de juiste modelovereenkomsten beschikbaar hebt. De modelovereenkomsten vervangen de vroegere Verklaring arbeidsrelaties (VAR). Meer informatie vind je op www.vvaa.nl/dba.
 • Contract met zorgverzekeraar checken. In de meeste gevallen blijft de preferente zorgverzekeraar dezelfde en worden de afspraken overgenomen van de over te nemen praktijk.
Plannen
 • Praktijkplan/ondernemingsplan maken: doelstellingen en visie voor korte termijn en lange termijn bepalen.

3. Klaar voor de start?

Regel een aantal belangrijke zaken

          
Inschrijven registers
 • Inschrijving BIG-register controleren.
 • Inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). In de meeste gevallen schrijf je je in als eenmanszaak, als maat binnen een bestaande maatschap of als nieuwe maatschap.
  Ben je als waarnemer al ingeschreven bij de KvK? Kijk dan of je je inschrijving moet aanpassen aan je nieuwe situatie.
 • Heb je vragen over de rechtsvorm? Vraag het de VvAA-adviseur.AGB-code aanvragen. Je hebt een zorgverlenerscode én een praktijkcode nodig.
Verzekeringen

Verzekeringen afsluiten of aanpassen. Als praktijkhouder heb je andere verzekeringen nodig dan als waarnemer. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Beroepsrechtbijstand, personeel meeverzekeren
 • Bedrijfsschade-, inventaris- en opstalverzekering
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Ziekengeld
 • WGA-hiaat, conform CAO
Pensioen
 • Doorgeven wijzigingen bij pensioenfonds. Ben je nu waarnemer en word je praktijkhouder? Houd er dan rekening mee dat je deze wijziging doorgeeft bij SPH pensioen.
Communicatie
 • Je (aanstaande) patiënten informeren over je start. Maak een brief of e-mail waarin je je voorstelt als nieuwe huisarts.
 • Informeer ook overige partijen, zoals andere zorgverleners, apotheek en gemeente.
 • Een praktijkfolder maken voor je patiënten. Kijk voor een voorbeeld eens op de websites van andere huisartsenpraktijken.
 • Ook online aanwezig zijn? Maak je eigen website of laat je website bouwen door een professional. Denk na of je een online patiëntenomgeving wilt hebben: online afspraken maken, online herhaalrecepten aanvragen of online consulten geven. In segment 3 kun je extra vergoedingen aanvragen bij de zorgverzekeraar voor innovatie.

4. Praktijkvoeren?

Ga goed voorbereid aan de slag

         

Aandachtspunten

 • Jaarrekening (laten) opstellen en de belastingaangifte regelen. Kijk op vvaa.nl/fiscaal-advies en bekijk wat VvAA hierin kan betekenen.
 • Opzetten van de loonadministratie. Kijk wat je nodig hebt en laat je goed informeren over de mogelijkheden. Benieuwd wat VvAA hierin voor jou kan betekenen? Kijk op vvaa.nl/werkgeverszaken.
 • Zorgen dat je praktijk voldoet aan de vereisten vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
  - De praktijk heeft een klachten- en geschillenregeling conform de Wkkgz.
  - Overige Wkkgz verplichtingen, zoals de VIM-procedure zijn geregeld. Zie voor meer informatie vvaa.nl/wkkgz.
 • Inrichten van het declaratiesysteem. Met welk Huisarts Informatie Systeem (HIS) ga jij werken of wordt er gewerkt? De LHV heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid en de (on)mogelijkheden van de verschillende systemen. Lees op lhv.nl wat de resultaten zijn.
 • Aansluiten bij VECOZO. Deze organisatie zorgt voor veilige communicatie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Meer handige tools