Collegabijeenkomsten

VvAA kent verschillende initiatieven voor collega's: 

Introductie

Wij heten je graag van harte welkom bij VvAA. Tijdens het VvAA Introductie Programma (VIP) leer je binnen drie maanden VvAA goed kennen.

Je maakt kennis met:

  • collega's en afdelingen
  • leden en dat wat hen bezighoudt. 
  • onze organisatie en cultuur

Klare Taal

Naast de introductiedag volgen alle nieuwe collega's de workshop ‘Klare Taal’. Je kent het wel: het ene moment kan het niet op en loopt alles lekker. Het volgende moment gaat het niet zoals je wilt. Je leert die momenten bij jezelf en bij anderen te herkennen en je kunt zo jezelf én een ander veel beter beïnvloeden. Tijdens de workshop krijg je vier technieken aangereikt om de stemming van een ander te beïnvloeden: inspireren, complimenteren, confronteren en provoceren. En daarmee word je effectiever in communiceren en samenwerken.

Kwartaalbijeenkomsten

Elk kwartaal schuiven collega's aan voor het VvAA Klaar Kwartaaljournaal. In een journaalachtige film maken twee, per bijeenkomst wisselende, collega’s ons deelgenoot van de belangrijkste ontwikkelingen van dat kwartaal. De financiële gang van zaken komt aan de orde, net als de voortgang van grote projecten of actuele onderwerpen. Natuurlijk is er ruimte voor vragen. Achteraf praten collega's bij tijdens een borrel.

Vitaliteit

VvAA is een vitale organisatie. We bieden collega's volop ruimte om te werken aan welzijn en gezondheid met een uitgebreid vitaliteitsprogramma. Zo kennen we een actief en vitaal verzuimbeleid, stoelmassage en allerlei sportieve initiatieven. Zoals bedrijfsfitness, een jaarlijks bedrijfsvoetbaltoernooi en een actief hockeyteam.

Personeelsvereniging

De personeelsvereniging Docky organiseert onder meer sportieve evenementen, culturele uitstapjes, een beautydag en het Sinterklaasfeest. Het aanbod is onlosmakelijk verbonden met de visie op vitaliteit, welzijn en gezondheid.

Ondernemingsraad

Onze OR bestaat gemiddeld uit negen tot elf leden. De OR kent een dagelijks bestuur met een voorzitter en een vicevoorzitter.

De OR overlegt regelmatig namens de collega's met de hoofddirectie. De OR heeft een belangrijke stem als het gaat om de belangen van de medewerkers. Een verandering in bijvoorbeeld werktijden, vakantieregeling, beoordelingssysteem of opleidingen kan alleen met instemming van de OR worden doorgevoerd. De OR komt niet alleen in actie als het om personele belangen gaat. Minstens zo belangrijk is het bedrijfsbelang. Bij onderwerpen over de toekomst van VvAA, zoals een reorganisatie of een investering, moet de hoofddirectie eerst advies vragen aan de OR. Deze adviezen zijn niet vrijblijvend. Verder kan de OR zelf plannen en ideeën aandragen.

Voorbeelden van onderwerpen waar de OR jaarlijks over meepraat, zijn VvAA producten, diensten en aandachtsgebieden, de jaarlijkse ondernemingsplannen (strategie), het sociaal beleid en de financiële gang van zaken van het bedrijf en de gang van zaken in de organisatie.

Maar ook actuele onderwerpen komen aan bod, zoals veranderingen in het salarissysteem, flexibele werktijden, pensioen van de werknemers, de werkdruk van de medewerkers en Arbo.
Maarten Reijgers
"VvAA kent een heldere manier van communiceren, dat is prettig. De cultuur van VvAA is ook niet hiërarchisch. Je kunt op iedereen afstappen."

Maarten Reijgers, HR-specialist