Ereleden

Ereleden hebben bijzondere verdiensten geleverd voor VvAA. Op dit moment telt VvAA acht ereleden:  

  1. C.H.W. de Bois, erelid vanaf 1997
  2. F. Kuipers, erelid 2002
  3. A.M. (Louis) Blank, erelid vanaf 2004
  4. A.F. (Ton) Casparie, erelid vanaf 2005 
  5. H.L.C. (Herman) Logtenberg, erelid vanaf 2008
  6. J.H.A.M. (Jan) van den Bergh, erelid vanaf 2011
  7. F.W. (Fred) Dijkers, erelid vanaf 2014 
  8. J.H.D. (Herman) van Hemsbergen, erelid vanaf 2017

    Ereleden VvAA

Jaarverslag 2016

Keuzes: om helemaal bij de kern te komen, moet je soms keuzes maken. En in de zorg is dat niet anders. In 2016 hebben we één thema zien terugkomen waarbij het maken van keuzes een belangrijke rol speelde: door regeldruk, administratieve lasten en overbodige zorg wordt de bezieling van de zorgprofessionals minder. Terwijl die bezieling juist de basis vormt voor kwalitatieve zorg. We zien dan ook al jaren dat (para)medici roepen om verandering. We hebben deze roep gehoord en zetten als bestuur ook in 2016 stappen om een coalitie te vormen tussen leden in diverse beroepsgroepen, beroepsorganisaties, politiek, patiëntenverenigingen, inspecties enzovoorts. In dit jaarverslag blikken we terug op een roerig jaar waarin we ons als vereniging met hart en ziel hebben ingezet voor het bovenstaande thema. Daarnaast leest u uiteraard ook over onze andere activiteiten - denk aan de Carrière Kickstart en regionale bijeenkomsten - en geven we u een overzicht van de financiële resultaten. 

Vereniging VvAA

Maak kennis met het bestuur van Vereniging VvAA