Inloggen

Het product is geschikt voor de klant

Het is voor u van belang dat VvAA verzekeringsproducten maakt en verkoopt die een toegevoegde waarde hebben voor u als klant en die passen bij uw situatie. VvAA maakt bij de ontwikkeling of aanpassingen van producten gebruik van een Product Approval Procedure (PAP). In een PAP staan eisen waaraan het product moet voldoen.

Voorbeelden hiervan zijn:
  • Het product moet toegevoegde waarde hebben voor een klant.
  • De doelgroep waarvoor het product geschikt is, moet duidelijk zijn omschreven.
  • Bij het product worden scenario’s geleverd waarin de werking van het product is vastgesteld.
  • Om te toetsen of het product na verloop van tijd nog steeds geschikt is, worden bestaande producten getoetst aan de hand van een Product Review Procedure (PRP). In de PRP wordt getoetst of het verzekeringsproduct nog aan de uitgangspunten voldoet van de PAP.