Inloggen

Zichtbare kwaliteit van dienstverlening

VvAA-leden centraal 

Onze klantgerichtheidsnormen behoren tot de allerhoogste in de markt. We zijn op een breed terrein volledig gespecialiseerd in de gezondheidszorg. Dat maakt dat we snel de beste oplossingen vinden. Uiteraard staan onze leden en hun belang daarbij centraal. Bij alle VvAA-collega's.

Waardegedreven werken

VvAA staat als organisatie voor: 

  • Kwaliteit: wij staan er voor dat wat wij leveren de hoogste toets der kritiek kan doorstaan
  • Integriteit: alle VvAA-collega’s stellen het ledenbelang centraal. De bedrijfsbrede en ‘morele’ kaders daarvoor zijn voor iedereen strak omschreven. Begin 2014 legden alle collega's de VvAA-eed/belofte af. Dit is een eigen variant op de zogeheten bankierseed, een moreel-ethische verklaring die sinds 2013 verplicht is voor bestuurders en commissarissen van een financiële onderneming.
  • Soliditeit: VvAA zit financieel en organisatorisch goed in elkaar, zie ook het jaarverslag.
Deze drie kernwaarden en met name de invulling daarvan zijn voor onze klant cruciaal. 
Dat maakt het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voor VvAA van essentiële waarde. 

Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Voor VvAA is het als ‘kwaliteitsmerk’ en als financieel zeer solide organisatie van groot belang om het Keurmerk Klantgericht Verzekeren te verkrijgen en te behouden. Als verzekeraar met dit keurmerk voldoen we aan een aantal criteria en -normen die voor kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid staan. Daarbij staat de klant altijd centraal.

De keurmerknormen zijn onderverdeeld in 3 prestatiegebieden:  

Lees meer over de keurmerknormen op de website www.keurmerkverzekeraars.nl