Inloggen

Jaarverslag 2015:

Een netwerk in bedrijf
Lees hier de online longread met de highlights uit het VvAA-jaarverslag 2015
online jaarverslag 2015

Een netwerk in bedrijf

In deze 'longread' leest u een selectie van onderwerpen uit het VvAA-jaarverslag. 2015 was een jaar waarin VvAA haar netwerk versterkte en actief inzette om initiatieven van leden en andere betrokken partijen te faciliteren. VvAA ontwikkelde zich in 2015 verder als verzekeraar, (zakelijk) dienstverlener, als partner van leden en als netwerkorganisatie. Wij volgen belangrijke ontwikkelingen in de zorg op de voet en ondernemen actie als u dat wilt. VvAA was in 2015 metgezel van individuele leden, (business)partner van zorgondernemingen en instellingen en krachtig bondgenoot van de gezondheidszorg als sector.  

Belangrijkste financiële resultaten

VvAA kon in 2015 een omzetgroei van 5 procent boeken. Vooral de omzetgroei bij Levensverzekeringen was hiervoor verantwoordelijk. Maakte dit onderdeel in 2014 nog 10 procent uit van de totale omzet, in 2015 was dit ruim 15 procent. Minder verwerkte jaarrekeningopdrachten met een lagere opdrachtwaarde veroorzaakten de lagere omzet bij Advies & Diensten. 

            Omzetgroei 2015   Omzet schadeverzekeringen     Omzetgroei levensverzekeringen 2015    Omzetdaling Advies &Diensten 2015
Bedrijfsresultaat 
Het bedrijfsresultaat voor belastingen daalde in 2015 met 1,2 miljoen euro ten opzichte van 2014. Naast de daling van het resultaat bij Schadeverzekeringen en overige activiteiten zijn hiervoor vooral de ontwikkelingen bij Belastingadvies & Accountancy (onderdeel van Advies & Diensten) verantwoordelijk. Deze afdeling schakelde in 2015 om naar een nieuwe manier van werken en naar nieuwe systemen. Dat zorgde voor achterblijvende service aan onze leden en voor een sterke daling van het resultaat.

Kosten
De totale bedrijfskosten daalden in 2015 met 2 procent (van 74,4 miljoen euro naar 72,9 miljoen euro), terwijl de omzet met 5 procent steeg. 

Solvabiliteit 
VvAA beschouwt de solvabiliteitspositie al jaren als belangrijkste meetpunt voor de financiële gezondheid van de onderneming. Op groepsniveau verbeterde de solvabiliteit in 2015 van 456 procent naar 470 procent. Ook onder de grondslagen van Solvency-II is VvAA buitengewoon solvabel: de solvabiliteit ligt naar verwachting per 30 september 2015 in een bandbreedte van 315 tot 340 procent. 
Leonhard van Dijk

Leonhard van Dijk

Directeur Finance &ICT

“Groei in omzet, krimp in resultaten, en dalende kosten.”

Strategische focus

De strategie van VvAA laat zich het best samenvatten als ‘Excellente dienstverlening vandaag; bouwen aan het VvAA van morgen en overmorgen’. De strategie is gericht op de permanente verbetering en vernieuwing van onze dienstverlening en het uitbouwen van het sterke netwerk dat in onderlinge samenhang de zorg beter maakt. Om dit te realiseren hebben we drie pijlers benoemd.

            
1.

VvAA presenteert zich als ledenorganisatie in het hart van de gezondheidszorg. Het belang van leden staat centraal. Onderzoek naar de meer maatschappelijke rol van VvAA laat zien dat de leden dit waarderen. 


2.

We ontwikkelen producten en diensten die relevant zijn voor onze leden en daarom leiden tot groei van onze omzet. Er is een positieve omzetontwikkeling, maar deze blijft achter op gebieden als persoonlijk financieel en bedrijfskundig advies.  


3.

We verbeteren processen en verlagen kosten. De prijs-kwaliteitverhouding van onze producten en ons advies kan altijd beter. De kostenverlaging met 2 procent in 2015 is daarvoor een eerste stap. 

 


Ledentevredenheid

 


NPS Score    Rapportcijfer schadebedrijf   Rapportcijfer levensverzekeringsbedrijf  Deels gegrond bevonden kalchten

Uw tevredenheid

Wij willen voor u onvergelijkbaar goed zijn, in producten en diensten maar ook in de manier waarop we u helpen en adviseren. Om onszelf scherp te houden, meten we doorlopend  uw tevredenheid. In 2015 bleef deze op een met 2014 vergelijkbaar hoog niveau. Dit wordt ook bevestigd door het Verbond van Verzekeraars dat de dienstverlening van verzekeraars met elkaar laat vergelijken. Zowel op het gebied van schade- als van levensverzekeringen scoort VvAA wederom als de op een na beste verzekeringsmaatschappij van Nederland. 

Uw klachten

In 2015 is het aantal klachten ten opzichte van 2014 gedaald met 8,5%. In totaal ontvingen wij 281 klachten waarvan er 179 gegrond of deels gegrond werden bevonden.

 

Bouwen aan het VvAA van (over)morgen: ambitie in co-creatie

 

VvAAmbitie

In 2015 heeft VvAA een start gemaakt met de ontwikkeling naar een nieuwe bedrijfsstrategie door verder invulling te geven aan de eind 2014 geformuleerde VvAA-ambitie, in de organisatie bekend als de VvAAmbitie. In 2015 heeft een grote groep collega’s, leden, beroepsorganisaties en andere stakeholders in de sector verdieping gegeven aan deze ambitie. De overkoepelende ambitie van VvAA is dat zij zich tot doel stelt een significante bijdrage te leveren aan een (nog) betere gezondheidszorg in Nederland. VvAA ondersteunt zorgprofessionals en zorgondernemingen bij alles wat hen in de weg staat of afleidt bij het leveren van goede zorg. Bijvoorbeeld door hen zoveel mogelijk het werk-naast-het-werk uit handen te nemen en door thema’s te adresseren die niet makkelijk door andere organisaties voor zorgprofessionals benoemd kunnen worden. 

Focus op maatschappelijke onderwerpen 

In 2015 hebben we met stakeholders en collega’s in kaart gebracht welke maatschappelijke thema’s van strategisch belang zijn. Om dit overzichtelijk in beeld te brengen, hebben we de VvAA-materialiteitsmatrix opgesteld. De meest relevante onderwerpen en ontwikkelingen krijgen een plaats in de materialiteitsmatrix, die we hebben opgesteld op basis van de G4 Sustainability Reporting Guidelines.
Focus onderwerp Waarom belangrijk? Voor wie is het van belang?

ledentevredenheid
Ledentevredenheid

Essentieel voor toekomstbestendige bedrijfsvoering Leden, collega's, samenwerkingspartners, beroepsorganisaties
Duurzame rendementsontwikkelingDuurzame rendementsontwikkeling      Essentieel voor bijdrage aan solvabiliteit Leden, collega’s, samenwerkingspartners, beroepsorganisaties
Solvabiliteit Solvabiliteit Essentieel voor toekomstbestendige bedrijfsvoering, bieden van zekerheid op de lange termijn Leden, collega’s, samenwerkingspartners
 Versterking en uitbouw van het netwerkVersterking en uitbouw van het netwerk Onderscheidend vermogen en toegevoegde waarde voor leden door samenwerking te stimuleren Leden, collega’s, zorgondernemingen, samenwerkingspartners, beroepsorganisaties, patiënten, samenleving
Innovatie zorgInnovatie in de zorg Onderscheidend vermogen en het helpen van leden om mee te veranderen Leden, collega’s, zorgondernemingen, samenwerkingspartners, beroepsorganisaties, patiënten, samenleving
ClaimcultuurOntwikkeling claimcultuur Essentieel voor toekomstbestendige bedrijfsvoering door nadruk op preventie en kosten te beheersen Leden, zorgondernemingen, samenwerkingspartners, beroepsorganisaties, overheid, patiënten, samenleving
Reorganisatie en verzakelijking van de zorg Reorganisatie en verzakelijking van de zorg Essentieel voor toekomstbestendige bedrijfsvoering door mee te ontwikkelen met de doelgroep en samenlevingt Leden, zorgondernemingen, overheid, samenwerkingspartners, beroepsorganisaties
Bezieling Bezieling in de zorg Onderscheidend vermogen, duurzaamheid gezondheidszorg door leden beter te laten functioneren Leden, zorgondernemingen, samenwerkingspartners, beroepsorganisaties, patiënten, samenleving
Collega'sTevreden en betrokken collega’s                          Essentieel voor tevreden leden  Leden, collega’s

Belangrijkste niet-financiële resultaten

VvAA is metgezel, partner en bondgenoot van zorgprofessionals. Al bijna 92 jaar opereren we in en rond de gezondheidszorg. Voortdurend aanpassen aan de omstandigheden is ook al 92 jaar noodzakelijk. We begonnen in 1924 met die ene autoverzekering en sindsdien hebben we ons voortdurend aangepast aan de omstandigheden. In 2015 is VvAA een netwerkorganisatie en dienstverlener voor de Nederlandse gezondheidszorg die drie hoofdactiviteiten kent: 

VvAA helpt en verzekert; VvAA adviseert en VvAA verbindt en versnelt

VvAA helpt en verzekert

De verzekeringsproducten van VvAA zijn erop gericht om u zoveel mogelijk werk-naast-het-werk en zorg-naast-de-zorg uit handen te nemen. Daarvoor heeft VvAA een groot aanbod aan producten en diensten. Als zorgverlener kunt u bij ons terecht voor schade- en levensverzekeringen, hypotheken, zorgverzekeringen, verzuimverzekeringen, juridisch advies en rechtsbijstand. 

Persoonlijk contact is essentieel, maar dankzij technische ontwikkelingen kunnen we u sinds 2015 op nieuwe, online manieren van dienst zijn. Om u ook in de toekomst van dienst te zijn, houden wij nieuwe ontwikkelingen scherp in de gaten. Denk daarbij aan: 

  • De opkomst van zelfrijdende auto’s;
  • Preventieve domotica-oplossingen in de brandsector;  
  • De opkomst van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB).
  • Cybercrime

Juridisch Advies en Rechtsbijstand

2015 was een jaar vol juridische ontwikkelingen in de gezondheidszorg die hun weerslag hadden op leden en hun beroepsorganisaties. VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand heeft daar een belangrijke adviserende en ondersteunende rol in kunnen spelen, onder andere bij de invoering van integrale bekostiging van de ziekenhuiszorg en de oprichting van MSB’s. Hoewel de nadruk sterk lag op preventie, zorgden ontwikkelingen zoals de bemoeienissen van zorgverzekeraars voor het nodige juridische handwerk. In 2015 ontving de afdeling in totaal 21.000 meldingen waarvan er 15.000 via de Juridische Advieslijn werden afgehandeld. Ruim 5.000 zaken werden diepgaander behandeld, waaronder tuchtzaken, zaken rond materiële controles en maatschaps- en arbeidszaken. 
 

Kees Brouwer
Kees Brouwer, lid hoofddirectie en directeur Verzekeringen & Bancaire Zaken:
‘VvAA biedt u de zekerheid dat uw verzekeringszaken goed geregeld zijn. Zeker bij verzekeringen gaat het om grote belangen. Als lid moet u er volledig op kunnen vertrouwen dat op het moment dat het probleem waartegen u zich hebt verzekerd, zich voordoet er in uw belang wordt gehandeld.’

Verzekeringsadvies

Naast onderscheidende producten en diensten bieden wij ook verzekeringsadvies. U kunt zelf online uw producten bij ons afsluiten. Of u kunt ervoor kiezen u hierover te laten adviseren. Dat doen wij voor u als individuele zorgprofessional, maar ook voor grotere samenwerkingsverbanden.
 

Schadeafhandeling

U bent uitermate tevreden over onze schadeafhandeling. De Net Promotor Score bedroeg in 2015 + 57.
In 2015 ontving VvAA 1.700 meer schadeclaims dan in 2014. Deze toename werd bijna volledig veroorzaakt door extreme weersomstandigheden zoals wateroverlast, hagel en de zomerstorm die in juli 2015 over Nederland raasde.
U meldt uw schade per telefoon, e-mail en post, maar ook online. Ruim 3.000 leden deden dat in 2015. Voor de afhandeling van claims in 2015 beantwoordde ons schadeteam zo’n 55.000 telefoontjes. Daarnaast verwerkten onze schadebehandelaren 34.500 e-mails en 8.000 poststukken.

Ontwikkelingen in medische aansprakelijkheid en claimcultuur

Ook in Nederland ontwikkelt zich steeds meer een claimcultuur. De claimcultuur zorgt voor de verhoging van premies voor medische aansprakelijkheidsverzekeringen door oplopende schadevergoedingen. VvAA is een preventieprogramma gestart voor haar leden en aangesloten zorginstellingen. Iedere schadeclaim is er immers één te veel. De impact is groot, niet alleen financieel, maar voor alle partijen ook emotioneel.

VvAA adviseert

In 2015 groeide VvAA Advies & Diensten verder uit naar een adviesorganisatie die partner is van individuele zorgprofessionals en zorgprofessionals die zich ontwikkelen (of al hebben ontwikkeld) naar zorgondernemers, werkzaam in een groep, maatschap, instelling of andere zorgonderneming. Bedrijfskundig advies is belangrijk voor zorgprofessionals die zich meer zorgverlener voelen dan ondernemer. Wij slaagden erin om in 2015 het doen van belastingaangifte, het bijhouden van de financiële administratie en het opmaken van de jaarrekening voor veel leden minder tijdrovend te maken. 

Praktijkvoering

Onder het motto ‘uw praktijk, onze zorg’ adviseerden de beroepsgroepenteams over het starten, voeren of beëindigen van een praktijk. ‘Bezieling in de zorg’ was in 2014 een belangrijk thema voor VvAA. Voorjaar 2015 konden we de resultaten presenteren van het grote bezielingsonderzoek dat plaatsvond in 2014. Het onderzoek toonde aan dat de bezieling van zorgprofessionals onder druk staat. Oorzaken: toegenomen regeldruk, steeds mondiger patiënten en een cultuur waarin sneller en vaker geclaimd wordt.  

Adviezen en opdrachten
In 2015 ontving VvAA Advies & Diensten 17.800 opdrachten. In onderstaand schema zijn de belangrijkste daarvan opgenomen.

Adviezen en opdrachten

Martin Aalders
Martin Aalders, directeur VvAA Advies & Diensten:
‘VvAA wil invulling geven aan het op elk moment bijstaan van leden en zorgondernemingen in alle facetten van hun praktijkvoering. Daarin is het zoeken naar het evenwicht tussen persoonlijk advies en standaardisatie. We moeten er meer dan in de afgelopen jaren in slagen dat duurzaam te doen. In 2016 zetten we daar vol op in.’

VvAA Opleidingen & Teamcoaching 

Ook in 2015 bleek weer dat zorgprofessionals zich op grote schaal verder bekwamen in hun ‘tweede vak’: alle niet-medisch inhoudelijke aspecten in het werk van (para)medische beroepsbeoefenaren. Meest gekozen opleidingen waren de leergangen Management in de zorg en Praktisch leidinggeven en de trainingen Persoonlijke effectiviteit en Time- en stressmanagement. Het aantal inschrijvingen voor trainingen nam in 2015 verder toe. VvAA Opleidingen & Teamcoaching heeft in 2015 meer dan 100 teams van zorgprofessionals gecoacht en begeleid.
Met de VvAA Business School bouwde VvAA in 2015 verder aan bedrijfskundige kennis in de gezondheidszorg. Kennis die noodzakelijk is voor ondernemende zorgprofessionals.

VvAA voor Zorgondernemingen

In 2015 ging VvAA voor Zorgondernemingen van start. Dit onderdeel van VvAA biedt diensten op het gebied van consultancy, accountancy en opleidingen voor grotere zorgondernemingen. Eerder was VvAA al kleinschalig actief in deze markt, maar het is onze strategie hier uit te breiden.
Veel solopraktijken gaan op in grotere zorgcentra, die zich steeds verder ontwikkelen en waarin de verschillende lijnen steeds intensiever samenwerken. VvAA beweegt mee. Van oudsher zijn we sterk in het adviseren van de zorgmarkt en dat doen we nu ook voor bijvoorbeeld besturen en management van gezondheidscentra, grote zorgpraktijken in de eerste lijn, MSB's, klinieken, ziekenhuizen, ketens en samenwerkingsverbanden. 

VvAA verbindt en versnelt

VvAA ontwikkelt zich al enkele jaren tot partij die binnen het grote zorgnetwerk contacten legt, mensen aan elkaar verbindt en gewenste ontwikkelingen helpt versnellen. Zorgprofessionals staan onder druk door allerlei ontwikkelingen. Wij vinden het belangrijk om de stem van de zorgprofessional te laten horen, vooral als het om beroepsgroepoverstijgende thema´s gaat. Kennis bundelen, thema´s, wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen op de kaart zetten, meningen inventariseren en publiceren: dat kunt u verwachten van een netwerkorganisatie als VvAA. 
Uit onderzoek bleek dat leden oog hebben voor het agenderen door VvAA van onderwerpen als de vrije artsenkeuze, het agenderen van het thema ‘Ziel in de zorg’ en het bespreekbaar maken van de toenemende macht van zorgverzekeraars. 

VvAA als verbindend zorgnetwerk

Wij werken veelvuldig samen met andere organisaties en bedrijven. Wij werken bijvoorbeeld samen met Amref voor een betere gezondheid in Afrika en met ons platform Mobile Doctors creëren we een plek waar innovatieve initiatieven in de zorg samenkomen. 
Lees meer: VvAA als netwerkorganisatie

Edwin BrugmanEdwin Brugman, directeur Kennismanagement en Netwerken:
‘We investeren als kennis- en netwerkorganisatie in de relatie met de vertegenwoordigers van onze leden, de beroepsorganisaties. We agenderen en faciliteren, zoveel mogelijk samen met hen, belangrijke onderwerpen. VvAA is scherp op de inhoud, omdat de autonome relatie tussen zorgverleners en hun patiënten steeds meer onder druk staat.’

 

Organisatie in bedrijf

In 2014 kondigde VvAA een transitie aan, 2015 was het jaar waarin we plannen konden uitvoeren en resultaten steeds zichtbaarder werden. ‘Waardengedreven werken’ lag in 2015 aan de basis van de activiteiten van VvAA. 

‘Samen werken, samen leren, samen doen’ was het motto.

            Cultuurwaarden

Samen werken

Bij het samen werken willen we een omgeving creëren waarin we de hoogst mogelijke kwaliteit leveren aan leden en zorgondernemingen. We willen dat VvAA’ers werken en leren met veel plezier. Collegageluk is een belangrijke voorwaarde voor ledengeluk. Ook in 2015 maten we de medewerkerstevredenheid met de Employee NPS en VvAA Teamscan.Samen leren

Samen leren vond in 2015 voor een belangrijk onderdeel plaats in het VvAA-ambitietraject: vijf ambitieteams bekeken de gang van zaken binnen de organisatie en kwamen met aanbevelingen om vorm te geven aan de ambities van VvAA. We staken verder veel energie in het CRM-bewustzijn van de medewerkers. ‘Investeren in vakbekwaamheid’ kreeg de vorm van een ambitieuze doelstelling om de medewerkers niet op 1 juli 2017, maar al op 1 januari 2016 aan de nieuwe Wft-eisen te laten voldoen. 

Samen doen

Handen uit de mouwen! In 2015 zijn we soms gewoon aan de slag gegaan, ook als nog niet alle voors en tegens waren afgewogen. Het gevecht met de bureaucratie en de omarming van LEAN zijn hiervan twee voorbeelden.BarbaraBarbara van der Kolff, directeur HRM & Overige Diensten
‘VvAA is niet alleen een producten- en dienstenaanbieder, maar een gedegen allesoplosser met hooggekwalificeerde en gepassioneerde collega’s. Die we meer ruimte willen geven om zelf de koers te bepalen. Aan de hand van de door henzelf waargenomen behoeften van leden.’ 

Download

            Disclaimer
De inhoud van deze webpagina’s is ontleend aan het officiële jaarverslag van VvAA groep B.V. over 2015. De webpagina’s zelf zijn geen jaarverslag (als bedoeld in de wet) en mogen niet als zodanig worden beschouwd. U kunt daaraan geen rechten ontlenen. Het jaarverslag evenals deze online longread met highlights uit het jaarverslag is gepubliceerd op 26 april 2016.  
scroll verder