Inloggen

Jaaroverzicht 2014


Home Jaarverslag 2014

 Jaaroverzicht 2014: jubileumactiviteiten

Rally, hockey en wandelen

Op 10 mei 2014 reden de leden de VvAA jubileumrally en half juni konden zij met korting naar de halve finales van het WK hockey in Den Haag. Een maand later stond de Nijmeegse Vierdaagse op het programma.
        

Familiebijeenkomsten: dierenpark, Koninklijk Concertgebouw

    
        

Voor de aanbieding om op 21 september 2014 met korting naar het Ouwehands Dierenpark in Rhenen te gaan, bestond grote belangstelling. Dat gold ook voor het klassieke familieconcert op 16 november 2014. Het Radio Philharmonisch Orkest speelde in het Koninklijk Concertgebouw onder leiding van Karel Deseure onder meer het Carnaval der Dieren, Saint-Saëns’ bekendste werk. Acrobaten van Corpus Acrobaticus zorgden voor indrukwekkende acrobatische verrassingen, terwijl presentatrice Lieke van Lexmond het dierenverhaal vertelde. We verwelkomden bij dit familieconcert 1800 gasten, van wie 800 kinderen. Volgens de directie van Het Concertgebouw was dit het grootste aantal kinderen dat ooit in de grote zaal samenkwam.

 

Tijd voor Ziel in de Zorg

            

Het jubileumjaar werd op 28 november 2014 afgesloten met het symposium ‘Tijd voor Ziel in de Zorg’, dat bestond uit een inhoudelijke middag, een walking dinner en een swingend optreden van de Vrienden van VvAA Live.

In de Rotterdamse Van Nelle Ontwerpfabriek leidde presentator Rens de Jong het programma, waarin het allemaal draaide om zorg met bezieling. Met onder meer de uitreiking van het ‘Zó werkt de zorg in Nederland. Kaartenboek Gezondheidszorg - Editie 2015’ aan Pauline Meurs, die het oorspronkelijke idee had voor een dergelijk boek.

Verder op het programma onder meer Alexander Rinnooy Kan en Robin Youngson. Prominent op het podium kwamen ook de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, André Rouvoet, en de voorzitters van de beroepsorganisaties voor dierenartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, medisch specialisten, huisartsen en apothekers. VvAA nodigde hen uit in lijn met het doel van de ledenorganisatie, al 90 jaar: zorgprofessionals bij elkaar brengen (juist óók beroepsgroepsoverstijgend), faciliteren en ondersteunend zijn aan alle professionals in de Nederlandse gezondheidszorg.

 

PIAA: succesvol internationaal congres van VvAA en MediRisk

PIAA, de Physician Insurers Association of America, is een organisatie van ‘doctors owned’ medische aansprakelijkheidsverzekeraars in de Verenigde Staten. In 1994 trad VvAA toe als het eerste niet-Amerikaanse lid en inmiddels wordt zij vergezeld door verzekeraars uit België, Frankrijk, Canada, Argentinië, het Verenigd Koninkrijk en Australië.

Tijdens de eerste internationale conferentie, nu 16 jaar geleden, trad VvAA al op als gastheer van het PIAA-congres. In ons jubileumjaar 2014 hadden we die eer opnieuw, deze keer samen met MediRisk. De 17e-eeuwse Koepelkerk in Amsterdam vormde van 8 tot en met 10 oktober 2014 het decor van het internationale congres van en voor alle medische aansprakelijkheidsverzekeraars die zijn aangesloten bij de Amerikaanse organisatie, gezamenlijk met ongeveer 200 deelnemers.

Het thema ‘The Good, the Bad and the Ugly: how threats can become opportunities in medical liability’ leende zich uitstekend voor een inhoudelijk programma over medische incidenten in de gezondheidszorg.

Een internationaal programmacomité, bestaande uit vertegenwoordigers van de leden van de PIAA, was belast met de samenstelling van het inhoudelijke gedeelte. Dat resulteerde in voor iedereen relevante thema’s, die werden aangekaart door de beste sprekers op het terrein van die thema’s. Zij stelden onder meer vragen aan de orde als “Welke invloed heeft de invoering van het elektronisch patiëntendossier op de veiligheid van de zorg? Wat is de rol van social media en hoe kunnen conflicten het best worden opgelost? Procederen of mediation? Hoe gaan we om met omvangrijke serieschades? En waarom worden schadevergoedingen zo snel zoveel hoger? Wat is de oorzaak van diagnosefouten en hoe zijn die te vermijden? Hoe gaan we om met de toenemende mediadruk op medische fouten? Wat doet een ernstige medische misser met een patiënt en met een zorgverlener? En wat verwachten patiënten in 2020 van ons?”

Sprekers van vrijwel alle continenten lieten hun licht schijnen over deze en andere ontwikkelingen in de zorg en de gevolgen daarvan voor de relatie tussen zorgaanbieders, patiënten en verzekeraars. Het was een buitengewoon geslaagd meerdaags congres dat veel praktische inzichten heeft opgeleverd. 

 

 Jaaroverzicht 2014: relevante thema's

VvAA is niet alleen relevant vanwege haar producten en diensten. Als ledenorganisatie heeft VvAA zich in 2014 een paar maal duidelijk uitgesproken in het belang van onze leden, van de Nederlandse gezondheidszorg en daarmee van onszelf.

Het verzet tegen de, door de regering voorgenomen, aanpassingen van het beruchte artikel 13 van de Zorgverzekeringswet beheerste het nieuws aan het eind van 2014. Maar VvAA was daarvoor al op de bres gesprongen voor de in het geding zijnde vrije artsenkeuze. Veel van onze leden vroegen om en waardeerden de duidelijke stellingname van VvAA. Bovendien meenden zij - en menen we zelf ook - dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorgverlening gebaat is bij een vrije artsenkeuze, nu en in de toekomst.

 

Op de barricade voor vrije artsenkeuze

Met brieven aan Tweede Kamerleden, een petitie, een Facebook-pagina en ruime aandacht in diverse landelijke media en zorgmedia hebben wij nog voor het zomerreces van het parlement het tot dan toe tamelijk geruisloos behandelde onderwerp op de agenda gezet. Het eerste deel van de campagne leverde een petitie op met ruim 110.000 steunbetuigingen, die is overhandigd aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer.​In de loop van het jaar hebben we onze krachten gebundeld met een groeiend aantal maatschappelijke en patiëntenorganisaties, dat onze zorgen deelde over de voorgenomen wetswijziging. Met wederom een landelijke advertentiecampagne, samen met de Consumentenbond, Abvakabo FNV en patiëntenorganisatie Ieder(in), brieven aan en gesprekken met Eerste Kamerleden, nogmaals de petitie (die toen inmiddels 160.000 aanhangers telde) en het aanbieden van een manifest aan de Eerste Kamer – getekend door meer dan 70 organisaties in en rond de Nederlandse gezondheidszorg – heeft deze groep, juist door zijn omvang, de (publieke) discussie verder richting kunnen geven. Dit heeft er uiteindelijk mede aan bijgedragen dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel in december 2014 heeft verworpen. We mogen vaststellen dat de kracht van dit initiatief uiteindelijk het gevolg was van een ongekende samenwerking tussen vele tienduizenden individuele zorgverleners, zorginstellingen, patiënten en (beroeps)organisaties met een grote passie voor de duurzame kwaliteit van de gezondheidszorg.

Wat vindt u van de rol van VvAA bij dit soort thema's?

De afgelopen maand hielden we een onderzoek onder ruim 6000 leden (respons was ruim 2000) naar onze veranderende rol in het op de agenda zetten van dit soort beroepsgroepoverstijgende thema’s. In dat onderzoek gaf u aan dat u zeer goed op de hoogte bent van de rol die VvAA heeft gespeeld bij ‘Artikel 13/Vrije Artsenkeuze’ (92%), het agenderen van het thema ‘Ziel in de zorg’ (67%) en het bespreekbaar maken van ‘De toenemende macht van zorgverzekeraars’ (86%). Ook vindt u het belangrijk dat VvAA dit soort activiteiten ontplooit (85%), dit soort activiteiten als ledenorganisatie blijft ontplooien (88%) en bij dit soort onderwerpen de samenwerking met de beroepsorganisaties zoekt (89%).

            Levensloop tabel 1    Levensloop tabel 3

            Levensloop tabel 2    Levensloop tabel 4

Zó werkt de zorg in Nederland

        
Tijdens het jubileumcongres ‘Tijd voor Ziel in de Zorg’ werd ‘Zó werkt de zorg in Nederland’ ten doop gehouden. Het is in uw belang te weten hoe het (complexe) zorgstelsel werkt. Toen we onze leden daarover in oktober 2014 enquêteerden, gaf echter een meerderheid van de ondervraagde dokters, bestuurders en paramedici aan dat ze onvoldoende informatie hadden over de werking van het nieuwe zorgstelsel in 2015. Om zorgprofessionals en andere belangstellenden een helder naslagwerk over het zorgstelsel te bieden, ontwikkelden VvAA en De Argumentenfabriek daarom samen ‘Zó werkt de zorg in Nederland. Kaartenboek Gezondheidszorg - Editie 2015’.

Het boek beschrijft de zorgwereld buiten de spreekkamer en geeft antwoord op vragen van artsen, verpleegkundigen, therapeuten, specialisten en andere zorgverleners, maar richt zich ook op beleids­makers, bestuurders, verzekeraars, mantelzorgers en studenten.

Het boek beschrijft de vier wetten (ZVW, WMO, Jeugdwet en de Wet voor langdurige zorg) die de basis vormen voor het Nederlandse zorgstelsel, hoe de geldstromen lopen in de curatieve zorg en wat precies per wet is vastgelegd voor zorgverzekeraars. Ook gaat het in op de marktwerking in de zorg en de ontwikkeling van kennis in de zorg. Uiteraard komen ook de stelselwijzigingen die in 2015 in werking treden aan de orde. Het is een actueel standaardwerk dat bedoeld is voor alle mensen die in de zorg werken en anderen die ermee te maken hebben.


Home Jaarverslag 2014