Inloggen

Cijfers 2014


Home Jaarverslag 2014

Jaarverslag2014-cijfers

 Kerncijfers

Omzet

Premie-inkomen schadeverzekeringen

Premie-inkomen levensverzekeringen

Opbrengst belegde middelen

Opbrengst Advies & Diensten

Overige opbrengsten

Totale omzet

2010

86,7

45,8

40,9

47,5

7,1

228,0

2011

85,3

41,6

33,6

47,3

1,7

209,5

2012

91,8

21,7

31,7

45,4

0,7

191,3

2013

97,2

20,3

27,9

47,9

0,7

194,0

2014

97,9

19,5

25,9

41,9

0,6

185,8


Bedrijfskosten

Operationele kosten

Strategische projecten

Overige kosten

Totale bedrijfskosten

2010

72,2

3,1

0,0

75,3

2011

66,8

8,4

1,7

76,9

2012

62,1

8,1

0,0

70,2

2013

62,3

8,2

4,0

74,5

2014

65,5

5,1

5,6

76,2


Resultaat

Bruto resultaat

Schadeverzekeringen

Levensverzekeringen

Advies & Diensten

Overige activiteiten

 

Bruto resultaat voor retourprovisie AOV

Retourprovisie AOV ten behoeve van de leden

Resultaat voor belastingen

Belasting

Netto resultaat

 

Mutatie herwaardering

Mutatie goodwill

Totaal resultaat

2010

 

4,7

5,7

14,3

0,5

 

25,2

-12,4

12,8

-3,5

9,3

 

4,0

0,0

13,3

2011

 

-4,8

-4,1

14,1

0,8

 

6,0

-12,8

-6,8

1,7

-5,1

 

-2,0

0,0

-7,1

2012

 

6,2

7,0

10,0

-1,3

 

21,9

-11,6

10,3

-2,8

7,5

 

3,0

0,0

10,5

2013

 

0,6

7,3

6,9

-0,1

 

14,7

-12,0

2,7

-0,6

2,1

 

6,6

0,0

8,7

2014

 

9,2

6,4

1,3

-0,1

 

16,8

-12,3

4,5

-0,7

3,8

 

5,9

-0,9

8,8


Solvabiliteit

VvAA Schadeverzekeringen N.V. 1)

VvAA Levensverzekeringen N.V. 1)

VvAA overige activiteiten

VvAA Groep B.V.

2010

451%

318%

337%

363%

2011

415%

324%

392%

360%

2012

421%

374%

345%

389%

2013

409%

446%

220%

412%

2014

467%

468%

306%

456%

1) Het solvabiliteitspercentage van VvAA Levensverzekeringen N.V. en Schadeverzekeringen N.V. is berekend als de aanwezige solvabiliteit t.o.v. de vereiste solvabiliteit op Solvency I-grondslagen.


Technische voorzieningen

Schadeverzekeringen

Levensverzekeringen

Totaal technische voorzieningen

2010

96,6

786,9

883,5

2011

107,5

715,2

822,7

2012

119,5

670,5

790,0

2013

133,8

614,4

748,2

2014

133,0

580,4

713,4


Belegd en eigen vermogen

Beleggingen

Beleggingen voor rekening en risico van polishouders

Liquide middelen

Totaal belegd vermogen

 

Eigen vermogen

2010

794,3

223,6

51,4

1.069,3

 

173,1

2011

745,0

198,8

45,1

988,9

 

166,0

2012

725,6

197,4

46,5

969,5

 

176,5

2013

706,6

196,6

52,7

955,9

 

185,2

2014

695,2

199,6

30,7

925,5

 

194,0


Aantal leden en collega's

Aantal leden Vereniging VvAA

 

Aantal fte's in vast dienstverband

 

Collega's in dienst

Collega's tijdelijk ingehuurd

Totaal aantal collega's ultimo jaar

2010

105.114

 

688

 

775

81

856

2011

107.601

 

655

 

739

107

846

2012

111.477

 

641

 

723

94

817

2013

114.636

 

660

 

741

114

855

2014

117.777

 

638

 

715

158

873Home Jaarverslag 2014