Jaarverslag 2014


‘Tijd voor Ziel in de Zorg’: dat is de titel van het VvAA jaarverslag over 2014. Een thema dat het afgelopen jaar door VvAA nadrukkelijk op de agenda is gezet en bij leden (én niet-leden) veel weerklank vond. Naast het complete jaarverslag waarin u hierover uitgebreid kunt lezen, vindt u hier een digitale samenvatting van ons bijzondere jaar.

De inhoud van deze webpagina’s is ontleend aan het officiële jaarverslag van VvAA groep B.V. over 2014. De webpagina’s zelf zijn echter geen jaarverslag (als bedoeld in de wet) en mogen ook niet als zodanig worden beschouwd. U kunt daaraan geen rechten ontlenen. Hier kunt u het officiële jaarverslag van VvAA groep B.V. inzien. Deze webpagina’s zijn eigendom van VvAA en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming gekopieerd, vermenigvuldigd of anderszins bewerkt worden.