Jaarverslag 2014


‘Tijd voor Ziel in de Zorg’: dat is de titel van het VvAA jaarverslag over 2014. Een thema dat het afgelopen jaar door VvAA nadrukkelijk op de agenda is gezet en bij leden (én niet-leden) veel weerklank vond. Naast het complete jaarverslag waarin u hierover uitgebreid kunt lezen, vindt u hier een digitale samenvatting van ons bijzondere jaar.

Ziel in de zorg
90 jaar VvAA

Het jaar 2014 was om een aantal redenen een bijzonder én een bewogen jaar. Het verbond het rijke verleden van 90 jaar VvAA met de belofte van een mooie toekomst, waarin onze rol onverminderd actueel blijft. Op deze manier vierden we dat.

Vrije artsenkeuze
Relevante thema's

Als ledenorganisatie heeft VvAA zich in 2014 een paar maal duidelijk uitgesproken in het belang van onze leden en van de Nederlandse gezondheidszorg.

VvAA collegabijeenkomsten
Organisatie

VvAA verandert, in dienst van de leden. We investeren om onze strategie door te voeren, met een onvergelijkbaar en relevant aanbod en door sneller en efficiënter te werken tegen lagere kosten. In 2014 is daar een belangrijke aanzet toe gegeven en de komende twee tot drie jaar worden die veranderingen nadrukkelijker zichtbaar.

Cijfers VvAA
Cijfers 2014

Het resultaat van VvAA Groep toont in 2014 een verbetering ten opzichte van het jaar 2013. De omzet bleef in 2014 achter bij de verwachting. Hier vindt u de cijfers van 2014 en de jaren daarvoor op een rij.

De inhoud van deze webpagina’s is ontleend aan het officiële jaarverslag van VvAA groep B.V. over 2014. De webpagina’s zelf zijn echter geen jaarverslag (als bedoeld in de wet) en mogen ook niet als zodanig worden beschouwd. U kunt daaraan geen rechten ontlenen. Hier kunt u het officiële jaarverslag van VvAA groep B.V. inzien. Deze webpagina’s zijn eigendom van VvAA en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming gekopieerd, vermenigvuldigd of anderszins bewerkt worden.