Algemene Ledenvergadering

Bekijk de conceptnotulen

ALV 2022

17 februari 2022 - Het bestuur van Vereniging VvAA organiseerde 25 januari 2022 een extra ledenvergadering. Hier vindt u de conceptnotulen.

Op 25 januari 2022 vond de 102e editie van de Algemene Ledenvergadering digitaal plaats. Naast de kennismaking met de nieuwe directeur van de vereniging, Hans van der Schoot, en de (her)benoeming van bestuursleden, werd op constructieve wijze onderling van gedachten gewisseld over de vernieuwing van de ledenparticipatie en de ideeën ten aanzien van een ledenraad, focusgroepen en een tweejaarlijkse ledenconferentie.