Inloggen

Onze aanvullende maatregelen bij beleggingsverzekeringen

Aanvullende maatregelen

Onlangs heeft minister De Jager van Financiën een advies uitgebracht aan de Tweede Kamer over de aanvullende maatregelen die verzekeraars moeten treffen voor beleggingsverzekeringen. Het advies betreft een aanvulling op het flankerend beleid dat is opgesteld door de zes grootste verzekeraars van Nederland. In dit flankerend beleid hebben de verzekeraars vastgelegd hoe zij polishouders met een beleggingsverzekering centraal gaan stellen. Minister de Jager heeft geadviseerd dat dit flankerend beleid 'Best of Class' moet zijn.

Uiteraard conformeren wij ons aan dit advies van de minister. Hieronder leest u wat de minister onder een 'Best of Class' flankerend beleid verstaat.

 1. ‘U weet wat u hebt’.
  • Begrijpelijk informeren van klanten over de compensatieregeling.
  • Laagdrempelige informatie.
  • Advies zonder aanvullende kosten op bestaande verzekeringen.
  • Verzekeraar biedt oplossing aan klanten zonder adviseur.
 2. 'U weet wat u krijgt’.
  • Verzekeraar doet geen beroep op kwijting bij eventueel toekomstige compensatie.
  • Verschuldigde compensatie tot nu toe wordt in de polis gestort.
 3. 'U bent voor de toekomst beter af’.
  • Wisselen van fondsen of wijzigen van de risicodekking eenmalig zonder kosten.
  • Aanbieden van goedkopere en betere producten.
  • Geen kosten bij overstap naar ander product.
  • Analyse op nieuwe en aangepaste producten.

Uiteraard streven wij als ledenorganisatie naar het beste voor u en de andere leden. Hieronder kunt u lezen wat VvAA al gedaan heeft in het kader van het 'Best of Class' flankerend beleid.

U weet wat u hebt

Begrijpelijk informeren over de compensatieregeling

VvAA heeft haar leden met een beleggingsverzekering eind 2009 uitgebreid geïnformeerd over de uitvoering van het compensatiebeleid. Begin 2010 hebben alle leden met een beleggingsverzekering een brief ontvangen met daarin uitleg waarom zij wel of geen compensatie krijgen en wat de hoogte is van de eventuele uitkering.  

Laagdrempelige informatie

VvAA heeft in 2011 onderzocht of leden met een beleggingsverzekering beter af zijn met een alternatief product in de markt. VvAA heeft in het vierde kwartaal van 2011 al haar leden met een beleggingsverzekering aangeschreven en benaderd die een substantieel voordeel konden behalen met een alternatief product in de markt. Met deze informatie hebben de leden een indicatie gekregen van de mogelijkheden die in de markt aanwezig zijn, zonder dat zij daar iets voor hoefden te doen.

Advies zonder aanvullende kosten

Koersen van beleggingen fluctueren. Hierdoor kan het zijn dat het uiteindelijke eindkapitaal van de verzekering niet overeenkomt met het kapitaal dat u voor ogen had toen u de verzekering afsloot. Aanvullend advies is dan van belang. Als u een beleggingsverzekering hebt waarbij uw oorspronkelijke doel niet meer behaald kan worden, geeft VvAA u advies zonder daarvoor aanvullende kosten in rekening te brengen. Dit is met name van belang indien u uw beleggingsverzekering wilt gebruiken om uw hypotheek af te lossen.

U weet wat u krijgt

Verzekeraar vraagt geen kwijting bij uitbetaling compensatie

VvAA heeft besloten om leden met een beleggingsverzekering niet te vragen om kwijting bij uitbetaling van de compensatieregeling. Dit betekent dat u geen brief hoeft te sturen om recht te behouden op eventuele toekomstige compensatie op uw beleggingsverzekering. Dit houdt in dat VvAA bij eventuele nieuwe ontwikkelingen in de compensatie van beleggingsverzekeringen zich niet zal beroepen op kwijting. Dat zou er immers toe kunnen leiden dat u als klant geen compensatie meer ontvangt.

Verschuldigde compensatie tot nu toe wordt in de polis gestort

VvAA heeft maar weinig leden met een beleggingsverzekering hoeven compenseren. Reden hiervoor is dat niet veel leden bij VvAA meer kosten hebben betaald voor hun beleggingsverzekering dan de zogeheten ‘Wabeke-norm’. VvAA is als ledenorganisatie verder gegaan dan het 'Best of Class' flankerend beleid voorschrijft. Dit beleid schrijft voor dat de polishouder van een beleggingsverzekering die in aanmerking komt voor compensatie, gecompenseerd wordt over de in het verleden in rekening gebrachte kosten. Als ledenorganisatie vond VvAA dit niet genoeg en heeft haar leden met een beleggingsverzekering gecompenseerd over het verleden en de toekomstige looptijd van de verzekering. Deze compensatie is volledig in de polis gestort.

U bent voor de toekomst beter af

Eenmalig zonder kosten wijzigen van de risicodekking of wisselen van fondsen

Bij VvAA hebt u met een beleggingsverzekering altijd de mogelijkheid om ieder jaar één keer gratis te wisselen van fondsen (‘switch’). Bij de meeste beleggingsverzekeringen van VvAA hebt u zelfs drie keer de mogelijkheid om gratis te wisselen van fondsen. Het wijzigen (verhogen of verlagen) van de overlijdensrisicodekking in de beleggingsverzekeringen van VvAA is altijd zonder aanvullende advies- of bemiddelingskosten.

Goedkopere en betere producten

VvAA heeft vanaf 1 februari 2012 de kosten van drie beleggingsverzekeringen verlaagd. Met de uitvoering hiervan is VvAA de eerste in de markt. Door deze kostenverlaging betalen leden met een Vermogensgroeiplan, PensioenEffectPlan of SpaarEffectplan een lager bedrag aan kosten in de toekomst. Hierdoor kunnen zij een hoger eindkapitaal behalen op de einddatum. Vanaf 1 februari 2012 brengt VvAA 0,25% op jaarbasis minder aan kosten in rekening over het gemiddelde belegd vermogen in een jaar. Daarnaast schaft VvAA de extra kosten die in rekening gebracht worden voor een (extra) storting af.

Voor het bespreken van een alternatief product kunt u contact opnemen met onze ledenservice. Het telefoonnummer van deze afdeling is 030 247 47 89.

Geen kosten bij overstap naar ander product

Als u wilt overstappen naar een ander product betaalt u hier geen afkoopboete voor. U betaalt wel de reguliere verkoopkosten (0,50%) om de fondsbeleggingen te verkopen.