Ik wil mijzelf ontwikkelen:

VvAA Master of Business Administration (MBA)

Vraag een informatiegesprek aan

Vergroot uw loopbaanperspectief

Wil je je als professional in de zorg ontplooien tot een professioneel manager of bestuurder, persoonlijke groei realiseren of jouw loopbaanperspectief vergroten omdat je door uitbreiding van jouw bedrijfskundige kennis meer voor jouw instelling gaat betekenen? VvAA heeft specifiek voor zorgprofessionals de Master of Business Administration (MBA) ontwikkeld. Met gerenommeerde docenten uit de universitaire wereld en het bedrijfsleven. De volgende start in september 2017.

Inschrijven voor de MBA

Anders leren kijken

Wil je je als zorgprofessional ontwikkelen tot bedrijfskundig geschoold manager om daardoor én jouw loopbaan te verrijken én meer voor jouw zorgbedrijf te gaan betekenen? Dan vind je bij VvAA Business School voor zorgprofessionals in Slot Zeist dé toepassingsgerichte Master of Business Administration (MBA). Met gerenommeerde docenten uit de universitaire wereld en de top van zorg- en bedrijfsleven die je anders laten kijken naar de zorgmarkt en het zorgbedrijf. Wil jij ook anders leren kijken? Schrijf je dan in op de MBA-5-groep die in 18 september 2017 in Slot Zeist van start gaat.

Waarom anders leren kijken?

De gezondheidszorg en haar deelmarkten zijn aan grote veranderingen onderhevig. De discussie over marktwerking is in volle gang, zorgconsumenten worden kritischer, keuzevrijheid leidt tot toenemende concurrentie en het belang van vermogenspartijen in de zorg wordt groter. Dat vereist dat je een heldere strategie ontwikkelt, ondernemerschap toont, creatieve omgaat met je aanbod en jouw organisatie herontwikkelt. Maar bovenal: dat je anders leert kijken naar de gevestigde processen, staande procedures en protocollen. Denken vanuit de ‘zorgconsument’ kun je echt vormgeven als je ‘de reis van de patiënt/cliënt door jouw kliniek of praktijk te analyseren en verbeterpunten vast te stellen en in te regelen.

De VvAA MBA, in het hart van de gezondheidszorg

Voor professionals in de zorg is er nu de topopleiding in de zorg in Nederland: het Master of Business Administration (MBA)-programma. Dit bedrijfskundeprogramma onderscheidt zich doordat:
1. je samen met andere zorgprofessionals deelneemt en met hen discussieert en leert.
2. topdocenten (met ervaring in de zorg) interessante zorgcases met je behandelen
3. het programma bestaat uit ‘action-learning’-onderwijs dat direct toepasbaar is in de praktijk en jouw rol als manager of professional direct en herkenbaar versterkt.
4. jouw afstudeeropdracht innovatief is: ‘ontwerp een nieuw zorgbedrijf’, dat je werkelijk kunt lanceren in de zorgmarkt.

VvAA MBA in het bijzonder

De VvAA MBA biedt een breed programma-aanbod, integratief en ‘state-of-the-art’. Het geeft een breed inzicht en overzicht en expliciteert samenhang die de ervaren manager intuïtief aanvoelt. Bovenal is deze MBA praktisch, met actuele zorgcases uit het internationale bedrijfsleven. Door reflectie op jouw eigen managementpraktijk en het verbreden van jouw praktijkkennis, kunt je de stof direct in jouw eigen organisatie toepassen. Tevens zal je samen met jouw medestudenten de module 'Change management' volgen in Engeland aan de Ashridge Business school.

Programma

Het programma bestaat uit 10 bedrijfskundige modules met examen per module, 8 persoonlijke-ontwikkelingmodules om toepassing in het managementleven te bevorderen en 7 themamodules over actuele onderwerpen. De modules zijn evenredig verdeeld over 18 studiemaanden. Het programma is goed in te passen in de dynamiek van werk- en privéleven. Mail voor praktische zaken Sander Cannegieter (sander.cannegieter@vvaa.nl), bel voor inhoudelijke vragen decaan Ger Hofstee: 06 5394 44 34.

Het programma is opgebouwd uit drie clusters van modules die elk essentiële aspecten omvatten voor bedrijfsvoering in de gezondheidszorg. Bedrijfskundige kennis en inzichten, zoals strategiemanagement, supply-chain en financieel management. Persoonlijke ontwikkeling, zoals management in de zorg en durven te ondernemen. Actuele zorg gerelateerde modules, zoals coaching, smartreading + mindmapping.

Topdocenten 

De VvAA MBA wordt gegeven door absolute topdocenten op hun vakgebied, zoals prof.dr. Pieter Klaas Jagersma (strategiemanagement) en prof. dr. Walther Ploos van Amstel (Supply Chain management). Vanuit hun jarenlange ervaring maken zij op inspirerende wijze de brug naar de zorg. 

Investering

Het te investeren bedrag is totaal € 29.990,- btw-vrij (exclusief € 2.700,- accommodatiekosten). Overnachting en reiskosten zijn exclusief. De factuur ontvangen de deelnemers twee weken vooraf aan het programma. Van dit bedrag moet 50% bij aanvang van het programma zijn voldaan. Het overige gedeelte kan in twee termijnen van 25% worden betaald. 

Locatie

De MBA-colleges vinden plaats op onze eigen locatie Slot Zeist.

Accreditatiepunten/uren

Onze programma’s worden door de beroepsverenigingen geaccrediteerd met PE-punten. Ben je benieuwd naar het aantal punten voor deze opleiding? Neem dan contact op met onze programmamanager.


Bekijk onze video

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de MBA?


Download de MBA-brochure

Allan Vafi

vaatchirurg

“Leemten in mijn opleiding en de behoefte aan verdieping en professionalisering van bestaande kennis over management en bedrijfsvoering. Dat zijn mijn belangrijkste redenen om met een MBA te beginnen.”


Meer over onze Business School