Inloggen

Uw trainers

Onze trainers en begeleiders hebben vele jaren ervaring als trainer en  teamcoach in de zorg. Ieder werkt vanuit zijn of haar eigen achtergrond, maar altijd met het  vraagstuk van de deelnemer als vertrekpunt. VvAA stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar trainers, beroepsmatig, maar ook qua persoonlijkheid. Onze trainers zijn wendbaar, open, interactief en resultaatgericht. Door de dialoog aan te gaan creëren we de meest effectieve aanpak voor de deelnemers. Onze trainingen en opleidingen lenen zich dan  ook uitstekend voor een op maat gesneden aanpak in de vorm van in-company programma’s, teamcoaching of een themadag.  
Team trainers en teamcoaches
Onze trainers/teamcoaches van links naar rechts: Desiree van den Broek, Ina Giesen, Majnu Michaud, Mascha de Ridder, Remco Heukels, Martine Timmermans, Loes van der Linden (niet op de foto Wout Raadgers).

Wij helpen u graag

U kunt ons bellen op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur.

Desiree van den Broek

Desirée van den Broek heeft als arts een aantal jaren geleden een switch gemaakt naar training, (team)coaching en mediation. Haar passie om ‘gezonde samenwerking in gezonde organisaties’ te faciliteren en ontwikkelen heeft ze als student al tijdens de lessen medische communicatie ontdekt. De gezondheidszorg kent zij vanuit verschillende rollen en posities; arts, manager en organisatieadviseur/trainer. Haar werkwijze kenmerkt zich door een open en directe wijze van communiceren, gedrevenheid, scherp analytisch vermogen, en flexibel inspelen op de situaties in de groepen zoals deze zich aandienen. Het consequent doorvertalen van ambitie en visie naar dagelijkse handelingen, gedrag en besluitvorming, ervaart zij als een voortdurende dans van afstemmen, bijstellen en puzzelen, welke niet zonder de nodige humor kan plaatsvinden. Sinds een aantal jaar werkt ze als zelfstandig Teamcoach en Mediator (MfN), onder andere voor de VVAA en de Academie voor Medisch Specialisten. Daarnaast werkt ze één dag in de week als directeur voor de stichting EFT Nederland.
 
Desiree van den Broek

Barbara Doeleman-van Veldhoven

Barbara is afgestudeerd aan de postdoctorale opleiding Mindfulness van de UMC st. Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij volgt al ruim twintig jaar lessen, trainingen en retraites op het gebied van meditatie en van boeddhistische en westerse psychologie. Barbara zet zich al sinds april 2016 in voor mindfulness & compassie binnen zorg & organisaties. Zij is als docent mindfulness inmiddels geruime tijd verbonden aan de Academie voor Medisch Specialisten, VvAA en de VvOCM. Barbara is gecertificeerd als categorie 1 trainer bij de VMBN (Vereniging Mindfulness België Nederland). Dit is de hoogst haalbare certificering op het gebied van mindfulness. 
Barbara Doeleman

Ina Giesen

Ina Giesen is als trainer onderscheidend in haar kennis van zaken binnen verschillende vakgebieden en de daarbij behorende stijl en wendbaarheid. Ze voelt zich als een vis in het water in het communicatieve vak en geeft dagelijks trainingen op het gebied van communicatie en representatie binnen verschillende zorgondernemingen. 

Wendbaar zijn in een veranderende markt en trouw blijven aan de eigen doelen en wensen en daarnaast jezelf en anderen helpen zich te ontwikkelen is een mooie uitdaging gebleven.
Ina Giesen

Remco Heukels

Remco Heukels verzorgt inmiddels meer dan 15 jaar trainingen op het gebied van het ‘tweede vak’ van de moderne medicus en richt zich vooral op praktisch toepasbare managementvaardigheden.

Hij kan helder en vlot analyseren waar een cursist aan effectiviteit kan winnen in de werksituatie, zonder daarbij in theoretische modellen te vervallen. Hij verschaft inzicht en laat dat volgen door korte, praktische oefeningen. 
Remco Heukels

Majnu Michaud

Majnu Michaud begon zijn loopbaan als trainingsacteur in 1996 en ontwikkelde zich daarna tot trainer en coach. Door deze veelzijdigheid weet hij feilloos theorie en praktijkoefeningen met elkaar te combineren. Hij creëert in zijn trainingen een sfeer waarin mensen durven te leren en te genieten van het leren. Hij geeft interactieve en afwisselende trainingen waarin leren, inzicht verkrijgen en ervaren centraal staat. Majnu heeft veel affiniteit met de medische sector. Hij is sensitief, analytisch en doelgericht. 
Majnu Michaud

Wout Raadgers

Wout Raadgers traint, adviseert en begeleidt MSB’s en vakgroepen bij de onderlinge samenwerking. Hij pleit voor het onderhouden van de samenwerking. Zijn beleving is dat maten veelal gefocust zijn op de patiënt (terecht), maar daardoor niet altijd aan de maatschap toekomen. Daarnaast is Wout auteur van de boeken “Samenwerken vergt onderhoud” en “De ring in”.
Wout Raadgers

Peter Rakke

Peter Rakké heeft meer dan 20 jaar ervaring met het adviseren van leden van VvAA, zowel zakelijk als privé. Hij vertaalt vragen uit de dagelijkse praktijk snel en effectief naar de leerdoelen van de training. 

 “Leren met en van elkaar in een open dialoog en met de blik op concrete praktijksituaties. Dat is in mijn ogen een prima recept om resultaten te behalen. Ik ga altijd uit van vragen en casuïstiek die de deelnemers op tafel leggen.
 
Peter Rakké | VvAA

Mascha de Ridder

Mascha de Ridder heeft haar achtergrond in de zakelijke dienstverlening, onder meer als leidinggevende en als trainer. Sinds 2006 geeft ze trainingen voor VvAA opleidingen & teamcoaching. Ze begrijpt als geen ander waar cursisten in zorgorganisaties tegen aanlopen en op welke manier zij kunnen worden uitgedaagd. 

In mijn ogen bereik je trainingsdoelstellingen door het creëren van een veilig klimaat, interactieve deelname, heldere uitleg, veel oefenen maar ook tijd om op te laden. Aan het einde van de training kunnen ze met de eerste oplossende stappen aan de slag.
Mascha de Ridder

Loes Schouten

Dr. Loes Schouten is een gezondheidswetenschapper met uitgebreide expertise en ervaring op het gebied van implementatie en het verspreiden en invoeren van vernieuwingen in de zorg. 
Loes Schouten

Martine Timmermans

Martine Timmermans heeft een personeelsachtergrond. Zij heeft altijd interesse gehad in de ontwikkeling van mensen in relatie tot hun loopbaan. Sinds 2008 heeft zij haar focus verlegd van het personeelswerk naar het coachen en trainen van individuen en groepen. 

Mijn stijl van trainen is gebaseerd op het zo snel mogelijk tot de kern komen van waar het om draait. Wat zijn de verwachtingen van de deelnemers en daarop aansluiten op een dusdanige manier dat de deelnemers het snappen, de vertaalslag naar hun eigen situatie kunnen maken en daarna zoveel mogelijk kunnen oefenen.
Martine Timmermans

Kris Vanhaecht

Prof. Dr. Kris Vanhaecht is werkzaam rond organisatieverandering en leiderschap. Hij doceert daarnaast kwaliteitsbeleid aan het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorg Beleid (LIGB) van de KU Leuven in België.
Kris Vanhaecht

Gerda Zeeman

Dr. Gerda Zeeman heeft als gynaecoloog in Nederlandse en Amerikaanse, zowel in perifere als academische centra ruime medische, academische als human resource ervaring uitgebouwd. Enkele jaren geleden verlegde ze haar aandacht mede van de patiënt naar de dokter en hun werkomgeving die ze nu ondersteunt als coach en trainer.
Gerda Zeeman

Annemarie van der Zeeuw

Annemarie van der Zeeuw studeerde Filosofie en Nederlandse Taal- en Letterkunde in Leiden. Ze werkt sinds 1981 als trainer en docent op het gebied van de schriftelijke en mondelinge communicatie.

In mijn werk combineer ik mijn liefde voor het geschreven woord met het plezier om samen met een groep te werken aan de ideale tekst: gericht op de lezer, aantrekkelijk geschreven en puntgaaf.” Haar trainingen draaien om de leerwensen van de deelnemers: eigen werk is altijd uitgangspunt.
Annemarie