Inloggen

Tips voor tijdbesparend vergaderen

  • Maak een agenda

Goede, duidelijke, tijdsgebonden agenda met aanduiding agendapunt (informatief, ter discussie, ter beoordeling, besluitvorming).

  • Vergeet het notuleren

Geen notulen liever een actie- en besluitenlijst.

  • Een rondvraag is overbodig

Geen rondvraag maar indienen agendapunten

  • Een goede voorzitter heeft mandaat

Een mandaat voor de voorzitter om uitweiden te voorkomen, besluitvorming te versnellen, veelpraters te remmen en weinig-praters het woord te geven.

  • Te laat is te laat

Niet wachten op laatkomers en tijd strak hanteren.

  • Vergader over het vergaderen

Vergader over het vergaderen en spreek een protocol af.

  • Een vergadering is voor iedereen

Niet vergaderen indien zaken vooronderzoek behoeven, op een ander niveau thuishoren, en als problemen slechts een deel van het team aangaan.

Hoe kunt u tijdbesparend vergaderen?

Overleggen en besluiten nemen horen bij uw werk als zorgprofessional. Hoe kunt u dat zo effectief mogelijk doen? Vooral met als doel om zoveel mogelijk tijd over te houden voor de zorg voor uw patiënten. In de training Tijdbesparend vergaderen leert u daarom om de processen van vergaderen en besluiten nemen te stroomlijnen.

Meer over cursus Tijdbesparend vergaderen