Tips voor tijdsbesparend vergaderen

  • Maak een agenda

Goede, duidelijke, tijdsgebonden agenda met aanduiding agendapunt (informatief, ter discussie, ter beoordeling, besluitvorming).

  • Vergeet het notuleren

Geen notulen liever een actie- en besluitenlijst.

  • Een rondvraag is overbodig

Geen rondvraag maar indienen agendapunten

  • Een goede voorzitter heeft mandaat

Een mandaat voor de voorzitter om uitweiden te voorkomen, besluitvorming te versnellen, veelpraters te remmen en weinig-praters het woord te geven.

  • Te laat is te laat

Niet wachten op laatkomers en tijd strak hanteren.

  • Vergader over het vergaderen

Vergader over het vergaderen en spreek een protocol af.

  • Een vergadering is voor iedereen

Niet vergaderen indien zaken vooronderzoek behoeven, op een ander niveau thuishoren, en als problemen slechts een deel van het team aangaan.

Meer te weten komen over tijdbesparend vergaderen?


Schrijf u nu in voor de cursus

Datum & locatie

Datum:
20 maart 2017
10 oktober 2017

Locatie:
VvAA hoofdkantoor 't Hart Orteliuslaan 750 Utrecht