Tips voor snel en effectief lezen

 • Pas timemanagement toe op je leeswerk

  Kijk vooruit in de week en plan tussen je andere activiteiten kleine tijdblokken voor leeswerk. Bepaal ook welke teksten je in die tijdblokken gaat lezen, met welk leesdoel en hoe: globaal zoekend, intensief, gedeeltelijk of nog anders.

 • Vul aan: ik moet dit lezen, want...

  Waarom is je leesstapel zo hoog? Hoezo schuldgevoel als je de bijlagen van de zaterdagkrant niet allemaal hebt gespeld? En is het echt nodig (en mogelijk) om alle vakliteratuur bij de wortels aan te pakken? Een kritisch zelfonderzoek naar je leesdrijfveren kan je helpen je te bevrijden van de plicht tot lezen, en je op het spoor brengen van de leesdoelen die echt belangrijk voor je zijn.

 • Neem afstand van de tekst

  Kruip niet te dicht op de woorden tijdens het lezen, maar vergroot de afstand tussen je ogen en de tekst. Woord voor woord lezen kost niet alleen meer tijd, je hebt ook minder overzicht over de verbanden tussen de woorden. Het is veel beter wat fysieke afstand te nemen van de tekst en daarmee woordgroepen in één beeld te vangen. De samenhang van de woorden komt daarmee sneller je brein binnen. s de tekst goed opgebouwd en toegankelijk geschreven, of is de schrijver zijn gang gegaan zonder aan u te denken? Het is belangrijk dit vooraf vast te stellen, omdat u uw leesstrategie moet afstemmen op de kenmerken van de tekst. Oriënteer u dus vooraf altijd op een tekst. Dit bespaart u veel tijd en levert meer begrip van de tekst op.
 • Lees een tekst nooit zonder je eerst te oriënteren

  Als je een nieuwe stad gaat bezoeken, koop je een plattegrond om je alvast een indruk te vormen van wat er te zien valt, de highlights te kiezen en je route te bepalen. Doe dit ook altijd als je een leestaak hebt. Oriënteer je op de tekst: wat is het doel ervan, waar staat de kernboodschap, hoe is de stijl, is de rode draad goed zichtbaar? Deze aanpak gaat je niet alleen tijdwinst opleveren, je zult merken dat je ook de kern van de tekst sneller te pakken hebt.

Leer in één dag snel en effectief lezen

In training Snel en effectief lezen leert u een tekst snel, globaal of intensief te lezen. U vergelijkt dat vervolgens met de manier waarop u dat nu doet. U gaat ook direct aan de slag, dus ervaren hoe het is om teksten sneller te lezen. U bespaart daarmee niet alleen tijd. Teksten gaat u ook beter begrijpen.

Schrijf u nu in voor de cursus