Inloggen

Leernetwerk

Peer support in de zorg

 • Leren en ervaringen delen met collega’s
 • Tips en ondersteuning voor opzetten collegiale opvang


Nu aanmelden

Leernetwerk Peer support in de zorg

Welke impact heeft een incident op een zorgverlener? Hoe kan een organisatie in gepaste opvang voorzien? Hoe maakt u dit als organisatie onderdeel van uw patiëntveiligheidsbeleid? Leden van VvAA beantwoorden deze vragen samen met u in het Leernetwerk Peer support in de zorg. Hier komen zorgorganisaties samen om van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen en (inter)nationale kennis en expertise in te brengen.

Deelnemende organisaties

Het Leernetwerk Peer support startte in 2015. In de afgelopen vier jaar hebben in totaal 29 ziekenhuizen deelgenomen. In deze ziekenhuizen wordt op verschillende manieren gewerkt aan de opzet van een peer support programma  passend bij de eigen organisatiestructuur en –werkwijze. Het leernetwerk staat open voor zorgorganisaties uit alle sectoren. Op 17 april 2019 start het nieuwe werkjaar voor 8 tot 12 nieuw instromende zorgorganisaties. 

Wat is het leernetwerk?

Het Leernetwerk Peer support in de zorg is een netwerk van zorgorganisaties die beter willen omgaan met de impact van een patiëntveiligheidsincident op de professional en de organisatie. Zij stellen zichzelf de vraag welk peer support-systeem zij het beste kunnen ontwikkelen en implementeren.

Schrijf u nu in

Opzet

In het leernetwerk staat de praktijk centraal. Het omvat:

 • Masterclass over stand van zaken actuele kennis
 • Prevalentie-onderzoek
 • 4 netwerkbijeenkomsten
Deelnemers van het netwerk ondersteunen elkaar in toepassing van de kennis in de eigen context en situatie. 
 

Download brochure
De kosten voor deelname bedragen € 4.850,- per deelnemende organisatie.

Hiervoor ontvangt u:
 • Intake met het kernteam waarna, op basis van uw behoefte en die van de  andere deelnemers, het leernetwerk verder uitgewerkt en ingevuld wordt.
 • Deelname aan vijf landelijke bijeenkomsten met drie personen per organisatie binnen een bestaand netwerk van organisaties die samen kennis delen en ontwikkelen
 • (Inter)nationale kennis van ‘good practices’ en recente onderzoeksbevindingen.
 • Begeleiding en feedback van het kernteam, met inbreng van (inter)nationale experts en deelnemers van het leernetwerk.
 • Ontwikkeling & uitvoering van een prevalentiemeting. 
Uw organisatie krijgt een online enquête beschikbaar gesteld. Daarnaast ontvangt u een wetenschappelijk feedbackrapport over hoe uw medewerkers de huidige ondersteuning ervaren en wat hun wensen daarin zijn. 

Docenten

Kernteam & docenten


dr. Loes Schouten

Het leernetwerk wordt gecoördineerd door dr. Loes Schouten. Zij is een gezondheids-wetenschapper met uitgebreide expertise en ervaring met implementatie en het verspreiden en invoeren van vernieuwingen in de zorg.
  

dr. Gerda Zeeman

Schouten wordt ondersteund door dr. Gerda Zeeman. Zij is gynaecoloog met ruime medische, academische en human resource-ervaring. Dit deed zij op in Nederlandse en Amerikaanse academisch centra en in de periferie. Enkele jaren geleden verlegde ze haar aandacht van de patiënt naar andere medici die ze nu ondersteunt als (team)coach.

prof. dr. Kris Vanhaecht

Zeeman werkt nauw samen met prof. dr. Kris Vanhaecht.  Hij is werkzaam  in organisatieverandering en leiderschap en doceert daarnaast kwaliteitsbeleid aan de KU Leuven in België. 

Internationale topexperts

Dit team kan rekenen op ondersteuning van  internationale topexperts

 • prof. dr. Albert Wu (internist en docent gezondheidszorg & kwaliteitsbeleid aan Johns Hopkins Center for Quality, Patient  Safety & Outcomes Research)

 • dr. Sue Scott (manager of patient safety and risk management at University of Missouri  Health Care System in Columbia, Missouri). 

  Wu en Scott zijn ervaren ‘peer  supporters’ en auteur van diverse publicaties over dit thema.

 • dr. José Mira (doctor in de psychologie aan de Universiteit van Madrid) met een uitgebreide expertise in de implementatie van ondersteuningssystemen in Spaanse ziekenhuizen.

Naast dit kernteam doen we beroep op experts en gastsprekers, gespecialiseerd in ‘peer support’ en aanverwante thema’s uit de gezondheidszorg en andere sectoren.

Meer informatie

Opleidingen en teamcoaching | VvAA

Wat kost deelname?

€ 4.850,- per deelnemende organisatie (inclusief masterclass, prevalentie-onderzoek en 4 netwerkbijeenkomsten).

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email
scroll verder