Ik wil mijzelf ontwikkelen: 

Peer support in de zorg

Schrijf u direct in
  • Inhoud van opleiding
  • Bekijk alle opleidingen
  • Details van opleiding
  • Direct inschrijven

Masterclass Peer Support in de zorg

Tijdens deze leergang ontvangt u bouwstenen voor het opzetten van collegiale opvang van zorgverleners en managers in úw organisatie. Na een patiëntveiligheidsincident is er vaak meer dan één slachtoffer. Naast een adequate opvang en ondersteuning van de patiënt en diens naasten komt er steeds meer oog voor het feit dat ook betrokken medewerkers opvang en ondersteuning verdienen. Emotioneel gezonde en veerkrachtige zorgverleners zijn immers een voorwaarde voor goede patiëntenzorg. Na de meerdaagse masterclass bent u in staat om voor uw organisatie gestructureerd collegiale opvang te (helpen) ontwikkelen en implementeren.

Inschrijven kan tot uiterlijk 15 december 2017 

De Masterclass start op 15 januari 2018. Voor die tijd vinden (vrijblijvend) intakegesprekken plaats. Het aantal personen dat kan deelnemen is beperkt. De masterclass is opgebouwd uit zes modules (verdeeld over 2 trainingsdagen). De modules kunnen niet los gevolgd worden.

Schrijf u nu in

Resultaat

Na afloop van de masterclass:

  •  bezit u actuele kennis over het fenomeen second victim en peer support
  • bent u in staat om voor uw organisatie gestructureerd collegiale opvang te ontwikkelen en implementeren;
  • bent u in staat de principes van collegiale opvang over te dragen aan andere medewerkers van uw organisatie, op uw eigen niveau en met uw eigen specifieke verantwoordelijkheden.
 

Download brochure

De masterclass Peer support in de zorg bestaat uit 6 modules

Module 1 - De impact van een patientveiligheidsincident - Second Victim

Tijdens deze eerste module bespreken we welke impact een incident op een zorgverlener kan hebben. (Inter)nationale kennis en achtergrondinformatie over prevalentie, symptomen, maar ook burnout, defensieve geneeskunde en het risico op herhaalde claims wordt overzichtelijk samengevat en gepresenteerd.

Module 2 - Vergissen is menselijk - Herstel van vertrouwen

Het is van het grootste belang om naar de ervaringen van patiënten en hun naasten te luisteren en hun  emoties en hun situatie te erkennen. Tijdens deze module belichten we de belangrijke taak voor zorgverleners en zorgorganisaties om in dialoog met de patiënt de juiste ondersteuning voor de, praktische en psychosociale, gevolgen van een patientveiligheidsincident te vinden. De deelnemers worden uitgenodigd te reflecteren wat er al in de eigen organisatie rondom patiëntveiligheid en ondersteuning van patiënten en zorgverleners gebeurt na een patiëntveiligheidsincident en op basis van aangereikte informatie wordt er verder gewerkt aan een individueel plan van aanpak.

Module 3 - Peer support in de zorg - Structuur en organisatie

Tijdens deze module presenteren we de bevindingen uit toonaangevende onderzoeken van de afgelopen 15 jaar uit binnen- en buitenland. Duidelijk wordt hoeveel medewerkers betrokken zijn bij een medisch incident en wat hun wensen zijn ten aanzien van de opvang. Op basis van wetenschappelijk onderzoek krijgt u zicht op de situatie in negentien Nederlandse ziekenhuizen. De bevindingen bieden aanknopingspunten om structuren en strategieën voor peer support op te zetten passend bij uw organisatiestructuur en -cultuur. We brengen recente ervaringen uit Nederlandse en Belgische ziekenhuizen bijeen en gaan we samen na wat de voor- en nadelen zijn van elk van deze ondersteuningssystemen.

Module 4 - Peer support in de zorg - stadia en uitvoering

Elke zorgverlener die betrokken raakt bij een patiëntveiligheidsincident heeft unieke behoeften om het gebeurde een plek te geven. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de rol van de peer supporter in de nasleep na een medisch incident. We gaan ook in op acute en chronische stress reacties, PTSS en de symptomen van psychotrauma evenals de criteria waarbij doorverwijzing naar professionele ondersteuning wordt geadviseerd. 

Module 5 - Openheid en de rol van het disclosure gesprek

Het eerste en belangrijkste slachtoffer van een patiëntveiligheidsincident zijn de patiënt en diens naasten. Een open gesprek tussen de betrokken first en second victim kan een belangrijke stap zijn in het verwerkingsproces voor zowel de patiënt/familie als ook de betrokken hulpverlener. Maar hoe verloopt zo’n gesprek en met welke juridische zaken moet je rekening houden? Wat is het verschil tussen een feit en een fout? Wat kun je wel en wat kun je niet vertellen in een eerste fase en hoe doe je dat? We bespreken de huidige en gewenste stand in Nederland rondom Openheid na Medische Incidenten. De deelnemers worden uitgenodigd te reflecteren wat er al in de eigen organisatie rondom ’open disclosure’ gebeurt en op basis van deze informatie verder te werken aan een individueel plan van aanpak.

Module 6 - All teach - All learn

Het opzetten van een Peer Support systeem doe je niet van vandaag op morgen. Hier komen heel wat organisatorische, praktische als ook mogelijk juridische uitdagingen bij kijken. Deze laatste sessie staat in het teken van de synthese van leerpunten uit deze masterclass serie. Samen gaan we de meest haalbare, efficiënte en effectieve werkvorm formuleren. We leren van elkaars plan van aanpak, bestaande kennis en nieuwe inzichten. De deelnemers worden uitgenodigd feedback te geven op elkaars individueel plan van aanpak.

Details van Peer support in de zorg

Uw accreditatiepunten/-uren

  • ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) Medisch specialisten en Huisartsen: In aanvraag

Incompany Peer Support

Dankzij het enorme succes van het leernetwerk en de thema-avonden die daarop hebben gevolgd hebben wij besloten om Peer Support trainingen incompany aan te bieden. Met deze training leiden wij peer supporters op in uw zorgorganisatie. Op deze manier kunt u gericht met medewerkers van uw zorgorganisatie aan de slag om dit op de juiste manier te faciliteren. 

Heeft u interesse om deze training bij u in huis te volgen? Vraag dan een gesprek aan met een van onze trainers.
Opleidingen en teamcoaching | VvAA
Wat kost de training?
€ 2.195 per deelnemer (inclusief cursusmateriaal, deelname 6 modules, helpdesk, begeleiding bij uitwerking beleidsvoorstel, administratie, maaltijden).
Hoofdkantoor in Utrecht | VvAA

Opleidingslocatie

VvAA hoofdkantoor 't Hart
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

Opleidingen en teamcoaching | VvAA
Datums en duur 2018
De masterclass is opgebouwd uit zes modules van een dagdeel, verdeeld over 2 traingsdagen (09.00 - 21.00) en vindt plaats op 15 januari en 12 februari 2018.

Wij helpen u graag

U kunt ons bellen op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur.
scroll verder