Inloggen

Tips om overtuigender over te komen

Hoe stemt u uw gedrag optimaal af op de ander(en)? Leer invloed uitoefenen in gesprekken, vergaderingen en onderhandelingen. Op zo'n manier dat het bij u past: geen trucjes, maar concreet, veranderbaar en bovenal authentiek gedrag. Trainer Remco Heukels deelt alvast 8 handige tips die u vandaag al kunt toepassen.

Tip 1: weet wat u wilt bereiken

Bedenk niet wat u wil gaan zeggen maar wat u wilt bereiken. De toon en de exacte woordkeuze is afhankelijk van degene tegenover u.

Stappenplan voorbereiden gesprekken:
1- Wat is het gespreksdoel?
2- Wie hebt u tegenover u en wat zijn de omstandigheden?
3- Hoe gaat u het brengen qua tekst en lichaamstaal? Stel vooral een reëel gespreksdoel; te veel willen bereiken in één gesprek zorgt ervoor dat u sneller gaat dan werkelijk effectief is. Sluit op een juiste manier aan bij de ander terwijl u uw doel scherp voor ogen houdt!

Tip 2: kies proactief voor uw eigen gedrag

Laat u niet verleiden tot reactief gedrag door iemand met een tegenovergestelde mening. Voor u het weet gaat u in de verdediging of in de aanval omdat degene dat bij u oproept. Kies zelf proactief voor uw eigen gedrag. Laat u door een collega met een tegenovergestelde mening niet uitdagen tot een potje ‘woord-vechten’ maar richt u liever op het overtuigen van de aanwezige twijfelaars; dat is positiever én uiteindelijk ook effectiever. Niet happen dus!

Tip 3: eerst begrijpen dan begrepen worden

Het heeft geen zin om de ander eerst te dwingen om naar uw mening te luisteren wanneer u dat zelf ook niet doet. Daarnaast hebt u meer directe invloed op uw eigen gedrag dan op dat van een ander. Het is effectiever om zelf eerst goed te horen wat de ander te vertellen heeft én waarom degene iets vindt. Daarna zal degene eerder geneigd zijn om datzelfde terug te doen bij u en dus ook echt naar u te luisteren. Geef het goede voorbeeld!


Tip 4: sluit aan bij het energieniveau van de ander

Schat in waar uw gesprekspartner zich bevindt op een schaal van nul tot 10. De hoeveelheid energie wordt bepaald door de mate van expressie, dynamiek en snelheid van spreken, de heftigheid van lichaamstaal en intensiteit van de volledige communicatie. Wanneer u aansluit bij het energielevel van de ander, zal degene eerder en makkelijker naar u kunnen luisteren. Daarna kunt u weer vertragen of versnellen naar het energielevel dat voor u prettiger is. Eerst aansluiten dus om daarna te kunnen leiden!


Tip 5: wees flexibel in ruimte geven en nemen

Vaak wordt gedacht dat u gesprekspartners het beste overtuigt wanneer u stevig en erg aanwezig vooral veel ruimte inneemt om uw verhaal te doen. Het is effectiever om hier wendbaar in te zijn; richt u op de gemeenschappelijkheid, stel vragen en toon veel begrip voor de ander. Neem daarnaast bewust ruimte in wanneer u écht ergens voor wil staan. Het is goed om van uzelf te weten welke neiging u hebt wanneer u geconfronteerd wordt met een andere mening. Door ook het tegenovergestelde in te zetten van dat wat u geneigd bent te doen, blijft u wendbaar en zal de ander eerder met u meegaan.

Moppert u wel eens dat u zo weinig ruimte krijgt van anderen? Er is ruimte voor iedereen, alleen verandert de verdeling voortdurend: kijk wat u zelf kunt doen om effectiever te worden in het meekrijgen van anderen en ga concreet aan de slag; ruimte geven om draagvlak te creëren of ruimte nemen om gehoord te worden.

Té aanwezig?
Neemt u vaak veel ruimte in door uw aanwezigheid, stemvolume, hoeveelheid tekst en krijgt u regelmatig te horen dat u wel érg aanwezig bent? Ruimte aan anderen geeft u door heel concreet vragen te stellen i.p.v. uw boodschap centraal te stellen en te onderbouwen. Wees geïnteresseerd in de opvattingen van de ander ook al bent u het er niet direct mee eens. Neem ook non-verbaal minder ruimte in door wat naar achteren te zitten, uw hele lijf in een luisterstand te zetten zodat de ander ook voelt dat u ruimte geeft. Voordeel is dat de ander zich sneller echt gehoord zal voelen en daardoor ook beter naar jouw verhaal luistert.

Té bescheiden?
Wanneer u vaak minder ruimte inneemt doordat u niet snel het woord neemt, een zacht stemvolume hebt, non-verbaal wat in elkaar gedoken zit dan kunt u oefenen met meer ruimte innemen. Zet uw lijf in een juiste ‘aanwezige’ stand: zit rechtop, kijk rond, maak als eerste oogcontact met de anderen. Praat stellend in plaats van vragend en houd zinnen kort en krachtig. Wanneer iets niet duidelijk is voor de ander kan degene altijd om verduidelijking vragen. Geeft u te veel details en onderbouwing door alle nuances te belichten, dan haalt u de kracht en de vaart uit het verhaal.

Tip 6: ervaar de kracht van vriendelijkheid

Wanneer u te vaak het gevoel hebt dat u uw zin niet krijgt en dat niemand écht voor u zorgt of met u meedenkt, kunt u de neiging krijgen om uw vriendelijkheid aan de kant te zetten. “Ik moet ook véel minder aardig zijn!” wordt er dan gedacht. Het tegendeel is waar: u moet niet minder aardig zijn want dan laat u een enorm krachtig instrument liggen. Voeg er liever duidelijkheid aan toe. Wanneer aardigheid en duidelijkheid met elkaar in balans zijn, is de kans het grootst dat u anderen meekrijgt!

Tip 7: verkoop niet de oplossing maar het probleem

Wanneer u zelf al uitgebreid nagedacht hebt over een probleem en tot de conclusie bent gekomen dat een bepaalde oplossing de beste is, is het een grote valkuil om de ander alleen nog maar te willen overtuigen van uw oplossing. Het is effectiever om u eerst te richten op het creëren van, of het onder de aandacht brengen van, een probleem. Pas als de ander dit probleem zelf ook écht als een probleem ervaart, staat degene open voor een mogelijke oplossing.


Tip 8: spreek uit en spreek aan!

Overtuigend overkomen richt zich op twee belangrijke vaardigheden; uzelf goed en beknopt kunnen uitspreken én anderen kunnen aanspreken wanneer u last hebt van gedrag of juist een compliment wil geven. Beide zaken zijn goed te leren;
  • Bedenk voordat u zich uit gaat spreken wat uw kernboodschap is. Uw mening in maximaal één zin kunnen verwoorden is cruciaal. Hebt u veel tijd, dan kunt u dit uitgebreid toelichten. hebt u weinig tijd? Houd u dan bij uw kernboodschap.
  • Bedenk voordat u een ander aanspreekt over welk feitelijk gedrag u het hebt; wat doet de ander concreet en objectief? Pas dan zal de ander zich herkennen in en openstaan voor het positieve of negatieve effect daarvan op u.

Stuur uw gedrag om overtuigend over te komen

Ideeën, oplossingen en meningen hebben we allemaal. Ze met resultaat overbrengen is iets heel anders. Niet de inhoud, maar de presentatie bepaalt immers de acceptatie van de boodschap bij de ontvanger.


Bereik het gewenste effect bij uw gesprekspartners

Wilt u krachtiger of juist empathischer overkomen? In deze training draait het om deze PK’s: uw persoonlijke kracht. Na afloop kunt u bewust self-monitoring toepassen: u stuurt uw eigen gedrag om het gewenste effect bij uw gesprekspartners te bereiken. 


Over de training