Ik wil mijzelf ontwikkelen: 

Management in de zorg

Schrijf u direct in
 • Inhoud van opleiding
 • Details van opleiding
 • 6 handige tips
 • Direct inschrijven

U leert alle essentiële managementvaardigheden

Als zorgondernemer met managementtaken wilt u het maximale uit uw maatschap of vakgroep halen. Hiervoor zijn helder communiceren, conflictbeheersing en timemanagement de essentiële ingrediënten. Niet alleen voor uw praktijkvoering, maar ook voor de onderhandelingen met en de beoordelingen door zorgverzekeraars. Na de leergang Management in de zorg stuurt u uw maatschap of vakgroep pragmatischer, interactiever en strategischer aan.

Schrijf u nu in

Cursisten beoordelen Manage­ment in de zorg met een 8,9

Management in de zorg bestaat uit 9 modules

Module 1 Strategie en beleid

Inhoud van module

 • Kennismaken
 • Uitleg van Persoonlijke Profiel Analyse (PPA). Dat is een snel en betrouwbaar instrument om de kwaliteiten, het functioneren, het werkgedrag en/of de motivatoren van uw nieuwe of huidige werknemer te toetsen.
 • Bespreken leerdoelen van alle deelnemers
 • Introductie van integrale opdracht ‘Leergang Management In De Zorg’

Leerdoelen

 • Hoe bepaalt u de strategie? U leert de verschillende fases van een duurzame strategie te doorlopen. Denkt u aan: brainstorming, ideaalbeelden zonder beperkingen, analyseren, concluderen, prioriteren en een actieplan maken.
 • Hoe laat u uw beleid hierop aansluiten? Met behulp van een SWOT-analyse, het stellen van prioriteiten en het screenen van randvoorwaarden helpen wij u op weg.

Module 2 Organiseren - Leidinggeven en samenwerken

Inhoud van module

 • De uitkomsten van uw Persoonlijk Profiel Analyse (PPA) worden besproken. Dit helpt u in het vervolg van de leergang. De PPA maakt u impliciet duidelijk hoe u zich gedraagt als (toekomstig) leidinggevende.

Leerdoelen

 • Hoe zet u verschillende stijlen van leiderschap effectief in? Verschillende facetten van leiderschap passeren de revue. Van expliciteren, belonen van gewenst gedrag, stimuleren van nieuw gewenst gedrag tot het analyseren en corrigeren van gedrag.
 • Feedback geven. Het geven van feedback aan medewerkers en collega’s is een belangrijk onderdeel van uw werk als zorgmanager. U staat daar uitgebreid bij stil.

Module 3 Personeelsbeleid

Inhoud module

 • Werven, selecteren, beoordelen en functioneren.

Leerdoelen

 • U leert hoe u de juiste mensen kunt werven én selecteren.
 • Welke harde en zachte criteria zijn voor u belangrijk? U ziet welk type medewerkers hierop aansluiten.Wij helpen u met het voeren van het gesprek als de kandidaat zich aandient. Daarbij hoort u ook welke juridische gevolgen het aannemen van personeel heeft. Denkt u aan: proeftijd, contractduur, zzp-ers in dienst en dossieropbouw.

Module 4 Effectief communiceren

Inhoud module

 • “De communicatie móét beter!” is een veelgehoorde term in de (zorg)praktijk. Hoe krijgt u dit voor elkaar? 

Leerdoelen

 • U leert meer over de basisprincipes van communiceren, zowel met patiënten als collega’s. Ook in verbale én non-verbale communicatie.
 • U gaat ook aan de slag met een acteur. Daarin gaat u uw eigen gedrag herkennen en corrigeren. Vooral om in te kunnen zetten in verschillende situaties.

Module 5 Projectmanagement en marketing

Inhoud module

 • Alles wat een project tot een succes maakt komt in deze module aan de orde.

Leerdoelen

 • U leert de succesfactoren en valkuilen van een project kennen. De manier van leidinggeven wordt ook meegenomen.
 • Hoe zet u marketing effectief in voor uw organisatie? U krijgt concrete tips en handvatten die u direct kunt toepassen in de praktijk.

Module 6 Timemanagement en vergaderen en besluitvorming

Inhoud module

 • Timemanagement staat centraal in vier facetten: veranderen van eigen gedrag, beïnvloeden van gedrag van anderen, veranderen van uw omgeving en het accepteren van het onveranderbare.

Leerdoelen

 • U leert patronen in uw dagelijks werk te herkennen en te doorbreken.
 • U krijgt de theorie achter vergaderen en besluitvorming. U leert een goede agenda op te stellen en te hanteren. Dat helpt u om een vergadering te leiden en het opstellen van een actie- en besluitenlijst.

Module 7 Financieel management

Inhoud module

 • Een gezonde financiële huishouding staat hierin centraal.

Leerdoelen

 • U leert een balans te maken en te begrijpen. Verder herkent u de cijfers op uw jaarrekening.
 • U kunt bepalen hoe u er financieel voor staat. Ook weet u welke (duurzame) investeringen u moet doen óf waarop u juist kunt besparen.

Module 8 Onderhandelen

Inhoud module

 • In iedere samenwerking ontstaan wel eens lastige gesprekssituaties. Hoe komt u dan tot het gewenste resultaat als de belangen niet (geheel) overeenkomen?

Leerdoelen

 • U leert de criteria en stijlen van onderhandelen kennen. Daarbij gaan we in op ieders’ belangen, wederzijdse afhankelijkheid en hoe hiermee om te gaan. Dat alles met behoud van de relatie.

Module 9 Themadag

 • Als afsluiting blikken we terug op wat u de afgelopen maanden hebt geleerd. Ook in relatie tot u leerdoelen. We bespreken ook de integrale opdracht van u en de andere deelnemers.

Schrijf u nu in

(Start)datums van Management in de zorg

Starten in 2018

Management in de zorg Starten in maart 2018 Starten in mei 2018 Starten in september 2018 Starten in november 2018 Starten in december 2018
Module 1
Strategie en beleid

9 maart

23 mei

24 september

2 november

12 december

Module 2
Organiseren: leidinggeven en samenwerken

23 maart

6 juni

8 oktober

30 november

9 januari 2019

Module 3
Personeelsbeleid

6 april

12 september

29 oktober

21 december

6 februari 2019

Module 4
Effectief communiceren

20 april

10 oktober

12 november

18 januari 2019

13 maart 2019

Module 5
Projectmanagement en marketing

4 mei

7 november

26 november

8 februari 2019

3 april 2019

Module 6
Timemanagement, vergaderen en besluitvorming

18 mei

28 november

10 december

8 maart 2019

8 mei 2019

Module 7
Financieel management

8 juni

9 januari 2019

7 januari 2019

5 april 2019

5 juni 2019

Module 8
Onderhandelen

22 juni

6 februari 2019

21 januari 2019

10 mei 2019

3 juli 2019

Module 9
Themadag

6 juli

6 maart 2019

4 februari 2019

7 juni 2019

18 september 2019

Starten in 2017

Management in de zorg Gestart in mei 2017 Gestart in oktober 2017 Gestart in november 2017 Starten in december 2017
Module 1
Strategie en beleid

9 mei

11 oktober

20 november

22 december

Module 2
Organiseren: leidinggeven en samenwerken

6 juni

8 november

18 december

19 januari 2018

Module 3
Personeelsbeleid

4 juli

6 december

15 januari 2018

16 februari 2018

Module 4
Effectief communiceren

5 september

17 januari 2018

12 februari 2018

16 maart 2018

Module 5
Projectmanagement en marketing

3 oktober

7 februari 2018

12 maart 2018

13 april 2018

Module 6
Timemanagement, vergaderen en besluitvorming

7 november

7 maart 2018

9 april 2018

18 mei 2018

Module 7
Financieel management

12 december

4 april 2018

14 mei 2018

15 juni 2018

Module 8
Onderhandelen

16 januari 2018

16 mei 2018

11 juni 2018

7 september 2018

Module 9
Themadag

6 februari 2018

13 juni 2018

2 juli 2018

5 oktober 2018

Details van Management in de zorg

Uw accreditatiepunten/-uren

 • ABAN (Accreditatie Bu­reau Algemene Na­scholing) Medisch specia­listen en Huis­artsen: 40 punten
 • ADAP (Accreditatie Para­medici): 54 punten
 • KNOV (Verlos­kundigen): 16 punten
 • Q-keurmerk (Tand­artsen): 53 punten
Academie voor medisch specialisten | VvAAVvAA opleidingen en teamcoaching organiseert deze training in samenwerking met KNMG Arts & Carrière

Academie voor medisch specialisten | VvAABij de Aca­demie voor Medisch Specialisten kunt u de leer­gang ‘Medisch manage­ment in het zieken­huis’ volgen. Deze leer­gang is alleen voor medisch specia­listen en heeft een ver­gelijk­bare op­zet als Manage­ment in de zorg.
Hoofdkantoor in Utrecht | VvAA

Opleidingslocatie

VvAA hoofdkantoor 't Hart
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

Wij helpen u graag

U kunt ons bellen op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur.
scroll verder