Inloggen

Ik wil mijzelf ontwikkelen: 

Management in de zorg

Schrijf u direct in
 • Inhoud van opleiding
 • Details van opleiding
 • Handige tips
 • Direct inschrijven

U leert alle essentiële managementvaardigheden

Als zorgondernemer met managementtaken wilt u het maximale uit uw maatschap of vakgroep halen. Hiervoor zijn helder communiceren, conflictbeheersing en timemanagement de essentiële ingrediënten. Niet alleen voor uw praktijkvoering, maar ook voor de onderhandelingen met en de beoordelingen door zorgverzekeraars. Na de leergang Management in de zorg stuurt u uw maatschap of vakgroep pragmatischer, interactiever en strategischer aan.

Schrijf u nu in

Cursisten beoordelen Manage­ment in de zorg met een 8,9

Tandarts Ruurt Bastiaans | VvAA

Ruurt Bastiaans

Tandarts Defensie

“Management was een nieuwe discipline voor mij. Zoals dat eigenlijk altijd zo gaat ben ik vooral in het diepe gegooid. Ga het maar doen. De leergang was dus voor mij een prima introductie in alles wat met management van doen heeft.”

Management in de zorg bestaat uit 9 modules

Dag 1 - Strategie en beleid

Inhoud dag 1

Ochtend

 • Kennismaken
 • Uitleg van Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) als snel en betrouwbaar instrument om de kwaliteiten, het functioneren, het werkgedrag en/of de motivatoren van uw nieuwe of huidige werknemer te toetsen.
 • Bespreken leerdoelen van alle deelnemers.
 • Introductie van integrale opdracht leergang Management in de zorg.

Middag

 • Alles over strategie/beleid

Leerdoelen

 • Hoe bepaalt u de strategie? U leert de verschillende fases van duurzame strategie te doorlopen. Denkt u aan: brainstorming, ideaalbeelden zonder beperkingen, analyseren, concluderen, prioriteren en een actieplan maken.
 • Hoe laat u uw beleid hierop aansluiten? Met een SWOT-analyse, het stellen van prioriteiten en het screenen van randvoorwaarden helpen wij u op weg.
Leonie van den Bragt | VvAA

Leonie van den Bragt

voorzitter Fysiotherapie Rotterdam Centrum

“Tijdens onze teamcoaching is de PPA ingezet om ons inzicht te geven in onze teamsamenstelling. Het heeft ons ontzettend veel gebracht. Door elkaars profielen in te zien en te begrijpen hebben we duidelijk meer begrip voor elkaar. Hierdoor worden ieders kwaliteiten beter ingezet en hebben we een grote stap voorwaarts gemaakt in onze samenwerking.”

Dag 2 - Leidinggeven en samenwerken

Leerdoelen dag 2

 • Hoe zet u verschillende stijlen van leiderschap effectief in? Verschillende facetten van leiderschap passeren de revue. Van expliciteren, belonen van gewenst gedrag, stimuleren van nieuw gewenst gedrag tot en met het analyseren en corrigeren van gedrag.
 • Feedback geven. Het geven van feedback aan medewerkers en collega’s is een belangrijk onderdeel van uw werk als zorgmanager. U staat daar uitgebreid bij stil.
 • Oefenen met lastige gespreksvoering, zoals omgaan met weerstand, aanspreken op gedrag en slecht nieuws vertellen.
 • Naast het feit dat iedereen deze dag veel uitprobeert binnen de oefeningen, is er in de middag voor een aantal deelnemers ook nog de gelegenheid om een eigen casus in te brengen en deze te oefenen met een ervaren trainingsacteur/ co-trainer. U krijgt dan praktisch toepasbare feedback. Zowel observeren en analyseren als het oefenen zelf levert veel kennis op.

Dag 3 - Personeelsbeleid - in- door- en uitstroom

Inhoud dag 3

 • U gaat aan de slag met werven, selecteren, beoordelen en functioneren.
 • De uitkomsten van uw PPA worden besproken die u helpen in het vervolg van de leergang. U ziet daarmee hoe u zich gedraagt als (toekomstig) leidinggevende.

Leerdoelen

 • U leert hoe u de juiste mensen kunt werven én selecteren.
 • Welke harde en zachte criteria zijn voor u belangrijk? U ziet welk type medewerkers hierop aansluiten.Wij helpen u met het voeren van het sollicitatiegesprek. Daarbij leert u ook meer over de juridische gevolgen die komen kijken bij het aannemen van personeel heeft. Denkt u aan: proeftijd, contractduur, zzp'ers in dienst en dossieropbouw.

Dag 4 - Effectief communiceren

Inhoud dag 4

 • Deze interactieve dag start met het definiëren van de essentie van effectief communiceren: het bereiken van uw doel in verschillende situaties. Het belangrijkste instrument om dit doel te bereiken bent u zelf: zowel verbaal als non-verbaal kunt u gedrag inzetten om zo uw omgeving effectief ‘de juiste kant op te beïnvloeden”.
 • Na deze definitie volgen een aantal praktisch toepasbare theoretische kaders en vaardigheden. Vervolgens ligt de focus op ieders eigen gedrag. U kunt nooit ‘niet communiceren’ wanneer u bij anderen in de buurt bent. Uw gedrag wordt altijd geïnterpreteerd. Het is daarom goed om te horen wat u van nature al meeneemt aan kwaliteit: wat maakt uw communicatie sterk. Het hebben van een kloppend zelfbeeld is essentieel om te weten wat u toe moet voegen in een situatie.
 • We kijken daarna wat eenieder kan toevoegen om effectiever te worden. Vervolgens richt u zich op het inzetten van dát gedrag in situaties waar u meer zou willen bereiken dan nu het geval is. In essentie komt het hierop neer: meer ruimte nemen om uzelf goed neer te zetten op een krachtige manier, zodat u (als expert) gehoord wordt. U kunt ook meer ruimte geven om daarmee warmer en sympathieker over te komen. Het gaat er dus om dat u in uw ‘interne regiekamer’ aan de juiste knoppen draait.

Tip: vul de DAS-typologietest in

We onderscheiden verschillende communicatiestijlen om snel af te stemmen op uw gesprekspartner: de DAS-typologie. Tijdens de module Onderhandelen gebruikt u deze DAS-typologie ook om de diverse gesprekspartners in een onderhandelingssituatie te omschrijven. Het invullen van de DAS-typologietest in het werkboek is aan te raden. U krijgt zo zicht op uw eigen communicatie-voorkeursstijl.
Opleidingen en teamcoaching | VvAA
 • Naast het feit dat iedereen deze dag veel uitprobeert binnen de oefeningen, is er in de middag voor een aantal deelnemers ook nog de gelegenheid om een eigen casus in te brengen en deze te oefenen met een ervaren trainingsacteur/ co-trainer. U krijgt dan praktisch toepasbare feedback. Zowel observeren en analyseren als het oefenen zelf levert veel kennis op.

Leerdoelen

 • U leert wat u aan verbaal en non-verbaal gedrag kunt inzetten om je doel te bereiken: ruimte nemen of meer ruimte geven.
 • U gaat communicatieniveaus onderscheiden, een gespreksdoel bepalen, aansluiten bij de communicatiestijl van de ander en hier wendbaar in worden.
 • U past verschillende gesprekstechnieken toe, u leert de regie over een gesprek te houden en meta-communicatie in te zetten.
 • U leert effectief feedback te geven. Deze techniek kunt u gebruiken om anderen aan te spreken op lastig gedrag en ook om effectief complimenten te geven.
 • Tot slot krijgt u andere toepasbare technieken mee om effectiever te communiceren.

Dag 5 - Marketing en verander- en projectmanagement

Inhoud dag 5 - module marketing (een dagdeel)

 • Alles wat een project tot een succes maakt komt aan de orde.

Leerdoelen

 • Hoe zet u marketing effectief in voor uw organisatie? U krijgt concrete tips en handvaten die u direct kunt toepassen in de praktijk
 • Marktwerking in de zorg en het belang van marketing, op welke plek in de zorg u ook werkzaam bent.
 • Hoe maakt u een strategische analyse van de markt? Over andere aanbieders en concurrentiekracht.
 • Hoe zet u marketing effectief in voor uw organisatie? U krijgt concrete tips en handvatten die u direct kunt toepassen in de praktijk.
 • Marktwerking en positionering: wat kunnen we leren van anderen?
 • Positie kiezen en dan? Bouwstenen voor een marketingplan, met eerste doorvertaling in communicatie.

Inhoud module verander- en projectmanagement (een dagdeel)

 • Wat maakt veranderingen zo moeilijk? Waar komt weerstand vandaan en wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle verandering? Alles wat een verandering in de vorm van een project tot een succes maakt komt aan de orde.

Leerdoelen

 • We kijken naar verandermanagement aan de hand van concrete veranderprojecten. Daarbij focussen we op weerstand en de voorwaarden voor een geslaagd verandertraject.
 • Hoe ziet een projectplan eruit en waar moet u aan denken? Voor het antwoord op deze vraag werken we een project in pragmatische stappen uit. Daarvoor nemen we (als dat mogelijk is) een project uit uw praktijk als voorbeeld.

Dag 6 - Timemanagement en vergaderen

Inhoud dag 6 - module Timemanagement (ochtend)

 • Timemanagement staat centraal in vier facetten: veranderen van eigen gedrag, beïnvloeden van gedrag van anderen, veranderen van uw omgeving en het accepteren van het onveranderbare.

Leerdoel

 • Wat zijn mijn patronen en wil en kan ik deze veranderen? U leert de patronen in uw dagelijks werk te herkennen en te doorbreken.

Leerdoel module Vergaderen (middag)

 • U krijgt de theorie achter vergaderen en besluitvorming. U leert een goede agenda op te stellen en te hanteren die u helpt u om een vergadering te faciliteren en te leiden. We kijken ook naar notulen en het opstellen van een actie- en besluitenlijst. We gaan ook oefenen met uw leervragen en die van de andere deelnemers.

Dag 7 - Financieel management

Inhoud dag 7

 • Een gezonde financiële huishouding staat centraal.

Leerdoelen

Ochtend

 • U krijgt kennis van en inzicht in de financiering van het Nederlandse zorgstelsel, relevante zorgwetten, de Wet markt ordening gezondheidszorg en de consequenties voor zorgaanbieders.
 • U ziet welke ontwikkelingen er spelen in de financiering van ziekenhuizen.

Middag

 • U leert een balans te maken en te begrijpen. Verder herkent u de cijfers op uw jaarrekening.
 • U kunt bepalen hoe u er financieel voor staat. Ook weet u welke (duurzame) investeringen u moet doen óf waarop u juist kunt besparen.

Dag 8 - Onderhandelen

Inhoud dag 8

 • In iedere samenwerking ontstaan wel eens lastige gesprekssituaties. Hoe komt u dan tot het gewenste resultaat als de belangen niet (geheel) overeenkomen?

Leerdoelen

 • U leert de criteria en stijlen van onderhandelen kennen. Daarbij gaan we in op ieders’ belangen, wederzijdse afhankelijkheid en hoe hiermee om te gaan met behoud van de relatie. Daarbij spelen belangrijke zaken een rol:
  • Het belang van een gedegen voorbereiding
  • Beginnersfouten
  • Omgaan met een machtiger partij
  • Impasses doorbreken
  • Manieren van beïnvloeden
  • Voorkomen en oplossen van conflicten
  • Weerstand herkennen, erkennen en bespreekbaar maken
 • Naast het feit dat iedereen deze dag veel uitprobeert binnen de oefeningen, is er in de middag voor een aantal deelnemers ook nog de gelegenheid om een eigen casus in te brengen en deze te oefenen met een ervaren trainingsacteur/ co-trainer. Je krijgt dan praktisch toepasbare feedback. Zowel observeren en analyseren als het oefenen zelf levert veel kennis op.

Dag 9 - Themadag

Inhoud dag 9

 • Als afsluiting blikken we terug op wat u de afgelopen maanden hebt geleerd. Ook in relatie tot uw leerdoelen. 
 • We bespreken uw integrale opdracht en die van de andere deelnemers.

Schrijf u nu in
Projectleider integrale geboortezorg Jeannette van Capelleveen | VvAA

Jeannette van Capelleveen

Projectleider integrale geboortezorg

“Voor mij was de leergang vooral een praktische herkenning en opfrissing van mijn kennis over het goed managen van de zorg. In mijn rol naar de opdrachtgever is het belangrijk om te weten hoe de zorg exact werkt. ”

(Start)datums van Management in de zorg in 2020

Management in de zorg Vanaf maart Vanaf mei      Vanaf september Vanaf oktober Vanaf november
Dag 1
Strategie en beleid

09-03-2020

14-05-2020

25-09-2020 

07-10-2020

03-11-2020

Dag 2
Leidinggeven en samenwerken

20-04-2020

04-06-2020

30-10-2020

04-11-2020

24-11-2020

Dag 3
Personeelsbeleid: in, door- en uitstroom

11-05-2020

02-07-2020

27-11-2020

25-11-2020

15-12-2020

Dag 4
Effectief communiceren

08-06-2020

17-09-2020

18-12-2020

09-12-2021

19-01-2021

Dag 5
Marketing, verander- en projectmanagement

29-06-2020

08-10-2020

15-01-2021

06-01-2021

09-02-2021

Dag 6
Timemanagement en vergaderen

14-09-2020

05-11-2020

05-02-2021

27-01-2021

09-03-2021

Dag 7
Financieel management

05-10-2020

03-12-2020

05-03-2021

03-02-2021

06-04-2021

Dag 8
Onderhandelen

02-11-2020

07-01-2021

02-04-2021

03-03-2021

11-05-2021

Dag 9
Themadag

30-11-2020

28-01-2021

23-04-2021

24-03-2021

01-06-2021

Cardioloog Jeroen van Etten | VvAA

Jeroen van Etten

Cardioloog

“In de leergang heb ik veel handvatten gekregen, mede dankzij Mascha als fijne cursusleider. In de rollenspellen hebben de acteurs indruk op mij gemaakt. Zij benaderden de werkelijkheid in houding en gedrag.”

Handige en praktische tips

Professioneel én plezierig managen, zo doet u dat

Zo belandt uw beleidsplan niet in een la

Details van Management in de zorg

Uw accreditatiepunten/-uren

 • ABAN (Accreditatie Bu­reau Algemene Na­scholing) Medisch specia­listen en Huis­artsen: 40 punten
 • ADAP (Accreditatie Para­medici): 54 punten
 • KNOV (Verlos­kundigen): 16 punten
KNMGVvAA opleidingen en teamcoaching organiseert deze training in samenwerking met KNMG Arts & Carrière.

Zelfstudietijd Leergang Management in de Zorg

Voor de leergang management wordt dag 1, bij de introductie, een praktijkopdracht uitgelegd. Op de laatste dag van de leergang wordt deze praktijkopdracht door middel van een presentatie door de deelnemer toegelicht en is er ruimte om van andere deelnemers feedback te ontvangen. De praktijkopdracht wordt gezien als huiswerk. Gemiddeld besteedt een deelnemer hier tussen de 2 en 4 uur aan.
Academie voor medisch specialisten | VvAABij de Aca­demie voor Medisch Specialisten kunt u de leer­gang ‘Medisch manage­ment in het zieken­huis’ volgen. Deze leer­gang is alleen voor medisch specia­listen en heeft een ver­gelijk­bare op­zet als Manage­ment in de zorg.
Opleidingen en teamcoaching | VvAA

Kosten van de leergang

Wat kost deze op­lei­ding inclu­sief les­mate­riaal?

2019 + 2020

 • VvAA leden € 4.250,-
 • Niet-leden € 4.695,-
Hoofdkantoor in Utrecht | VvAA

Opleidingslocatie

VvAA hoofdkantoor 't Hart
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

Opleidingen en teamcoaching | VvAA

Startdatums

 • ma. 9 maart 2020
 • do. 14 mei 2020
 • vrij. 25 sept 2020
 • wo 7 okt 2020
 • di. 3 nov 2020

Wij helpen u graag

U kunt ons bellen op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur.
Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email
scroll verder