Ik wil mijzelf en/of mijn praktijk ontwikkelen:

Financieel management eerstelijn

Schrijf u direct in
 • Inhoud van training
 • Details van training
 • Bekijk alle opleidingen
 • Schrijf u nu in

  Introductie

 • Mijn personeel werkt hard en is gemotiveerd, maar wat kost het eigenlijk en levert het voldoende op? 
 • Een vast dienstverband voor nieuw personeel is niet altijd gewenst. Welke alternatieve mogelijkheden zijn er? En kan en kan en mag ik die toepassen?
 • Elk jaar heb ik een gesprek met de accountant over de jaarrekening maar hoe stel ik de juiste vragen om sturing aan de praktijk te geven?
 • De inkomens in de zorg staan onder druk. Hoe zorg ik ervoor dat we mijn/onze kosten beheersen? 
 • Den Haag neemt maatregelen op macro-economisch niveau. Hoe werkt dat eigenlijk en waar bevindt mijn praktijk zich in die geldstroom? We voelen vaak de bedreigingen, maar zijn er ook kansen?

Aanpassingen aan de nieuwste eisen en ontwikkelingen vragen vaak om investeringen. Een besluit om groter te huisvesten of aanschaf van nieuwe apparatuur is snel genomen, maar hoe onderbouw je een besluit? We behandelen vragen als: 'Wat levert het concreet op?'. 'Hoe bereken je dat?', 'Wat is de kostprijs?'.

Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen waar een beroep wordt gedaan op u als ondernemende eerstelijnszorgverlener. Maar hoe neemt u in deze situaties onderbouwde beslissingen zonder grote risico’s op financiële schade? Tijdens deze leergang gaat u hier uitgebreid op in.


Schrijf u nu in

Cursisten beoordelen Financieel management eerstelijn met een 8,7

Inhoud van Financieel management eerstelijn

Financieel management eerstelijn

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van één dag van 09.30 – 17.00 uur. U bent vanaf 09.00 uur welkom in 't Hart.

Dit blok bevat 3 eendaagse modules, met telkens een ander onderwerp in de ochtend en middag:

1. Jaarrekening en financieel kader

Ochtend: 
In de eerste module staat de jaarrekening centraal. Thema’s die hierbij aan bod komen: Wat is een balans en een winst- en verliesrekening en hoe begrijp ik het verband tussen deze twee termen? Begrippen als solvabiliteit en liquiditeit worden nader belicht. 

Middag: 
Verschillen tussen aanbod gestuurde en vraag gestuurde zorg worden besproken, evenals de werking van DBC’s. En wat betekenen de ontwikkelingen voor uw persoonlijke praktijksituatie?

2. De kostenkant

Ochtend: 
Diverse soorten kosten passeren de revue: direct en indirect, vast en variabel. Vervolgens worden concrete kosten toegelicht en gerubriceerd. U krijgt inzicht in de opbouw van een kostprijs. Daarna gaat u zelf aan de slag met een concrete casus om de werking van diverse kosten onder de knie te krijgen. 

Middag: 
Waar moet u op letten bij personeelskosten? Welke vormen van arbeidsrelaties kunt u tegen komen en welke zijn toepasbaar in uw situatie? Deze vragen komen aan de orde op basis van veelvuldig voorkomende praktijksituaties.

3. De investeringskant

Ochtend: 
U krijgt inzicht in de gevolgen van investeringen. De begrippen afschrijving, rente en economische gebruikswaarde komen aan de orde. Centraal staat de vraag: Wanneer verdien ik de investering terug? 

Middag: 
De leergang wordt afgesloten met een integrale opdracht. In kleine groepen wordt een casus uitgewerkt waarin de onderwerpen uit de voorafgaande modules samenkomen. U krijgt een bestaande praktijksituatie voorgelegd. De casus vraagt van u een aantal scenario’s door te rekenen die deze praktijk kan uitvoeren. Na elk scenario volgt een plenaire bespreking.


Schrijf u nu in

Details van Financieel management eerstelijn

Uw accreditatiepunten/-uren

 • ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing – Med Specialisten en Huisartsen): 18 punten
 • Q keurmerk (Tandartsen): in aanvraag
Hoofdkantoor in Utrecht | VvAA

Opleidingslocatie

VvAA hoofdkantoor 't Hart
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

Opleidingen en teamcoaching | VvAA
Wie is uw trainer?

Peter Boot

Peter Rakké

Wij helpen u graag

U kunt ons bellen op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur.