Inloggen

Doelstelling en werkwijze

Doelstellingen

VvAA stelt zich ten doel om (para)medici financieel en zakelijk in topconditie te houden. Ondersteuning bieden op zakelijk gebied betekent ook de mogelijkheden creëren tot kennisverwerving op deze terreinen. VvAA kan een vrijwel compleet aanbod doen in niet-medisch inhoudelijke scholing voor zorgprofessionals. Er is immers veel kennis en expertise in huis wat betreft de financiële, fiscale en juridische zaken waar een (para)medicus mee te maken heeft of krijgt. Daarnaast heeft VvAA jarenlange ervaring met het verzorgen van management- en communicatievaardigheidstrainingen (persoonlijke ontwikkeling). Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de verschillende beroepsgroepen, heeft VvAA een behoefte-inventarisatie gedaan. Het opleidingenaanbod is daaraan aangepast. Ons opleidingsaanbod is toegespitst op de actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Werkwijze

Wat betreft de vorm van de cursussen zijn veel variaties mogelijk: vaak betreft het ééndaagse cursussen. In een aantal gevallen wordt dieper op uiteenlopende onderwerpen ingegaan. Deze trainingen worden aangeboden in de vorm van een meerdaagse cursus (bv ‘Management in de gezondheidszorg’). Meestal zijn de cursussen multidisciplinair, soms specifiek voor één bepaalde beroepsgroep. Bovendien is het mogelijk om een cursus of workshop incompany te laten verzorgen. De inhoud en opzet worden dan toegesneden op de wensen van een bepaalde maatschap of groep. De seminars zijn overwegend informatiebijeenkomsten.