Inloggen

Boek: Samenwerken vergt onderhoud

Hoe houdt u de samenwerking in uw maatschap goed?

Medici en paramedici werken veelal samen in maatschapsverband. Een belangrijk kenmerk van een maatschap is dat de formele hiërarchie ontbreekt: niemand is de baas en maten kunnen bij problemen in de samenwerking niet naar een hogere leidinggevende stappen die de bevoegdheid heeft om bijvoorbeeld één of meerdere teamleden tot de orde te roepen. Hoe houdt u toch de samenwerking in de maatschap optimaal? Daarbij helpt 'Samenwerken vergt onderhoud'.

'Samenwerken vergt onderhoud' is vanuit de praktijk geschreven. De schrijvers hebben gemerkt dat artsen en (para)medici weinig trek hebben in uitgebreide theoretische verhandelingen over de samenwerking. Wel is er behoefte aan heldere analyses en veel direct toepasbare tips en adviezen. Dit boek voorziet daar ruimschoots in.

De maatschap als samenwerkingsvorm

Over de maatschap als vorm zijn de schrijvers van 'Samenwerken vergt onderhoud' enthousiast. De maatschap is een samenwerkingsvorm waarbinnen volop ruimte kan bestaan voor eigen inbreng, ondernemerschap en zowel persoonlijke als collectieve groei en ontwikkeling. Zelfs maten die van nature niet zo’n teamspeler zijn, kunnen het in een maatschap zeer naar hun zin hebben. Mits het onderhoud van de samenwerking maar goed en regelmatig wordt gepleegd en de maatschap goed geleid wordt.