De ring in: onderhandelingsboek voor (para)medici

Auteurs Wout Raadgers en Pieter Ramler presenteren na hun succesvolle debuut 'Samenwerken vergt onderhoud' hun nieuwe boek 'De ring in'. Het boek gaat over onderhandelen in twee ringen. De eerste ring is de maatschap (of vakgroep), waarin onderling tot overeenstemming moet worden gekomen. De tweede ring zijn de partijen waar de maatschap mede afhankelijk van is, zoals collega-maatschappen, het bestuur van de zorggroep, de medische staf, de raad van bestuur van het ziekenhuis en de zorgverzekeraar.
Bestel 'De ring in'

Bestel 'De ring in', het onderhandelboek voor (para)medici Van maten vergt het vaardigheden om tegenstellingen te overbruggen, scenario’s te bedenken en compromissen te sluiten die recht doen aan de belangen van alle betrokken partijen. Dit boek biedt zorgprofessionals een groot aantal praktijkvoorbeelden en tips om meer uit onderhandelingen te halen zonder de (onderlinge) relaties te schaden.

Over de auteurs

Wout Raadgers en Pieter Ramler staan aan het hoofd van VvAA opleidingen & teamcoaching. Fusies, marktwerking, de veranderde financieringsstructuur, de eisen van zorgverzekeraars: het zijn maar enkele voorbeelden van ontwikkelingen die artsen niet kunnen negeren. Het dwingt hen tot besluitvorming over de koers van de maatschap of vakgroep waarvan ze deel uitmaken, en over de manier waarop die koers te realiseren. Raadgers: “Je moet steeds meer complexe besluiten nemen, ook door de schaalvergroting. De onderlinge samenwerking en solidariteit worden steeds meer getest. Je moet op één lijn blijven. Dat doet een belangrijk beroep op ieders vermogen tot onderhandelen.”