Inloggen

Overzicht FAQ's en artikelen

De veelgestelde vragen en artikelen rondom COVID-19 hebben wij per verzekering voor u op een rij gezet. Natuurlijk kunt u ook altijd even contact met ons opnemen.
Neem contact op

Verzekeringen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk de belangrijkste veelgestelde vragen per onderwerp rond COVID-19. Bij een aantal onderwerpen kunt u doorklikken naar een overzicht met alle FAQ's.

Agenda

  • 31 mei - Deadline aanvragen Now

Beroepsaansprakelijkheid

1. Hoe zijn de activiteiten van huisartsen, herintreders en gepensioneerden voor de Regionale Corona Centra (RCC's) verzekerd?

17 april 2020 - Zorg in het kader van Covid-19 wordt op sommige plaatsen door een VVT-instelling (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties) georganiseerd. Deze zorg valt dan gewoon onder de dekking van de VVT-instelling. Als de VVT-instelling bij VvAA is verzekerd is, dan verzekeren wij ook de zorg die is verleend door gepensioneerden en andere herintreders (met of zonder actuele BIG-registratie). Valt de betreffende VVT instelling onder het ziekenhuis, dan valt de verleende zorg waarschijnlijk direct onder de dekking van de verzekering van het ziekenhuis, vraag dat na bij het ziekenhuis. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u terugvallen op uw eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

2. Ik ben gepensioneerd huisarts en ik wil weer aan de slag om te helpen tijdens COVID-19, hoe zit het dan met mijn aansprakelijkheid?

25 maart 2020 - Was u verzekerd bij VvAA voor uw pensionering? Dan geven wij u nu ook verzekeringsdekking mocht u aansprakelijk gesteld worden n.a.v. werkzaamheden die u nu verricht als gepensioneerd huisarts in het kader van de COVID-19 (Corona). Dat is dezelfde verzekeringsdekking die u had toen u nog praktiserend huisarts was.

3. Onze zorginstelling wil graag studenten en herintreders inzetten om te helpen, hoe zit het dan met onze eventuele aansprakelijkheid?

25 maart 2020 - Als de instelling een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft bij VvAA, dan vallen ook de ingezette studenten, co-assistenten en herintreders onder de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering. In het geval van studenten en co-assistenten moet het gaan om zorg die onder verantwoordelijkheid en op aanwijzing wordt verricht in het kader van de noodsituatie rondom COVID-19.

4. Ik wil weer aan de slag in mijn beroep, maar mijn BIG-registratie is verlopen, wat nu als ik aansprakelijk word gesteld?

17 april 2020 - VvAA volgt de richtlijn van de IGJ en het KNMG voor wat betreft zorgverleners die in het kader van Covid-19 zorg verlenen, maar niet meer beschikken over een actuele BIG registratie. Als u bij VvAA verzekerd was voor beroepsaansprakelijkheid toen u nog wel beschikte over een BIG registratie, dan bieden wij u nu weer verzekeringsdekking. U hoeft hier geen premie voor te betalen.

5. Ik ben student en ik wil helpen bij de COVID-19-crisis. Hoe zit het dan met mijn aansprakelijkheid?

17 april 2020 - Als de instelling waar de werkzaamheden worden verricht is verzekerd bij VvAA, dan valt de student onder de dekking van de instelling. Studenten mogen geen zelfstandig medische handelingen verrichten, ook niet tijdens de COVID-19 crisis.

Zorgverzekering

1. Kan VvAA nu nog doen aan wachtlijstbemiddeling

De ziekenhuizen doen er alles aan om de zorg te kunnen blijven leveren zoals u dat gewend bent. Hierbij staat de kwaliteit van zorg voorop. Een aantal ziekenhuizen heeft te maken met personeel dat in quarantaine moet. Daardoor is er bij die ziekenhuizen minder personeel beschikbaar. Om alle noodzakelijke operaties door te kunnen laten gaan, moeten ziekenhuizen soms geplande zorg afzeggen. Zij kijken daarbij zorgvuldig per patiënt wat de beste oplossing is. Wij volgen dan ook het beleid van de ziekenhuizen. Verder houden zij ons op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Goed om te weten
Wilt u weten wanneer u naar verwachting weer voor geplande zorg naar het ziekenhuis kunt? Bekijk dan de 'urgentielijst medisch-specialistische zorg' op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Zorgconsulent. Bel 0800 668 96 67 (gratis) op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur, kies voor optie 2.


2. U moet een rekening betalen, maar dit lukt niet in een keer. Wat kunt u doen?

De coronacrisis kan ervoor zorgen dat u op dit moment minder inkomsten heeft. Denkt u hierdoor problemen te krijgen bij het betalen van de premie of medische kosten? Neemt u dan op tijd contact op met ons Service Center. Samen kijken wij dan naar wat voor u een passende betalingsregeling is. U kunt ook direct een betalingsregeling rel="noopener noreferrer" aanvragen via MijnVvAAzorgverzekering. Samen komen wij zo tot een passende oplossing in deze moeilijke tijd.

3. Wat vergoedt de basisverzekering precies?

19 maart 2020 - De basisverzekering vergoedt in Nederland de reguliere zorg voor de behandeling van COVID-19, ook als u zorgkosten maakt tijdens thuisquarantaine. Houd er rekening mee dat deze kosten eerst worden verrekend met het eigen risico.

4. U wilt zich preventief laten controleren op COVID-19. Wordt dit vergoed?

19 maart 2020 - Uw huisarts adviseert of controle nodig is. Is dit het geval? Dan krijgt u de kosten hiervan vergoed vanuit de basisverzekering. Houd er rekening mee dat deze kosten onder het eigen risico kunnen vallen.

5. Moet u als Zvw-pgb-budgethouder een zorgverlener die geen zorg kan verlenen wel betalen?

Kijk voor voor meer informatie over declareren van niet-geleverde Zvw-pgb zorg vanwege corona op deze informatiepagina. Belangrijk is dat u uw administratie goed bijhoudt. Gebruik daarvoor het Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met corona.

Reisverzekering

1. Er wordt een acuut beroep op mij, als (para) medische zorgverlener, gedaan om zorg te verlenen. Hierdoor moet ik mijn reis (vroegtijdig) annuleren. Mijn werkgever komt mij niet tegemoet in deze kosten. Ook de reisorganisatie/luchtvaartmaatschappij stelt mij niet schadeloos (in de vorm van bijvoorbeeld een voucher). Vallen mijn (overblijvende) annuleringskosten onder de annuleringsdekking van mijn reisverzekering?

01 april 2020 - Het gaat hier om uitzonderlijke situaties en maatwerk. Wij verzoeken u vriendelijk, contact op te nemen met onze afdeling Schadeservice op telefoonnummer 030 - 247 48 86 en uw situatie aan onze schadebehandelaar toe te lichten. Vervolgens kunnen wij beoordelen of uw annulering onder de annuleringsdekking van uw reisverzekering valt.

2. Ik heb een reis geboekt naar een gebied dat is getroffen door COVID-19 of er geldt een negatief reisadvies. Ik wil mijn vakantie afzeggen. Vallen deze kosten onder de annuleringsdekking van mijn reisverzekering?

01 april 2020 - Epidemieën zijn uitgesloten bij schadeverzekeringen. Deze reden van annuleren valt daarmee niet onder een ‘verzekerde gebeurtenis’ of een ‘verstoorde vakantiebeleving’.  Deze kosten zijn dus niet verzekerd. We adviseren u om in dit geval contact op te nemen met uw reisorganisator, touroperator of vervoersmaatschappij. N.B. Diverse bedrijven en organisaties bieden klanten de mogelijkheid om reiskosten of accommodatiekosten kosteloos om te zetten of te annuleren. Voorbeelden zijn Booking.com, Airbnb, Thalys en TUI. Daarnaast heeft de ANVR reisorganisaties opgeroepen om coulant om te gaan met annuleringen door reizigers met een cruciaal beroep.

3. Ik ben in een land en kan niet terug, want er gaan geen vluchten vanwege COVID-19. Worden mijn extra hotelkosten vergoed?

19 maart 2020 - Het gaat hierbij om geannuleerde vluchten; u zit dus niet in quarantaine. Wij adviseren u in dit geval eerst contact op te nemen met uw reisorganisatie. Biedt de reisorganisatie geen oplossing of dekking? Dan kunt u de extra verblijfskosten bij VvAA indienen. Extra verblijfkosten (overnachtingen, eten en drinken) worden tot maximaal € 1.250,- per persoon vergoed. Formeel heeft u hiervoor geen dekking, VvAA wijkt in verband met het coronavirus af van de voorwaarden.

4. De kans is groot dat mijn pakketreis niet doorgaat. Moet ik het laatste deel van de aanbetaling nog doen?

Op basis van de algemeen geldende reisvoorwaarden moet u de rest van het bedrag betalen. Besluit u zelf tot annulering of annuleert het reisbureau de reis vanwege de coronacrisis, zie dan de andere antwoorden in dit dossier.

5. Ik ben op reis in een gebied dat is getroffen door het virus. Door onvoorziene vertraging duurt mijn reis langer dan gepland. Geldt mijn reisverzekering dan ook langer?

28 februari 2020 - Als uw reis door onvoorziene vertraging langer duurt dan gepland, blijft uw reisverzekering geldig tot het eerst mogelijke moment dat u naar huis kunt keren.

Arbeidsongeschiktheid

1. Moet ik mijn AOV-verzekeraar laten weten dat ik vrijwilligerswerk ga doen in het ziekenhuis en ben ik dan verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?

07 april 2020 - Een aantal verzekeraars heeft aangegeven dat u ook in het geval van vrijwilligerswerk verzekerd bent wanneer u arbeidsongeschikt raakt door COVID-19. Wij raden u aan om bij onzekerheid contact op te nemen met VvAA of met uw verzekeraar, zodat u een goede afweging kunt maken en niet voor verrassingen komt te staan.

2. Ik ben zzp’er, ik ben in quarantaine geplaatst en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

4 maart 2020 - Als iemand om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking.

3. Ik ben zzp’er, bij mij is COVID-19 vastgesteld en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

4 maart 2020 - Ja, als u ziek bent kunt u een beroep doen op uw AOV. Of en wanneer u daadwerkelijk een uitkering krijgt is onder andere afhankelijk van de keuzes die u heeft gemaakt bij het aangaan van uw verzekering zoals het eigen risico en de beoordeling van de verzekeraar met betrekking tot uw arbeidsongeschiktheid. 


4. Vanwege vrees of vanuit preventie voor COVID-19 kan ik niet werken. Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan uit?

4 maart 2020 - Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt een mogelijk inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van en dus is er geen dekking.

5. Een betalingsregeling met een leverancier kan tijdelijk financiële ruimte geven. Kunnen VvAA-verzekeringspartners, zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeraars mij ook die ruimte geven?

Opties
Het Verbond van verzekeraars geeft aan dat verzekeraars door COVID-19 getroffen ondernemers zo goed mogelijk willen blijven beschermen. De meeste verzekeraars bieden een aantal  opties:

  • Het (tijdelijk) aanpassen van de verzekering, zoals het verlagen van het verzekerd bedrag
  • Het (tijdelijk) wijzigen van de premiebetalingstermijn
  • Uitstel van betaling van de premies met een bepaalde periode
  • Het (tijdelijk) opschorten of sluimeren van de verzekering

Advies in persoonlijke situatie
De gevolgen van een keuze zijn afhankelijk van uw situatie en de afspraken die met de verzekeraar kunnen worden gemaakt. Bij (dreigende) problemen is het verstandig voor advies contact op te nemen met VvAA (of een andere verzekeringsadviseur als de polis niet via ons loopt). Een aanpassing kan namelijk gevolgen hebben voor de (hoogte van) de uitkering die u ontvangt. Wij helpen u graag. 

Voorbeelden 
Voorbeelden van hoe een aantal arbeidsongeschiktheidsverzekeraars waarmee VvAA samenwerkt  communiceren over premiebetaling en COVID-19:


Rechtsbijstandverzekering

1. Ik ben gepensioneerd en/of herintredend medicus en ik wil graag hulp verlenen, maar ik ben nooit bij VvAA verzekerd geweest voor rechtsbijstand. Kan VvAA toch wat voor mij betekenen?

03 april 2020 - U kunt zich alsnog voor rechtsbijstand bij klacht- en tuchtrecht bij VvAA verzekeren. Als zelfstandige kunt u een beroepsrechtsbijstand afsluiten en als u tijdelijk (opnieuw) in loondienst gaat kunt u een particuliere rechtsbijstand met 'Module Inkomen & Arbeid' afsluiten. Voor klacht- en tuchtzaken geldt geen wachttijd. De rechtsbijstandverzekering die u afsluit geldt direct waardoor u verzekerd bent voor juridische bijstand voor klachten die u krijgt ten aanzien van handelingen die u heeft verricht vanaf de ingangsdatum van de verzekering. U krijgt, mocht u geconfronteerd worden met een klacht of tuchtzaak, bijstand van een jurist of advocaat van VvAA rechtsbijstand.

2. Ik ben huisarts en tijdens de COVID-19-crisis helpen er medische studenten en stagiaires in mijn praktijk. Hoe zit het als zij een klacht krijgen?

3 april 2020 - Als u bij VvAA verzekerd bent voor beroepsrechtsbijstand, dan vallen studenten en stagiaires onder de dekking van uw verzekering. Als zij een klacht krijgen, bent u verzekerd én zijn zij verzekerd voor rechtsbijstand.

3. Zijn bij de VvAA aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering epidemieën uitgesloten?

3 april 2020 - Bij de VvAA aansprakelijkheidsverzekering en de rechtsbijstandsverzekering sluiten wij een pandemie niet uit. U als beroepsbeoefenaar bent nog steeds onverkort verzekerd wanneer u een claim van een patiënt krijgt of een (tucht) klacht, ook tijdens de COVID-19 crisis.

4. Ik ben gepensioneerd medicus en ik wil graag hulp verlenen aan mijn collega’s in het kader van COVID-19 (Corona). Wat als ik onverhoopt een (tucht) klacht krijg van een patiënt of diens familie die ik deze crisisperiode heb behandeld?

25 maart 2020 - We bieden coulance. U ontvangt dan juridische hulp voor klacht- tucht- en strafrecht als u bij VvAA eerder verzekerd was voor particuliere rechtsbijstand met dekking klacht- en tuchtrecht of beroepsrechtsbijstand en nu nog een particuliere rechtsbijstand verzekering bij ons heeft lopen. Wij hanteren daarbij de huidige polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering en de Algemene Voorwaarden Schadeverzekeringen. U krijgt, mocht u geconfronteerd worden met een klacht of tuchtzaak, bijstand van een advocaat - of jurist van VvAA rechtsbijstand. Daarnaast mag u natuurlijk bellen met vragen naar de juridische helpdesk: 030 247 49 99.

5. Ik wil graag een beroep doen op deze coulance rechtsbijstand dekking, hoe gaat dat in zijn werk

25 maart 2020 - Belt u met onze Ledenservice, telefoonnummer 030 247 47 89. Dan kan de VvAA adviseur het met u bespreken en dan kunnen we hiervan een aantekening maken in uw dossier. Wij horen ook graag waar u gaat werken en tot wanneer u eerder bij VvAA verzekerd was. Nadat we dit met u besproken hebben hebt u verzekeringsdekking gedurende de COVID-19 crisis.

Verzuimverzekering

1. Ik heb als werkgever een verzuimverzekering. Mijn personeel is ziek geworden door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op deze verzekering?

31 maart 2020 - Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

2. Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine geplaatst is?

17 maart 2020 - Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

3. Kan ik een uitkering (NOW) aanvragen voor mijn werknemer vanwege het coronavirus?

1 april 2020 - Er is geen speciale uitkering vanwege het coronavirus. Als u tijdelijk minder werk heeft vanwege het coronavirus, dan kunt u de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als uw werknemer zijn werk niet kan doen door ziekte, dan betaald u het loon door op basis van de afspraken daarover in de arbeidsovereenkomst, u ontvangt bij ziekte immers een uitkering van de verzuimverzekering. Let op: Situaties die niet onder de dekking vallen van een verzuimverzekering, kunnen wél vallen onder de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid bij het UWV

Aansprakelijkheid particulier

1. Ik heb het virus. Kunnen andere mensen mij aansprakelijk stellen als zij door mij besmet raken?

31 maart 2020 - In theorie kunt u aansprakelijk worden gesteld. Het is echter de vraag of degene die u aansprakelijk stelt kan slagen in de bewijslast. Mocht u aansprakelijk gesteld worden dan zullen wij verweer voor u voeren.

2. Ik wil als vrijwilliger aan de slag om te helpen bij de COVID 19 crisis, ben ik verzekerd voor aansprakelijkheid via mijn particuliere aansprakelijkheidsverzekering?

26 maart 2020 - Als u als vrijwilliger aan de slag gaat bij een bij VvAA verzekerde instelling of praktijk dan valt u onder de dekking van die verzekering. U hebt geen beroepsaansprakelijkheidsdekking op basis van de particuliere aansprakelijkheidsverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

1. Stel dat er iemand overlijdt aan het coronavirus. Hoe zit het dan met levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen?

15 april 2020 - Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus zorgt er niet voor dat er niet uitgekeerd wordt. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is.

Bedrijfsschadeverzekering

1. Mijn bedrijf loopt mogelijk inkomsten mis als gevolg van COVID-19. Kan ik een beroep doen op mijn bedrijfsschadeverzekering?

22 maart 2020 - Bedrijfsschade wordt alleen gedekt door de bedrijfsschadeverzekering als er sprake is van materiële schade veroorzaakt door oorzaken zoals brand, diefstal en waterschade. In het geval van COVID-19 verleent de bedrijfsschadeverzekering dan ook geen dekking voor mogelijke schade.

Gerelateerde artikelen

VvAA ledenservice

Neem gerust telefonisch contact met ons op. Dat kan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur. Wij helpen u graag.

 
Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email