Persbericht

VvAA en beroepsorganisaties berichten SWZ: zzp-module past niet in de zorg

  • 1 juli 2021
  • Leestijd 2 min

VvAA geeft, samen met beroepsorganisaties FMS, LHV en KNMT een kritisch signaal af aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de zzp-webmodule. Dit instrument, bedoeld om vooraf duidelijkheid te geven over de aard van een specifieke arbeidsrelatie, loopt momenteel als pilot. Volgens genoemde zorgorganisaties is het voor hun achterban niet werkbaar, omdat het niet aansluit bij de specifieke situatie en wetgeving in de zorg.

Ten onrechte conclusie dienstbetrekking

Het signaal aan SZW, per brief, volgt op diverse eerdere contacten over het voorgenomen zzp-regime uit het regeerakkoord van 2017. Diverse onderdelen van dat regime, het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring voor hogere uurtarieven, liet het kabinet al eerder varen. De webmodule, het onderdeel uit dit regime dat nog wordt onderzocht, zal in veel gevallen ten onrechte concluderen dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Erik van Dam, senior adviseur kennismanagement VvAA, over een concreet voorbeeld: “Het leiding geven door de zzp’er aan werkenden binnen de organisatie wordt gezien als indicatie van een dienstbetrekking. Dit staat op gespannen voet met de Wet BIG. Op grond van deze wet geven zorgverleners vrijwel per definitie beroepsmatige aanwijzingen aan ondersteunend personeel bij de uitvoering van voorbehouden handelingen. Dat komt dus voort uit beroepsnormen en zegt weinig over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en zzp’er. De webmodule houdt daar geen rekening mee en concludeert al snel dat er sprake is van een dienstbetrekking. Daar schiet niemand natuurlijk iets mee op.”

Extra administratieve lasten voorkomen

Een ander argument dat de zorgorganisaties aanvoeren is de administratieve last die de invoering van weer een extra instrument met zich meebrengt. Met het Actieplan (Ont)Regel de Zorg committeerde het kabinet zich om nieuwe wet- en regelgeving zo lastenluw als mogelijk op te stellen. Als naast de veel gebruikt modelovereenkomsten ook nog de tijdrovende, en voor de zorg lastig te interpreteren vragenlijst van de webmodule ingevuld moet worden, dan neemt de lastendruk flink toe, aldus Van Dam.

“Vaak sluit men op praktische redenen namelijk al een overeenkomst, om de onderlinge afspraken helder vast te leggen. Daarnaast verplicht de Wkkgz opdrachtgever en zzp’er tot het vastleggen van de gezamenlijke invulling van de verplichtingen die voortvloeien uit deze wet in een schriftelijke overeenkomst. De modelovereenkomsten voorzien daarin. De extra tijd die de webmodule kost, gaat ten koste gaat van de patiëntenzorg.”

‘Ziek en piek’ juist cruciaal in de zorg

Waar zzp’ers in geval van ziek en piek juist een smeeroliefunctie kunnen vervullen, ziet de webmodule inzet bij “piek en ziek” als een indicatie van het aanwezig zijn van een dienstbetrekking. Deze smeeroliefunctie bewees tijdens de huidige coronacrisis ook zeer veel nut, denk aan de snel inzetbare en op- en afschaalbare zorg via zzp-artsen of de snelle vervanging van door COVID-19 getroffen zorgmedewerkers.

Oproep: behoud modelovereenkomsten

Op basis van diverse botsingen met zorgwetgeving, de voorziene vergroting van administratieve lasten en het belang van de kwaliteit van patiëntenzorg, concluderen de zorgorganisaties dat de webmodule in de huidige vorm níet geschikt is voor het toetsen van een arbeidsrelatie in de zorg. De organisaties pleiten ervoor dat opdrachtgevers kunnen blijven werken met de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten, die op maat rekening houden met de context waarbinnen zelfstandigen werken in de diverse onderdelen van de gezondheidszorg. En daarmee geven die overeenkomsten per definitie een meer valide kader voor het werken buiten dienstbetrekking.

Lees verder

Meer informatie

Lees meer over het werken als zzp'er, of met een zzp’er.

Ga naar Zzp

Meer lezen?

Vrouw en twee mannen bekijken lachend iets op de computer
22 februari 2022
  • 22 februari 2022
  • Leestijd 2 min

E-health: goede zorg anders geleverd

De inzet van e-health, informatie- en communicatietechnologie (ICT), biedt veel kansen in de zorg.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen