Nieuwsbericht

Zó werkt het Sociaal Domein

  • 18 november 2021
  • Leestijd 47 sec

Ruim twee miljoen mensen in Nederland krijgen ondersteuning uit het sociaal domein, bijvoorbeeld ondersteuning om zelfstandig thuis te wonen, hulp bij opvoeden of een bijstandsuitkering. 'Zó werkt het sociaal domein', een uitgave van het Platform Zó werkt de Zorg! is een nieuw naslagwerk voor zorgverleners binnen dit domein.

Welke wetten regelen deze hulp en wie betaalt wat? Welke route doorlopen mensen naar ondersteuning en zorg uit het sociaal domein? Welke taken voeren (sociale) werkteams uit? Hoeveel mensen krijgen ondersteuning bij werk uit de Participatiewet? Hoeveel geld geven gemeenten uit aan het sociaal domein?

'Zó werkt het sociaal domein' geeft antwoord op deze vragen met behulp van 39 visualisaties en heldere teksten. Vooral nu in de eerste lijn steeds vaker de samenwerking met het sociaal domein wordt gezocht is dit een handig naslagwerk voor alle zorgverleners die hiermee bezig zijn.

Twee andere nieuwe uitgaven van 'Zó werkt de Zorg!

Recent verschenen nog twee nieuwe uitgaven van het Platform Zó werkt de Zorg: de Gids Geldstromen Palliatieve Zorg en een Quick Guide to Dutch Healthcare. Beide uitgaven zijn gratis te downloaden op de website van het platform.

Meer informatie

Lees meer over Zó werkt de Zorg en de toegang tot boekenspecials via de app voor VvAA-leden.

Lees meer

Meer lezen?

Still uit campagnevideo VvAA 'Meeleven'Over VvAA
Over VvAA
21 september 2022
  • 21 september 2022
  • Leestijd 52 sec

VvAA start Meeleef-campagne

Gedurende het leven van zorgprofessionals en zorgorganisaties weet VvAA wat er speelt in hun carrière en werkveld, en kan VvAA er voor hen zijn.