Nieuwsbericht

Webmodule en handhaving voor zzp’ers op lange baan

  • 17 november 2020
  • Leestijd 1 min

De pilot van de zzp-webmodule die de Belastingdienst dit najaar zou inzetten, start pas op 11 januari 2021. De voorgenomen aanscherping van de handhaving per 1 januari 2018 schuift daarmee ook door. Een en ander blijkt uit de zesde voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandigen’ die de verantwoordelijke bewindslieden op 16 november naar de Tweede Kamer stuurden.

Aangescherpte handhaving ná september 2021

De zzp-webmodule is een instrument dat de opdrachtgever vooraf duidelijkheid moet geven over de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Ofwel: werkt een zzp’er zelfstandig of mogelijk toch in dienstbetrekking? Is de uitkomst dat de zzp’er zelfstandig werkt, dan ontvangt die opdrachtgever een zogenoemde ‘opdrachtgeversverklaring’. Werkt de zzp’er in de praktijk ook feitelijk conform de in de webmodule ingevulde informatie, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen voor de zzp’er in te houden.

Naar verwachting start op 11 januari 2021 de pilot van de webmodule. Deze duurt minimaal zes maanden en wordt vervolgens geëvalueerd. Pas na de evaluatie neemt het kabinet een besluit over het daadwerkelijk invoeren van de webmodule. Ook de aanscherping van de handhaving wordt uitgesteld. Die start niet eerder dan 1 oktober 2021, geven de bewindslieden aan.

Opdrachtgeversverklaring werkt niet voor de zorg

Begin oktober voorspelden we al dat de webmodule en de handhaving op de lange baan zouden worden geschoven. Dit omdat er veel commentaar is op het systeem van de opdrachtgeversverklaring. De webmodule is bijvoorbeeld niet branchespecifiek. Voor de zorg gaat de module de gewenste duidelijkheid in veel gevallen dan ook niet geven. De huidige modelovereenkomsten, op dit moment gebruikt voor duidelijkheid vooraf over het werken buiten dienstbetrekking, kennen wél de benodigde zorgnuances. VvAA pleit dan ook voor het behoud van de modelovereenkomsten (pdf). Eventueel oneigenlijk gebruik daarvan heeft meer te maken met handhaving dan met de overeenkomsten zelf.

Andere onderdelen nieuwe zzp-regime

De opdrachtgeversverklaring is onderdeel van het nieuwe zzp-regime, dat al was opgenomen in het regeerakkoord van het huidige kabinet in 2017. Sindsdien wordt dit regime met beperkt succes uitgewerkt. Zo verdwenen de twee wetsonderdelen hiervan (gericht op een minimumtarief en een zelfstandigenverklaring) net voor het afgelopen zomerreces van tafel. Dit na stevige kritiek, onder meer van VvAA en beroepsorganisaties FMS, KNMT en LHV, op de zware administratieve lastenverzwaring die deze wetsonderdelen tot gevolg hadden. De overige onderdelen zijn respectievelijk in gang gezet (afbouw zelfstandigenaftrek), worden nader uitgewerkt (verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering) of nader verkend (mogelijkheden vrijwillige deelname van zzp’ers aan pensioenfondsregelingen). 

Meer lezen?

Vrouw en twee mannen bekijken lachend iets op de computer
22 februari 2022
  • 22 februari 2022
  • Leestijd 2 min

E-health: goede zorg anders geleverd

De inzet van e-health, informatie- en communicatietechnologie (ICT), biedt veel kansen in de zorg.