Nieuwsbericht

Wat verandert er als de WAB wordt ingevoerd?

  • 26 juni 2018
  • Leestijd 2 min

Het kabinet wil de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op een aantal belangrijke onderdelen terugdraaien. Daarmee wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen. Aan de andere kant moet het mogelijk worden om werknemers eenvoudiger te ontslaan. Om dat te bereiken komt minister Koolmees van SZW met het concept wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB).

Update van 4 juni 2019: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een feit

Op 28 mei 2019 heeft een meerderheid van de Eerste Kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De nieuwe wet zal op 1 januari 2020 in werking treden. De belangrijkste maatregelen treft u aan in het artikel hieronder van 26 juni 2018 of lees meer over de exacte inhoud van de WAB op onze speciale overzichtspagina.

Naar overzichtspagina

Update van 7 maart 2019: instemming wetsvoorstel

De afgelopen maanden is vanuit verschillende hoeken, onder andere Vereniging Arbeidsrechtadvocaten, Vereniging voor Arbeidsrecht, Raad van State en vakbonden, kritiek geuit op het wetsvoorstel WAB. De Tweede Kamer heeft echter toch inmiddels ingestemd met het wetsvoorstel. Het volgende is alleen geschrapt: de mogelijkheid om een proeftijd van vijf maanden in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op te nemen. De langere proeftijd zou door werkgevers namelijk kunnen worden misbruikt en beschouwd als een verkapt kort contract. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer eveneens instemt met het wetsvoorstel, dan is het de bedoeling dat de WAB per 1 januari 2020 in werking treedt.

De belangrijkste maatregelen op een rij

  • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. In de huidige situatie onder de WWZ moet de werkgever aan één van de acht ontslaggronden volledig voldoen. De nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), als de cumulatiegrond wordt gebruikt voor het ontslag
  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd.
  • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
  • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen door pensionering of ziekte.
  • Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van twee naar vijf maanden.
  • De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar aan te gaan. Dit wordt drie jaar.
  • De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van deze premie afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is.

Het grote voordeel van de WAB

In vergelijking tot de huidige situatie kan een werkgever bij invoering van de WAB een werknemer gemakkelijker ontslaan. Verder kan de werkgever een werknemer langer in dienst houden op basis van een tijdelijk dienstverband. De transitievergoeding bij lange dienstverbanden wordt daardoor lager.

Er zijn ook nadelen

Aan het concept wetsvoorstel kleven ook nadelen: de werkgever is veel sneller (al vanaf aanvang dienstverband) gehouden om een transitievergoeding aan de werknemer te betalen. De WAB heeft daarnaast het vaste contract vooral als uitgangspunt genomen, waardoor de mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt in het gedrang kan komen.

Op de hoogte blijven

Vindt u dit artikel interessant? Meld u dan aan voor onze e-mailservice. Daarmee blijft u op de hoogte van meer zaken die u persoonlijk én beroepsmatig raken.

Over de auteur

Martijn Butter

Jurist

martijn.butter@vvaa.nl

Expertises

  • Arbeidsrecht

Snel, zorgvuldig en betrokken.

Meer lezen?