Artikel

VvAA kritisch op voorgenomen zzp-wetgeving

 • 5 december 2019
 • Leestijd 2 min

Geef zzp’ers waar nodig de mogelijkheid opdrachten van langer dan een jaar aan te nemen. Voorkom de bijbehorende onnodige administratieve lasten. En kies een lager tarief voor de ‘opt out’-regeling. Dat vragen de KNMT, FMS, LHV en VvAA van minister Koolmees in reactie op de door hem voorgestelde nieuwe zzp-wetgeving, de opvolger van de wet DBA.

De partijen reageren daarmee via onder meer een internetconsultatie gezamenlijk op de nieuwe ‘zzp-wetten’, de Wet minimumbeloning zelfstandigen (Wmz) en de Wet op de zelfstandigenverklaring (Wzv). Zij zien de continuïteit en kwaliteit van zorg gevaar lopen als de wetten ongewijzigd aangenomen worden. De drie voorstellen aan de minister op een rij:

 1. Werking zelfstandigenverklaring niet beperken tot één jaar
  Zzp’ers die meer dan 75 euro per uur verdienen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een zelfstandigenverklaring overeenkomen met hun opdrachtgever voor maximaal één jaar. Na dat jaar hebben de zzp’er en zijn opdrachtgever geen zekerheid meer over de zelfstandigheid. In de zorg zijn veel vervangingen bij ziekte, vervolgstudie, bestuursfunctie of tijdelijke toename in de zorgvraag. Regelmatig is daarvoor een langer contract nodig dan één jaar. Het gevolg om na één jaar een zzp’er te moeten vervangen voor een ander geeft overdrachtsrisico’s, er is minder tijd voor patiëntenzorg en er bestaat zelfs een kans op extra wachtlijsten. Als oplossing stellen de partijen voor dat opdrachtgevers en zzp’ers ook een opdracht mogen aangaan met een specifieke reden die langer kan voortduren dan één jaar, zolang de bewuste situatie maar eindig is.
 2. Voorkom extra administratieve lasten
  Om aan te tonen dat een zzp’er minstens € 16,- verdient, moeten alle zzp’ers en opdrachtgevers aan allerlei zeer gedetailleerde administratieve verplichtingen voldoen. De partijen stellen dat dit leidt tot onnodige extra rompslomp die geheel in tegenspraak is met het traject (Ont)Regel de Zorg waarin juist gewerkt wordt aan het afschaffen van overbodige bureaucratie. Voor de meeste zorgverleners ligt het gemiddelde tarief overduidelijk boven de € 16,- en dat maakt de extra verplichtingen om dat aan te tonen volstrekt overbodig.
 3. Onderzoek de tariefgrens voor opt-out
  Met een nieuwe zelfstandigenverklaring kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf afspreken dat de opdrachtnemer als zelfstandige werkt. De opdrachtgever weet dan zeker dat hij geen loonheffing en premies voor werknemersverzekeringen hoeft af te dragen. Dat kan echter pas vanaf een uurtarief boven de € 75,-. Het uurtarief van bijvoorbeeld huisartsen en tandartsen ligt echter vaak onder de € 75 per uur. En dat terwijl de opt-out juist wel voor hen bedoeld is, als groep zzp’ers met een stevige onderhandelingspositie. De vier partijen vragen de minister de tariefgrens daarom nader te onderzoeken.

Brede kritiek op wetsvoorstel

Inmiddels ontstaat niet alleen bij zorgverleners, maar ook in andere sectoren stevige kritiek op het huidige wetsvoorstel over de boven- en de onderkant van de markt. De Stichting van de Arbeid raadde het de minister vorige week zelfs nog af de wetsvoorstellen in te dienen. De werkgevers- en werknemersorganisaties, die verenigd zijn in deze stichting, geven in hun reactie aan dat ze deze voorstellen onwerkbaar vinden en niet leidend tot het gewenste resultaat.

Van consultatieronde naar wetsvoorstel

Deze gezamenlijke reactie is onderdeel van de consultatieronde, het echte politieke proces over een definitief voorstel moet nog beginnen. De verwachting is dat er voor de zomer een voorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Het is echter de vraag of het wetsvoorstel in deze vorm ingediend gaat worden, gezien de kritiek. Minister Koolmees geeft vooralsnog aan vast te willen houden aan de voorstellen.

Downloads

Meer lezen?

19 september 2023
 • 19 september 2023
 • Leestijd 2 min

De toekomst van de eerstelijnszorg: kleinschalig aan de voorkant, slimmer georganiseerd aan de achterkant

Een nieuwe vormgeving van de eerstelijnszorg: kleinschalig aan de voorkant, met een professionele en schaalbare ondersteuning aan de achterkant.